Elemente de infografica, desen tehnic si proiectarea asistata de calculator in inginerie civila. Volumul I

30,00 lei 27,00 lei

Stoc epuizat

Rezervă Categorii: , Cod: 12888Autor: Bucur Dan Pericleanu, Pericleanu MihaelaData apariție: 24-12-2020 Cuprins Răsfoiește

Descriere

Lucrarea prezentată pune la dispoziţia specialiştilor în construcţii un ansamblu de cunoştinţe şi rezolvări ce intervin în procesul de proiectare şi desenare al clădirilor civile, în contextul actual al exigenţelor pentru asigurarea performanţelor de calitate în desenul tehnic şi infografica în inginerie civilă.

Bibliografie

 

[1].      CR0-2012, Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor; [2].      Crișan Rodica, Gogulescu Silviu (2001), Construcţii din lemn,

Ediţia a II-a revizuită și adăugită, Editura Universitară

Ion Mincu, București.

[3].      Curs de formare profesională, (2008), Analise experimental e observação de estruturas, Transdutores e aquisição de dados,, FUNDEC – (IST – Lisabona)/Portugalia: ianuarie.

[4].      Curs de formare profesională, (2012), Building rehabilitaţion

techniques, FUNDEC – (IST – Lisabona)/Portugalia: 23 ianuarie – 3 februarie.

[5].      Curs de formare profesională, (2009), Nondestructive testing in

construcţions,  AROTEM & CITCON  NOVA- Bucureşti/

România: 10-16 martie.

[6].      Curs  de  formare  profesională,  (2012),  Inspection  plans  and maintenance of buildingsFUNDEC – (IST – Lisabona)/ Portugalia: 25– 26 iunie.

[7].      Drăgoi Mihaela, Pericleanu  Bucur Dan, (2013), Studies and research on physical and mechanical parameters of building stone used în fortresses în Dobrogea. Case study: Histria fortress, publicat în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, anul XV – Nr.15, seria: Construcţii, ISSN 1584-

5990, Ovidius University Press, pag. 93-100, 2013, indexat în Index Copernicus Journal Master List, ProQuest and Google Scholar; http://revista- constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/.

[8].      Eurocode 1, Basis of desing and actions on structures. Part 2.2 – Actions on structures exposed to fire.ENV 1991-2-2.

[9].      Eurocode 1, Planșee compuse lemn-beton. Faza 1.1 – Studiu de

sinteză asupra cercetărilor efectuate până în prezent asupra planşeelor compuse lenm-beton, INCERC, Filiala Timişoara, Contract nr. 3448472002.

[10].      Eurocode 5, Design of timber structures. Part 1.2 – General rules supplementaiy niles for structural fire desing, ENV 1995 -1-2.

[11].      Eurocode 5, Calcul des structures en bois. part II, Regles generales et regles pour les bâtiments. Nonne P21- 711, Ed. Eyrolles. Paris.

[12].   Grămescu Ana Maria, (2009), Construcții civile, Editura AGIR,

București.

[13].      Grămescu Ana Maria, (2006), ,Fizica Construcțiilor – exemple de calcul, Editura Ex Ponto Constanţa.

[14].      Grămescu Ana Maria, Barbu Daniela A.M., (2008), Repararea şi

consolidarea construcţiilor, Editura AGIR, Bucureşti.

[15].      Grămescu Ana Maria, Drăgoi Mihaela, Pericleanu Bucur Dan, (2010), Contributions to the influence of moisture on the natural stone resistance structure of the patrimony buildings, Conferinţa WATER 2010, publicat în Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, anul XII, seria: Construcţii, ISSN 1584-5990, Ovidius University Press, pag. 489-496, 2010, jurnal evaluat şi inclus de CNCSIS în categoria B+ pentru 2010 şi 2011, cod 32 CNCSIS http://cncsis.gov.ro/articole/1901/Arhiva-2005-

2010.html;  http://journals.indexcopernicus.com/karta. php?action=masterlist&id=5000;http://revista- constructii.univ-ovidius.ro/index.php/ en/.

[16].      Grămescu Ana Maria, Gelmambet Sunai, Drăgoi Mihaela, Pericleanu Bucur Dan, (2010), Studii şi cercetări privind rezistenţele mecanice ale zidăriilor, Raport de cercetare nr. 2/2010, Centrul de cercetare în Inginerie civilă, Departamentul de Inginerie civilă, Facultatea de Construcţii, Universitatea „Ovidius” Constanţa.

[17].      Grămescu   Ana   Maria,   Gelmambet   Sunai,   Drăgoi   Mihaela,

Pericleanu Bucur Dan, (2011), Determination of mechanical properties of natural stone and brick masonry elements in heritage buildings, International Symposium on Nondestructive Testing of Materials and Structures, Istanbul Tehnical University, Istanbul, Turkey, 15-18 Mai

2011, „Nondestructive Testing of Materials and Structures”, p. 1173 – 1178, vol. II (publicat în două volume), Editura Springer, RILEM Bookseries vol. 6, 2013, editori: Büyüköztürk, Oral, Taşdemir, Mehmet Ali, Güneş,

Oğuz, Akkaya, ISBN 978-94-007-0722-1, revistă indexată

în SCOPUS şi Springerlink: http://www.springer.com/ series/8781; http://  www.  springer.com/ engineering/ civil+engineering /book/ 978-94-007-0722-1.

[18].      Grămescu Ana Maria, Mitroi Amedeo, Drăgoi Mihaela, Pericleanu Bucur Dan, (2010), Influence of environmental factors on mechanical resistance on natural stone buildings and quantification în technical expertise, publicat în Journal of Enviromental Protection and Ecological ISSN 1311-50-65-

2010 Grecia – revistă cotată ISI.

[19].      Grămescu Ana Maria, Pericleanu Bucur Dan, Drăgoi Mihaela, (2009), ,Comportarea mecanică a planşeelor realizate din bolţi. Soluţii de reabilitare, Raport de cercetare nr. 1/

2009, Centrul de cercetare în Inginerie civilă, Departamentul de Inginerie civilă, Facultatea de Construcţii, Universitatea ,,Ovidius,, Constanţa.

[20].      Grămescu  Ana  Maria,  Popa  Mirela,  Pericleanu  Bucur  Dan, Drăgoi Mihaela, (2010), Soluţii de modelare şi calcul a bolţilor cilindrice realizate din zidărie, Raport de cercetare nr. 1/2010, Centrul de cercetare în Inginerie civilă, Departamentul de Inginerie civilă, Facultatea de Construcţii, Universitatea „Ovidius” Constanţa.

[21].      Hâncu Corneliu Dan, Pericleanu Mihaela, Reabilitarea  şi consolidarea construcţiilor, Editura Ovidius University Press, ISBN: 978-973-614-803-3, 147 p. 2013, Constanţa.

[22].      http://www.knaufinsulation.ro/notiuni-de-baza Producator de materiale;

[23].      https://model.allbim.net/wp-content/uploads/2020/03/ Allplan -2020-Manual.pdf.

[24].      P  100-1/2013, Cod de proiectare seismică P100. Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri.

[25].      Pericleanu Bucur Dan, (2014), Studiu teoretic şi experimental

privind comportarea planşeelor caracteristice construc- ţiilor de patrimoniu. Soluţii de restaurare, teză de doctorat susţinută la Universitatea Ovidius din Constanţa.

[26].      Pericleanu Bucur Dan, Drăgoi Mihaela, (2012), Accesibility of water in heritage buildings materials, Conferinţa WATER

2012,  publicat în Analele Universităţii ,,Ovidius,, din

Constanţa, anul  XIV, Issue 14,  seria: Construcţii, ISSN

1584-5990, Ovidius University Press, pag. 89-94, 2012, indexat în Index Copernicus Journal Master List, ProQuest and Google Scholar; http://revista- constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/.

[27].      Pericleanu Bucur Dan, Drăgoi Mihaela, (2012), Water – a key factor in heritage buildings cromatics, Conferinţa WATER

2012,  publicat  în  Analele  Universităţii  ,,Ovidius,,    din

Constanţa, anul  XIV, Issue 14,  seria: Construcţii, ISSN

1584-5990, Ovidius University Press, pag. 95-100, 2012, indexat în Index Copernicus Journal Master List, ProQuest and Google Scholar; http://revista- constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/.

[28].      Pericleanu Bucur Dan, Drăgoi Mihaela, (2013), Contributions on realization techniques for vaulted floor decks, publicat în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, anul XV – Nr. 15, seria: Construcţii, ISSN 1584-5990, Ovidius University Press, p. 39-44, 2013, indexat în Index Copernicus Journal Master List, ProQuest and Google Scholar; http://revista- constructii.univ-ovidius.ro/ index.php/en/.

[29].      Pericleanu  Bucur  Dan,  Pericleanu  Mihaela,  (2015),  Desenul tehnic şi infografica aplicate în proiectarea construcţiilor, Ovidius University Press, 2015, – Constanţa ISBN 978-

973-614-856-9-

[30].      Pericleanu  Bucur  Dan,  Pericleanu  Mihaela,  Grămescu  Ana Maria, Ferreira João Gomes, (2015), Investigarea, analiza şi diagnosticarea construcţiilor de patrimoniu. Studiu de

caz – Biserica ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe,, din Constanţa,

Editura Ovidius University Press, ISBN: 978-973-614-

832-3, 147 p, Constanţa.

[31].      Pericleanu Bucur Dan, Pericleanu Mihaela, Grămescu Ana Maria, Ferreira João Gomes, (2015), Planşeul, element structural caracteristic construcţiilor de patrimoniu, Editura Ovidius University Press, ISBN: 978-973-614-

843-9, 85 pag, Constanţa.

[32].      Pericleanu Bucur Dan,  Pericleanu  Mihaela, Grămescu Ana Maria, Ferreira João Gomes, (2015), Studii şi cercetări experimentale privind restaurarea planşeelor construcţiilor de patrimoniu, Editura Ovidius University Press, ISBN: 978-973-614-832-3, 84 pag, Constanţa.

[33].      Pericleanu Bucur Dan, Pericleanu Mihaela, Grămescu  Ana Maria, Ferreira João Gomes, (2015), Tehnici şi soluţii de investigare şi restaurare a planşeelor caracteristice construcţiilor de patrimoniu, Editura Ovidius University

Press, ISBN: 978-973-614-837-8, 127 pag, Constanţa.

[34].      Pericleanu Mihaela, (2014), Contribuţii privind tehnici şi metode de conservare şi restaurare a construcţiilor din piatră

naturală,  teză  de  doctorat  susţinută  la  Universitatea

Ovidius din Constanţa.

[35].      Pericleanu  Mihaela,  Pericleanu  Bucur  Dan,  (2014),  Water repellent treatments for heritage buildings in Dobrogea area, Conferinţa People, Building, Environment PBE2014

– PhD Forum, 16-17.10.2014, Kromeriz, Cehia, p. 237 –

248,   ISBN   978-80-214-5051-6,   prima   ediţie   2014,

www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe.

[36].      Peştişanu C, Darie M., Voiculescu M., (1995), Construcţii, Editura

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

[37].      SR EN 1991-1-1-oct 2006, Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor Partea 1-1: Acţiuni generale – Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională.

[38].      SR EN 1995-1-1-dec 2005, ,Euocod 5 : proiectarea structurilor de

lemn – Partea 1-1 : Generalități – Reguli comune și reguli pentru clădiri – decembrie.

[39].      SR EN 1995-1-2-dec 2005, Euocod 5 : proiectarea structurilor de

lemn – Partea 1-2: Generalități – Calculul structurilor la foc – decembrie.

[40].      SR EN 335/1,2-1997, Durabilitatea lemnului şi a materialelor

derivate  din  lemn.  Definirea  claselor  de  risc  de  atac biologic.

[41].      SR EN 336, Lemn de construcţii. Răşinoase şi plop. Dimensiuni şi

abateri admisibile.

[42].      SR EN 518-1998, Lemn pentru construcţii. Clasificare. Condiţii pentru standardele de clasificare vizuală după rezistenţă.

[43].      SR EN 599/1,2-1998, Durabilitatea lemnului şi a materialelor

derivate din lemn.

[44].      SR ISO 4066/C1, Desene de clădiri şi construcţii civile. Extrase de

armaturi;

[45].      SR ISO 5457/1994, Formatele şi prezentarea elementelor grafice

ale planşelor de desen.

[46].      SR ISO 9431-1996, esene de construcţii. Spaţii rezervate pentru desen, text şi indicator pe planşele de desen.

[47].      STAS 856-71, Construcții de lemn – Prescripții pentru proiectare.

[48].      STAS  857-83,  Piese  și  elemente  din  lemn  pentru  construcții, clasificare și condiții tehnice de calitate.

[49].      Tutorial  ALLPLAN  –  http://www.nemetschek.ro/ _compania

/4servicii_1documentatie.html.

[50].      Tutoriale    ALLPLAN    –    http://www.allbim.net/home   /ro/ Educational /Cursuri-BIM.html; https://edu.allbim.net/ products/           arhitectura/c6ece5aa-90a9-4d80-8472-

5cc6198da111.

[51].     Tutoriale Allplan 2020  (Allbim) – https://model.  allbim.net/

suport/ #documentatie; https://edu.allbim.net/ products

/inginerie-civila/fadcdfb4-04c0-4d56-b4f1-4d5f2add

8c92 -ajutor Allplan.

Informații suplimentare

Titlu

Elemente de infografica, desen tehnic si proiectarea asistata de calculator in inginerie civila. Volumul I

Preț

30,00

ISBN

978-606-26-1302-0

Format

A5

Pagini

150

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Elemente de infografica, desen tehnic si proiectarea asistata de calculator in inginerie civila. Volumul I”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON