Analele Universității din Craiova, Seria Științe filologice, Limbi străine aplicate

Revista Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi străine aplicate găzduieşte studii şi articole din domeniul ştiinţelor umaniste – Filologie, care dezbat aspecte actuale ale fenomenului cultural naţional şi universal (limbi şi literaturi în context european, critică şi istorie literară, teoria literaturii, etnologie şi folclor, comparatism, arhetipologie, istoria limbii, lingvistică etc.), dar și studii de filosofia culturii, antropologie culturală, istoria artei, didactică tradiţională şi modernă, pedagogie, sociologie culturală etc.), eseuri, recenzii de carte şi medalioane literare, semnate de cadre universitare şi cercetători din ţară şi din străinătate.

Lucrările propuse spre publicare dezvoltă teme din domeniile filologie sau studii culturale, care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale.

Revista promovează, ca principii, inter- și trans-disciplinaritatea, studiile comparatiste, dialogurile culturale de înaltă ținută și, cu prioritate, rezultatele cercetării științifice și lucrările care contribuie la promovarea culturii naționale în context european și universal.

Revista apare anual.

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON