Despre mâine, cu luciditate și încredere

08 decembrie
Despre mâine, cu luciditate și încredere

Autor: prof. dr. Teodora Bentz, inspectorul școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București 

Învațamântul preuniversitar din România încearca, într-o perioada marcata de schimbare și pandemie, sa-și gaseasca, la rândul sau, „matca”,   cum ar spune dramaturgul Marin Sorescu. De un an și jumatate elevii și profesorii cauta un alt „modus vivendi”, caci procesul didactic s-a  desfașurat, în majoritatea timpului, în mediul online, iar comunicarea prin intermediul platformelor a determinat schimbarea paradigmelor în ceea ce privește predarea, învațarea și evaluarea. 

În vara anului 2021, termina prima promoție de elevi care nu a avut permanent contact cu spațiul școlii, cu exigența și tenacitatea dascalilor ce, în mod tradițional, așezau pe tabla noțiuni teoretice, faceau în clasa exerciții, dadeau teme și le controlau, raspundeau imediat întrebarilor ivite pe parcursul lecției. Datele statistice ale Ministerului Educației arată că aceasta generație s-a micșorat, în cele doua cicluri de învațamânt, primar și gimnazial, abandonul școlar fiind de 13,8%. 

Dacă în perioada martie-iunie a anului școlar trecut, profesorii cautau soluții pentru a ajunge la fiecare elev, anul acesta s-a înțeles că formarea durabila este obligatorie și că „schimbarea la față” a învațamântului este ireversibilă. Trebuie sa recunoaștem ca, uneori, resursele digitale au fost insuficiente, tutorialele nu au putut înlocui mentorii, s-a investit foarte mult timp în refacerea fișelor de lucru și, de ce sa nu conștientizăm, banii pentru noi laptopuri, tablete, camere video, internet de mare viteză, table interactive ș.a., au fost insuficienți. Statul român a susținut acest efort parțial, căci pandemia a surprins învățământul românesc preuniversitar într-un moment inoportun, când doar se vorbea despre imperativul digitalizării educației. 

În aceste condiții, efortul dascălilor, managerilor, inspectorilor, reprezentanților din minister a fost mult mai mare în ceea ce privește informarea și pregătirea elevilor pentru examenele de absolvire a liceului, respectiv pentru cele de admitere la facultate. Dar  s-a muncit enorm în sensul continuității și iată-ne în fața unor noi examene naționale. 

La nivelul unităților de învățământ din Municipiul București sunt școlarizate specializări și calificări profesionale din cadrul filierei teoretice (profilurile umanist și real), filierei tehnologice (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului) și filierei vocaționale (profilurile sportiv, teologic, pedagogic, arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie și patrimoniu cultural), fiind vizată adaptarea ofertei  educaționale  la  nevoile  de  dezvoltare  economico–socială durabilă de la nivel local și regional, precum și la interesele și nevoile de educație și formare ale elevilor. 

În anul școlar 2020-2021, din cei 13.566 de elevi din clasele a XII-a, cei mai mulți au fost înscriși în cadrul filierei teoretice, la specializările matematică-informatică (3.695 de elevi), filologie (2.284 de elevi), științe ale naturii (1.753 de elevi), științe sociale (1.247 elevi), în cadrul filierei tehnologice, profilul servicii, calificarea profesională tehnician în activități economice (1.107 de elevi), tehnician în turism (378 de elevi), tehnician în gastronomie (173 de elevi), precum și în cadrul filierei vocaționale, profilul sportiv, calificarea profesională instructor sportiv (652 de elevi).  

Rețeaua școlară a unităților de învățământ liceal din București cuprinde 101 școli de stat și 23 de școli private, dintre care 13 acreditate și 10 autorizate. Elevii claselor a XII-a, care termină în această vară liceul, au parcurs programele unor specializări tradiționale (matematică-informatică, științele naturii,  filologie, științe-sociale, mecanică-electrotehnică), dar și ale unor specializări mai noi, adaptate la cerințele de pe piața muncii (servicii, comerț, turism, design, coafor etc). 

Liceul deține un rol definitoriu în transmiterea cunoștințelor și formarea competențelor generale și specifice, cuprinse în programele școlare în vigoare. Toate acestea sunt necesare pentru ca tinerii absolvenți de liceu să-și continue parcursul educațional sau să se integreze în câmpul muncii. Tranziția spre mediul academic nu se poate face decât în urma susținerii probelor de competențe lingvistice (la limba și literatura română, respectiv limbi străine), competențe digitale, respectiv în urma certificării prin atestate profesionale sau la informatică sau la limbi străine. 

Rezultatele la probele scrise, care se desfășoară sub formă de examene standardizate, demonstrează capacitatea acestor absolvenți de liceu de a sintetiza informații, de a argumenta puncte de vedere, de a avea o viziune critică și creativă. Rezultatele obținute de absolvenții liceelor din București la probele bacalaureatului de anul trecut demonstrează că aceste examene ale maturității sunt dificile: pe de o parte s-au prezentat la probele scrise 98% dintre elevii de clasa a XII-a, ceea ce indică un interes ridicat de a mai continua studiile; pe de altă parte, dintre cei care au participat la examene, au reușit doar 78,7%, un procent ce demonstrează că s-a investit suficient de mult timp în pregătire, dar procesul educațional desfășurat la clasă și cel individual mai pot fi îmbunătățite. 

Studiul comparativ al filierelor indică faptul că elevii care au absolvit licee teoretice au fost mai bine pregătiți și mai interesați să atingă rezultate meritorii: procentul de promovabilitate de la filiera teoretică este de 87,94%, în timp ce procentul de la filiera tehnologică se ridică doar la 52,61%. Ne mândrim cu faptul că există și elevi performanți, căci aprox. 40% dintre absolvenții promoției trecute au obținut cel puțin media 9 la bacalaureat. Rămâne în discuție însă problema intervenției educaționale și remedierii, probabil mai mult ca oricând în acești doi ani școlari influențați negativ de pandemie. 

Nu în ultimul rând, și absolvenții liceelor tehnice pot urma cursuri universitare în domeniul de pregătire absolvit. De exemplu, cei care sunt calificați în specializarea mecanică, instalații și construcții se pot înscrie la   diferite facultăți din cadrul  Universității Politehnice sau din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, fiind obișnuiți cu terminologia sau cu activitățile practice în domeniu. De asemenea, absolvenții școlilor profesionale pot urma  cursuri la seral, la un liceu tehnologic, iar, după încheierea studiilor liceale, se pot înscrie și la o facultate. Pe parcursul completării studiilor, acești tineri se pot angaja, căci au deja o specializare. 

Există explicații, care s-au cristalizat în timp, pentru a înțelege de ce absolvenții de liceu nu au reușit să depășească toate dificultățile ivite de-a lungul celor 12 ani de studiu, astfel încât să absolve cu sentimentul că sunt bine pregătiți pentru orice provocare a viitorului: achiziții insuficiente „pentru a învăța să înveți”, programe ce mai trebuie adaptate la orizontul de așteptare al tinerilor și al societății, întârzierea introducerii noului curriculum la liceu, în așa fel încât să existe o continuitate între ciclul gimnazial și cel liceal, ținându-se seama, bineînțeles, de standardele europene.  

Nu în ultimul rând, generația 2021 își recunoaște minusurile, dar investește speranță în ceea ce va fi. De aceea, oferta universitară ar trebui să fie previzibilă și să răspundă acestor nevoi pe care tinerii le afirmă cu îndrăzneală: vor să îmbrățișeze meserii pe care să le iubească, să aibă siguranța zilei de mâine și să trăiască bine, civilizat în țara lor. 

În calitate de inspector școlar și dascăl, nu pot decât să cred în destinul educației românești, care a avut întotdeauna un parcurs labirintic, dar și resurse nebănuite de a reuși să se afirme și să se impună prin rezultatele sale. Într-un poem al lui Nichita Stănescu („Laudă omului”) se regăsește metafora ființei umane, care se dovedește a fi o păsăre cu „aripi crescute înlăuntru”. Parafrazând versurile din finalul poemului stănescian, aș spune că este momentul ca aripile absolvenților de clasa a XII-a, crescute timid de-a lungul anilor de liceu, într-un „aer mai curat, care e gândul”, să se deschidă spre viitor. 

Detalii eveniment

Categoria: Interviuri

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON