Management public. Editia a II-a, revazută si adăugita

30,00 lei 27,00 lei

Categorii: , Cod: 12943Autor: Tomescu MădălinaData apariție: 29-01-2021 Cuprins Răsfoiește

Descriere

Practica managementului în formele sale incipiente este tot atât de veche ca şi colectivitatea umană. Cultura lumii antice se caracterizează prin varietatea manifestărilor în diferite domenii, prin caracterul practic al cunoştinţelor, prin originalitatea sa. Cunoştinţele s-au dezvoltat în funcţie de cerinţele practice (construirea digurilor, a templelor, mormintelor monumentale). Purtătorii acestor cunoştinţe erau, de regulă, preoţii, unii reprezentanţi ai aristocraţiei. Existau biblioteci, arhive, şcoli pentru pregătirea tinerilor etc. Cele mai vechi documente scrise le găsim la civilizaţia sumeriană – acum 5000 de ani, unde întâlnim practici de control managerial.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

 

 1. Androniceanu, Armenia, Noutăţi în managementul public, Editura Economică.
 2. Arendt, H., Între trecut şi viitor, Bucureşti, Editura Antet, 1997.
 3. Bălan, Emil, Drept administrativ şi procedură administrativă, Bucureşti, Editura Universitară, 2002.
 4. Becet, J.-M., Les institutions administratives (3e edition), Paris, Economica, 1992.
 1. Bennis, W. şi Nanus, B., Leaders: The Strategies for Taking Charge,

HarperCollins, New York, 1985.

 1.  Bertrand M.J., Pour une géographie du pouvoir exécutif, în „Revue

Internationale des Sciences Administratives”, no. 4, 1973.

 1. Bonnet, FR., Management de l’administraţion, Paris, De Boeck Universite, 1993,
 1. Chazel, Fr., Puterea, în R. Boudon (coord.), Tratat de sociologie, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997,
 2. Codul de Coduită a Oficialilor ce Aplică Legea, http://www2.ohchr.org /english/law/codeofconduct.htm
 1. Constantinescu, M., A. Iorgovan, în vol. (M. Constantinescu, I. Muraru, I. Vida, I. Deleanu, A. Iorgovan, F. Vasilescu) Constituţia României comentată şi adnotată, Bucureşti, Editura Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial”, 1992.
 1. Constituţia României.
 2. Costea, Margareta, Introducere în administraţia publică, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
 1. Covaleskie,  J.,  Power  goes  to  school:  teachers,  students  and  discipline,

http://www.ed.uiuc.edu/COE/EPS/PES-Yearbook/93-docs/ COVALESK.HTM

 1. Cristescu, Amalia, Stănilă, Larisa, Andreica, Mădălina Ecaterina, Motivarea

funcţionarilor publici în România în contextul crizei economice, articol disponibil pe site-ul http://store.ectap.ro/articole/912_ro.pdf

 1. Dan Petcu, Pluralismul politic, în Alternative ’90 nr. 2/1990.
 2. Deal, T., Kennedy, A.E., Corporate Culture – The Rites and Rituals of Corporate

Life, Addison Wesley Publishing Company, 1982.

 1. Delcamp, A., Les institutions locales en Europe, Paris, P.U.F., 1990.
 2. Dima, P., C. Manda, M. Preda, A.B. Şinc, Legea administraţiei publice locale

(comentarii şi adnotări), Editura Amiva, Bucureşti, 1993.

 1. Drăganu, Tudor, Drept constituţional, Bucureşti, 1972.
 2. 20. Drucker, Peter, Eficienţa factorului decizional, Editura Destin, Bucureşti, 2001.
 3. Duculescu, Victor, C. Călinoiu, G. Duculescu, Constituţia României comentată şi adnotată, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997.
 1. 22. Giovanni Sartori, Teoria democraţiei reinterpretată, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
 2. Gortner, H., Mahler, J., Nicholson, J.B., Organization Theory, a Public

Perspective, Harcourt Brace & Company, Forth Worth, 1997.

 1. H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
 2. Heinen, E., Dill, P., Unternehmenskultur. Überlegungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 56 (3), 1986.
 3. Hellriegel, Don, Slocum JR., John şi Woodman, Richard W., Organizational

Behaviour, Cincinnati, South Western College Publishing, 1998.

 1. Horney, K., Our Inner Conflicts, W.W. Norton & Company, New York, 1992.
 2. http://elearning.masterprof.ro/mc/notiuni.html
 3. 29. http://library.usmf.md/old/downloads/ebooks/Safta_Management_si_Legislat ie_farmaceutica_2012/01_Capitolul_01_Introducere_management.pdf
 4. http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/primapagina/GhidIncompatibilitatileC

onflicteleInterese_2011.pdf

 1. http://univath.ro/pdf/tematica_licenta_2014/Curs_Management_in_AP.pdf
 2. 32. http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/02/Birocratia_Weber.pdf
 3. http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/03/Management_si_

leadership_in_organizatii_publice.pdf

 1. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap3
 2. http://www.creeaza.com/didactica/comunicare-si-relatii-publice/Sistemul

-informational-al-inst294.php

 1. http://www.rsdr.ro/Art-6-1-2-2008.pdf
 2. 37. https://andreivocila.wordpress.com/2010/09/18/rolul-%C8%99i-importan

%C8%9Ba-administra%C8%9Biei-publice-in-buna-guvernare/

 1. Iftimoaie, Cristian şi colab., Administraţia publică locală în România în perspectiva integrării europene, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
 2. International City/County  Management  Association,  Involving  Citizens  în

Community Decision Making: A Guidebook, Washington D.C.

 1. Ionescu, Cristian, Principii fundamentale ale democraţiei constituţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 2. Iorgovan, Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. I (ed. 4), Bucureşti,

Editura All Beck, 2005.

 1. John Naisbitt, Megatendinţe. Zece noi direcţii care ne transformă viaţa, Editura

Politică, Bucureşti, 1989.

 1. Karl Marx, Fridrich Engels, Opere, Editura Politică, Bucureşti, 1964, vol. 19.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004.
 1. Legea nr. 215/2001.
 2. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
 3. Manda, Cezar, Cezar Corneliu Manda, Administraţia publică locală în

România, Editura Lumina Lex, 1999, Bucureşti.

 1. Mayers, Donald W., Human Resources Management. Principles and Practice-

Commerce Clearing House, inc. 1980.

 1. Mihai T. Oroveanu, Tratat de ştiinţa administraţiei, Editura Cerma, Bucureşti, 1996.
 1. Mihail Gorbaciov, Scrieri alese, Editura Politică, Bucureşti, 1987.
 1. Muraru, I., Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 1. Nae, Diana, Dezvoltarea carierei, „Săptămâna financiară”, 4.05.2007.
 2. Popescu Slăniceanu, Ion, Teoria funcţiei publice– Editura Evrika, Brăila, 1999.
 3. Popescu, L., Resurse umane, comportament şi management, Bucureşti, Editura

Cimer, 2001.

 1. R.G. Schwarzenberg, Sociologie politique, Editura Montchrestien, Paris, 1975.
 2. Rainey, H.G., Backoff, R.W. şi Levine, C., Comparing Public and Private

Organisations, Public Administration Review, vol. 36, 1976.

 1. Raymond Aron, Marxisme imaginare. De la o sfântă familie la alta, Editura

Polirom, Iaşi, 2002.

 1. 58. Recomandarea No. R(2000) 10 privind codurile de conduită pentru funcţionarii publici,  http://www.coe.int/t/dghl/   monitoring/greco/documents

/Rec(2000)10_EN.pdf; Codul European al  Bunei Conduite Adminis- trative, Biroul pentru Publicaţii Oficiale al C.E., Luxembourg, 2005

 1. Ritz, A., Public service motivation and organizational performance în Swiss federal government, International Review of Administrative

Sciences, 2009, http://ras.sagepub.com/ content/75/1/53

 1. Robert Alan Dahl, Poliarhiile.  Participare şi opoziţie, Editura Institutul

European, Iaşi, 2000.

 1. Schein, Edgar, Organizaţional culture, American Psychologist 45, 1994.
 2. Schinkel,  K.D.,  Entrepreneure  bauen  Strukturen,  în  Entrepreneurship für

Ingenieure, Kohlert (Hrsg.), Oldenburg, München, 2005.

 1. Schwarze, J., Le droit administratif sous l’ influence de l’ Europe. Une étude sur la convergence des ordres juridiques nationaux dans l’ Union européenne, Bruxelles, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft Bruylant, 1996.
 2. Schweizer P., Systematisch Lösungen finden, 2.Auflage, vdf, Zürich, 2002.
 3. Sherwood, J.J., Creating Work Cultures with Competitive Advantage, Organizational Dynamics, 1998.
 4. Smircich L., Concepts of Culture and Organisational Analysis, Administrative

Science Quarterly, 28, 1983.

 1. Stanciu,  Ion,  Managementul  calităţii  totale,  Editura  Cartea  Universitară,

Bucureşti, 2003.

 1. Stoica Marcela Monica, „Tipuri de lideri în România anilor 2000”, în Mihai Dinu Gheorghiu, Mihăiţă Lupu (coordonatori), Mobilitatea elitelor în România secolului XX, Editura 45, Bucureşti, 2008, pp. 422-432, 11 pg, ISBN 978-973-47-0339-5
 2. Stoica Marcela Monica, Cristina Rhea, „The Cultural Romanian Identity in the South-Eastern Space”, Proceedings of the First International Conference on EU and Black Sea Region, Volume II: „Challenges from EU in the Black Sea Region: Facing New Geopolitics Realities” edited by Mihai Şerban and Gabriel Leahu, Bagheria (PA): Mineo Giovanni Editore, Italy, 2012, pp. 18-28, 11 pg, ISBN 9788890730221, www.eubsr.ro
 3. 70. Tanţău, Adrian Dumitru, Rolul culturii organizaţionale în promovarea inovaţiilor, articol disponibil pe site-ul

http://www.managementmarketing.ro/pdf/articole/30.pdf

 1. Tanţău, Rodica, Introducere în știinţa politică, http://www.biblioteca- digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=46&idb
 2. Tofan, Apostol Dana, Organizarea administraţiei publice românești în context

european, articol disponibil pe site-ul http://www.rsdr.ro/Art-6-1- 2-2008.pdf

 1. Toffler, Alvin, Al treilea val, Editura Politică, Bucureşti, 1983.
 2. Tomescu, Mădălina, Deontologia funcţionarului public,- Editura Pro

Universitaria, București, 2013.

 1. Tomescu, Mădălina, Deontologia funcţionarului public, Editura Pro

Universitaria, București, 2012.

 1. Tomescu, Mădălina, Introducere în știinţa administraţiei, Editura   Pro

Universitaria, București, 2012.

 1. Turkyilmaz, A., Akman, G., Coskun, O., Pastuszak Z., Empirical study of public sector employee loyalty and satisfaction, Industrial Management & Data Systems, Vol. 111, Nr. 5, 2011.
 2. Valea, Daniela, Cariera funcţionarilor publici în România, articol în revista

„Curentul   juridic”,   http://revcurentjur.r   o/arhiva/attachments_

200534/recjurid053_44F.pdf

 1. Vișan George, Justiţia, autoritatea statului și politica, articol disponibil la adresa: http://civitaspolitics.org/20 14/10/30/justitia-autoritatea- statului-si-politica/
 2. 80. Vlăduţescu, Ştefan, Informaţia de la teorie către ştiinţă. Propedeutică la o ştiinţă

a informaţiei. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002.

 1. Vrabie, Genoveva, M. Bălan, Organizarea politico-etatică a României, Iaşi,

Institutul European, 2004.

 1. Yukl, G.A., Leadership în Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1994.

Informații suplimentare

Titlu

Management public. Editia a II-a, revazută si adăugita

Preț

30,00

ISBN

978-606-26-1309-9

Format

Academic

Pagini

186

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Management public. Editia a II-a, revazută si adăugita”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

  Facebook
  LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON