Interviuri

Interviu cu conf. univ. dr. Aurora Martin, decan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București, expert al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați Cristian Pavel: – Bună ziua dragi prieteni, stimaţi telespectatori!

Pro Universitaria: La scurtă vreme după înfiinţarea Universităţii actuale din Cluj, în noiembrie 1920, se înființa la Cluj prima instituţie de învăţământ economic românesc din Transilvania: Academia Comercială, care peste doi ani îşi va schimba denumirea în Academia de Înalte

Pro Universitaria: Ați putea puncta câteva dintre momentele importante din istoria Facultății de Psihologie și științe ale Educației din Cluj? Există absolvenți care s-au distins în cariera lor profesională pe plan național sau global? Nicolae Adrian Opre: Învățământul superior în domeniul

Pro Universitaria: Când a fost înființată Facultatea de Sociologie și Asistență Socială? Putem vorbi despre un istoric al acesteia? Paul Teodor Hărăguș: În tradiția austro-ungară, din punct de vedere instituțional, învățământul universitar și cercetarea sociologică se desfășurau în facultățile de Drept.

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON