Universitatea „Titu Maiorescu”, un brand al învățământului superior românesc în Europa și în lume

02 iunie
Universitatea „Titu Maiorescu”, un brand al învățământului superior românesc în Europa și în lume

interviu cu prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele Universității „Titu Maiorescu”

În 2020 ați aniversat 30 de ani de la înființarea Universității „Titu Maiorescu”. UTM se numără printre primele entități de învățământ superior privat din  România și este cu singuranță singura universitate care s-a dezvoltat susținut în toți acești ani, confirmându-și misiunea și așteptările celor implicați. Cum vedeți evoluția Universității „Titu Maiorescu” în acești 30 de ani?

De la momentul înființării până astăzi, Universitatea a trecut printr-o serie de metamorfoze fundamentale, a parcurs un proces de evoluție complex și dificil, redefinindu-se permanent, căutând să fie mereu în actualitatea sistemului și a exigențelor societății. De-a lungul acestor ani, Universitatea „Titu Maiorescu” a fost, nu de puține ori, un factor de coagulare, un pol al învățământului superior particular din  România, care a promovat misiunea instituției universitare.

În prezent UTM este o instituție de învățământ tânără, dar definită de un spirit dinamic, european, un spațiu academic al educației și cercetării, al inteligenței, creativității și inovației. Ne străduim să fim demni de patronul nostru spiritual, Titu Maiorescu, mare pedagog și dascăl al școlii românești, întemeietor al civilizației și culturii românești. Nu știm dacă am reușit deja, unii spun că da. Vrem să facem din Universitatea „Titu Maiorescu” un brand al învățământului superior românesc în Europa și în lume.

În prezent aveți o ofertă educațională bogată. Care este atuul principal al Universității „Titu Maiorescu”, ce ar trebui să îl atragă, în principal, către sălile de curs, pe proaspătul posesor al diplomei de bacalaureat?

Oferta educațională nu este, totuși, un argument absolut în imaginea și gradul de atractivitate ale unei universități. Învățământul superior din România este astăzi un mediu ofertant și concurențial. Atuul nostru principal, în datele acestei oferte de studii universitare și postuniversitare, îl reprezintă calitatea educației. Calitatea a devenit, îndrăznesc să spun, elementul fundamental de identitate al Universității „Titu Maiorescu”, brandul instituțional al acesteia. Tinerii, și nu numai tinerii, din diverse categorii ale societății, din țară, dar și din străinătate, vin la universitatea noastră pentru că știu că la noi se face educație academică de calitate; altfel spus, în amfiteatrele, sălile de seminar și laboratoarele noastre se învață carte. Ca să mă întorc la întrebare, calitatea este ceea ce ne definește în mod esențial ca instituție. Iar studiile de calitate oferă absolvenților perspective substanțiale de reușită, în dezvoltarea unor cariere profesionale de succes, la care adaug și calitatea infrastructurii și a dotărilor.

În mediile academice din întreaga lume, învățământul aplicat și dezvoltarea creativității sunt noțiuni la ordinea zilei. Se înscrie UTM în aceeași tendință?

Educația se înscrie de acum într-o nouă paradigmă, promovată de procesul Bologna și de necesitatea tranformării digitale. ne aliniem la această paradigmă, desfășurăm un învățământ centrat pe student și pe rezultatele învățării, pe output-uri și nu pe input-uri. Folosim la cursuri, seminare și laboratoare strategii și metode interactive, prin care încurajăm implicarea și participarea studenților, le creăm spațiul de manifestare a creativității și puterii lor de inovare. Cred că, în acest context, școlile doctorale și masteratele trebuie reconsiderate pentru a răspunde inovativ și creativ la provocările procesului Bologna. Prin reforma curriculară pe care am realizat-o și o realizăm în continuare, urmărim formarea la studenți și absolvenți de abilități și competențe în vederea calificării și integrării lor profesionale pe piața muncii. Programele noastre de mobilități, deschiderea internațională a educației și a cercetării către orizontul european și global al cunoașterii constituie, de asemenea, elemente importante în dezvoltarea culturii calității.

Ce planuri aveți, ce veți întreprinde, dumneavoastră, personal, alături de celelalte cadre din Universitate, pentru a continua proiectul și a-l dezvolta?

Ca președinte, continui, cu forțe noi, opera de edificare a Universității „Titu Maiorescu”, în linia testamentului maiorescian. Mentorul nostru, Titu Maiorescu, al cărui nume Universitatea îl poartă ca pe un blazon de aristocrație spirituală, avea credința că educația și cultura sunt calea emancipării și modernizării, a renașterii unei națiuni. În ceea ce mă privește, am rămas fidel acestui legat spiritual și, în calitatea mea de președinte, manager și profesor universitar, edific Universitatea ca spațiu al Cunoașterii prin intermediul educației academice și cercetării științifice, al inteligenței și înțelepciunii, al inovației și creativității.

Detalii eveniment

Categoria: Interviuri

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON