Medierea conflictelor familiale

24,00 lei 21,60 lei

Stoc epuizat

Rezervă Categorie: Cod: 12887Autor: Apostu Iulian, Voinea Cristina MariaData apariție: 24-12-2020 Cuprins Răsfoiește

Descriere

Privind imaginea generală a cuplului conjugal contemporan observăm o categorie largă de opţiuni în ceea ce priveşte manifestarea în cuplu, relaţia de gen sau de rol conjugal, forma de manifestare conjugală şi strategiile partenerilor în ceea ce priveşte managementul pentru rezolvarea conflictelor. Tratarea problemelor conjugale ca fiind situaţii inerente cărora nu trebuie să le găseşti soluţii face să crească destul de mult vulnerabilitatea acelui cuplu. Apoi, pretenţia experienţei de mediere a cuplurilor, des întâlnită în pretenţia comună a tinerilor creează şi ea o formă de vulnerabilitate. Totodată, opinia generală cu privire la conflictele conjugale are menirea de a crea mai degrabă bariere relaţionale decât deschiderea spre negociere şi mediere.

Bibliografie

 • Andrée Michel, (2009), Sociologue sans frontières. Travail, genre et sociétés, 22(2),

5-7. https://doi.org/10.3917/tgs.022.0005.

 • Anghel Petre, (2005), Strategii eficiente de comunicare, Cernica: Editura Eita.
 • Apostu Iulian, (2015), Căsătoria între stabilitate şi disoluţie, Bucureşti: Editura Tritonic.
 • Bloch  Henriette (coord), (2006), Marele dicţionar al psihologiei, Bucureşti:

Editura Trei.

 • Blum A. Albert, Rahim M. Afzalur, (1994), Global perspectives on Organizational

Conflict, Westport: Greenwood Publishing Group.

 • Bourdieu Piere, (1997), Méditations pascalienne, Paris: Seuil.
 • Braconnier Alain, Widlöcher Daniel, (2006), Psihanaliza şi psihoterapii, Bucureşti:

Editura Trei.

 • Chelcea Septimiu, (2008), Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicații, Ediţia a doua, Iaşi: Editura Polirom.
 • Chombart de Lauwe, (2015), Résistance,  déporation, doit de l’homme, le

témoignaged’un famme d’exception, Paris: Flammarion.

 • Cornelius Helena, Faire Shoshana, (1996), Ştiinţa rezolvării conflictelor,

Bucureşti: Editura Ştiinţă şi Tehnică.

 • Cristea Sorin, (2010), Fundamentele psihologiei, Iaşi: Editura Polirom.
 • Dragomir Otilia, Miroiu Mihaela, (2002), Lexicon feminist, Iaşi: Editura Polirom.
 • Dubet Francois, Martuccelli Danilo, (1998), Dans Quelle société  vivons-nous?, Paris: Édition du Seuil.
 • Dupu Constantin, (2002), Conflict şi comunicare, Bucureşti: Editura Gnosis.
 • Durkheim Emile, (1993), Despre sinucidere, Iaşi: Editura Institutul European.
 • Elkin Frederik, Handel Gerald, (1984), The Child and Society. The Process of

Socialization, New York: Random House.

 • Enăchescu Constantin, (2007), Tratat de psihanaliză şi psihoterapie, Ediţia a III-a, Iaşi: Editura Polirom.
 • Ferréol Gilles (coord.), (1998), Dicţionar de sociologie, Iaşi: Editura Polirom.
 • Gelles, Richard. J., & Straus, Murray. A. (1988). Intimate violence, New York: Simon

& Schuste.

 • Ghebrea G., Familia şi tranziţia la economia de piaţă. Modalităţi de abordare, în

„Calitatea vieţii”, nr. 2-3/1993.

 • Ghebrea Georgeta, Matei Antonela, Mitrea Georgeta, (1996), Relaţia cu familia şi generaţia adultă în Ioan Mărginean, (coord.), 1996, Tineretul deceniului unu. Provocările anilor ’90, Bucureşti: Editura Expert.
 • Giddens Anthony, (1992), Transformarea intimităţii. Sexualitatea, dragostea şi

erotismul în societăţile moderne, Bucureşti: Editura ANTET.

 • Giddens Anthony, (2000), Sociologie, Bucureşti: Editura All.
 • Glenn Van Ekeren, (2000), Drumul spre fericire, Bucureşti: Editura Curtea Veche.
 • Goffman Erving, (2004), Aziluri, Iaşi: Editura Polirom.
 • Hartmann, H. (1981), The Family as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle: The Example of Housework. Signs, 6(3), 366-394. Retrieved December 1, 2020, from http://www.jstor.org/stable/3173752.
 • Hatfield, E., & Sprecher, S. (1986),  Measuring passionate love in intimate

relationships. Journal of Adolescence, 9(4), 383–410. https://doi.org/

10.1016/S0140-1971(86)80043-4.

 • Hill R., (1973), Teoria modernă a sistemelor şi familia în Revista de referate,

recenzii şi sinteze, Sociologie, vol. IX, nr. 3/1972.

 • Iluţ Petru, (2005), Sociopsihologia şi antropologia familiei, Iaşi: Editura Polirom.
 • Larionescu M., Familia: primatul ordinii morale, în „Sociologie  românească”,
 1. nr. 4/1994.
 • Mead G.H., (1934), Mind, Self and Society, Chicago: University of Chicago Press.
 • Mertens Wolfgang, (2004), Introducere în terapia psihanalitică, vol. 2, Bucureşti: Editura Trei.
 • Michael Andrée, (1970), La sociologie de la famille. Recueil de textes prézentés et commentés, Paris: La Haye.
 • Mihăilescu Ioan, (1999), Familia în societăţile europene, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Mihăilescu Ioan, Politici sociale în domeniul populaţiei şi familiei, în Zamfir Cătălin, Zamfir Elena, (1995),  Politici sociale. România în context european, Bucureşti: Editura Alternative.
 • Milcu Marius, (2005), Psihologia relaţiilor interpersonale: competiţie şi conflict,

abordare dinamică, un model experimental, Iaşi: Editura Polirom.

 • Minuchin Salvador, (1974), Families  end family therapy, London: Harvard

University Press.

 • Mitrofan Iolanda, (2008), Psihoterapie. Repere teoretice, metodologice şi

aplicative, Bucureşti: Editura SPER.

 • Mitrofan  Iolanda,  Ciupercă  Cristian,  (1998), Incursiune în psihosociologia şi

psihosexologia familiei. Bucureşti: Editura Press Mihaela.

 • Mitrofan Iolanda, Ciupercă Cristian, (1998), Incursiuni în psihosociologia şi psihosexologia cuplului şi a familiei, Bucureşti: Editura Şansa.
 • Mitrofan  Iolanda,  Ciupercă Cristian, (1998),  Incursiuni  în  psihosociologia  şi psihosexologia cuplului şi a familiei, Bucureşti: Editura Şansa.
 • Mitrofan Iolanda, Mitrofan Nicolae, (1996),  Elemente de psihologia cuplului,

Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa”.

 • Mitrofan Iolanda, Nuţă Adrian, (2005), Consilierea psihologică. Cine, ce şi cum?,

Bucureşti: Editura SPER.

 • Mitrofan Iolanda, Nuţă Adrian, (2005), Consilierea psihologică. Cine, ce şi cum?,

Bucureşti: Editura SPER.

 • Mitrofan Iolanda, Vasile Diana, (2001), Terapii de familie, Bucureşti: Editura SPER.
 • Mitrofan Laurenţiu, (2004), Elemente de psihologie socială, Bucureşti: Editura SPER.
 • Moreau André, (2007), Psihoterapiile. Metode şi tehnici, Bucureşti: Editura Trei.
 • Muntean Ana (Coord.), (2001), Abuz şi  neglijenţa copilului, UNICEF, Extreme Group.
 • Muntean Ana, (2000), Violenţa domestică şi maltratarea copilului, Timişoara:

Editura Eurostampa.

 • Nichols P. Michael, Schwartz C. Richard, (2005), Terapia de familie. Concepţii şi metode, Ediţia a şasea, Bucureşti: Asociaţia de terapie familială.
 • Nuţă Adrian, (1999), Inter-Realitatea. Psihoterapie şi spectacol dramatic, Bucureşti: Editura SPER.
 • Nuţă Adrian, (2002), Psihologia comunicării în cuplu, Bucureşti: Editura SPER.
 • Orville G. Brimm Jr. (1996), Socialization After Childhood; Two Essays, New York: Willey.
 • Parsons,T.,(1951), The Social System, New York: The Free Press.
 • Păunescu Constantin, (1994), Agresivitatea şi condiţia umană, Bucureşti: Editura Tehnică.
 • Popescu Neveanu Paul, (1978), Dicţionar de psihologie, Bucureşti: Editura Albatros.
 • Rădulescu M.S., (1994), Homo  Sociologicus. Raţionalitate şi iraţionalitate în acţiunea umană, Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L.
 • Rădulescu S., Banciu D., (1987),  Adolescenţii şi familia, Bucureşti: Editura

Ştiinţifică şi Enciclopedică.

 • Rădulescu S.M., Banciu D., (1990), Introducere în sociologia delincvenţei juvenile,

Bucureşti: Editura Medicală.

 • Rădulescu S.M.,(1994), Sociologia vârstelor, Bucureşti: Editura Hyperion XXI.
 • Rădulescu Sorin, (2001), Sociologia violenţei (intra)familiale: victime şi agresori în

familie, Bucureşti: Editura Lumina Lex.

 • Roussel Louis, (1989), La famille incertaine, Paris: Editions Odile Jacob.
 • Roy  Maria, (1977), Battered Women:A Psychosociological Study  of  Domestic

Violence. New York: Van Nostrand Reinhold.

 • Ruesch, J., & Bateson, G. (1951), Communication, the social matrix of psychiatry. W.
 1. W. Norton & Company.
 • Smiley Gary, (2005), Când unu plus unu fac noi, Bucureşti: Editura Curtea Veche.
 • Stănescu Maria-Liana, (2003), Introducere în consilierea psihologică, Bucureşti:

Editura SPER.

 • Stănoiu  Andrei,  Voinea  Maria,  (1983),  Sociologia  familiei,  Bucureşti: Editura

Universităţii din Bucureşti.

 • Stoica-Constantin Ana, (2004), Conflictul interpersonal: prevenire, rezolvare şi

diminuarea efectelor, Iaşi: Editura Polirom.

 • Stoica-Constantin Ana,  Adrian Neculau (coord.), (1998),  Psihologia rezolvării

conflictului, Iaşi: Editura Polirom.

 • Turliuc Maria Nicoleta, (2004), Psihologia cuplului şi  a  familiei,  Iaşi: Editura Performantica.
 • Turndorf Jamie, (2003), Arena conjugală. Soluţionarea conflictelor, Bucureşti: Editura Curtea Veche.
 • Voinea Maria, (1993), Sociologia familiei, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Voinea Maria, (1996), Psihosociologia familiei. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Voinea Maria, (2005), Familia contemporană, Bucureşti: Editura Focus.
 • Voinea, (2008), Realităţi şi perspective în studiul familiei, Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti.
 • Winch Robert, (1971), The modern family, Holt: Rinehart and Winston.
 • Wright Mills, (1975), Imaginaţia sociologică, Bucureşti: Editura Politică.
 • Zamfir C., Vlăsceanu L. (1998), Dicţionar de sociologie, Bucureşti: Editura Babel.
 • Zamfir Elena, (1997), Psihologie socială. Texte alese, Iaşi: Editura Ankarom.
 • Zamfir, Cătălin, Vlăsceanu Lazăr, (1993), Dicţionar de sociologie, Bucureşti: Editura Babel.

Informații suplimentare

Titlu

Medierea conflictelor familiale

Preț

24,00

ISBN

978-606-26-1297-9

Format

Academic

Pagini

150

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Medierea conflictelor familiale”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

  Facebook
  LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON