Viata în detentie: sistem si calitate 2020

34,00 lei 30,60 lei

Stoc epuizat

Rezervă Categorie: Cod: 12448Autor: Ilie Simona, Rotariu Lucian, Tomescu CristinaData apariție: 09-04-2020 Cuprins Răsfoiește

Descriere

Lucrarea aminteşte pentru început definiţia şi rolul detenţiei, influența percepției comune asupra lor, ca şi relaţia dintre politica execuţional penală şi statul bunăstării. Este realizată în continuare o descriere a vieţii penitenciare, prin raportare la studii clasice, dar şi la studii realizate în ultimii 10-15 ani, identificând astfel constanţa în timp a unor elemente de fond ale problematicii penitenciare. Cartea punctează preocupările generate de reglementările internaţionale derivate din perspectiva drepturilor omului, pe de-o parte în relaţie cu încercări de evaluare a condiţiilor şi vieţii penitenciare, pe de alta cu dificultăţile implementării acestora. Preambul al părţii a doua, o perspectivă istoric-statistică descrie contextul penitenciar românesc în ultimul secol şi îl plasează în cel european recent. Cea de-a doua parte, raportul iniţial bazat pe studiul calitativ-exploratoriu, descrie caracteristica populaţiei penitenciare, elemente ale condiţiilor de viaţă penitenciară în raport cu reglementările internaţionale actuale, aspecte de funcţionare ale sistemului şi posibile direcţii de intervenţie în contextul românesc recent. Aspectele concluzive adresează întreaga tematică a lucrării.

Bibliografie

 

Aebi M.F., Tiago M.M., Berger-Kolopp L., Burkhardt C. (2017), Penal Statistics: Prison Populations,  SPACE I – Council  of  Europe Annual. Survey 2016, Strasbourg: Council of Europe, http://wp.unil.ch/space;

Aebi, M.F., Tiago, M.M. & Burkhardt, C. (2016), SPACE I Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations. Survey 2015. Strasbourg: Council of Europe. Raport disponibil la adresa: http://wp.unil.ch/space;

Aebi, M.F., Tiago, M.M. (2018), SPACE I – 2018, Council of Europe Annual

Penal Statistics: Prison populations. Strasbourg: Council of Europe

Allen R. (2008), Crime and Social Policy, ICPA/ Norwegian Prison Service Conference on High Risk Offenders Under 18, Oslo, June 2008, http://www.prisonstudies.org/reports-speeches?page=3pune;

Allen R. (2012), Reducing the use of imprisonment. What can we learn from Europe?, Criminal Justice Alliance, London http://criminaljusticealliance.org/wp-content/uploads/2015/02/ CJA_ReducingImprisonment_Europe.pdf;

Alzúa M.L., Rodriguez C., Villa E. (2009), The Quality of Life in Prisons: Do Educational Programs Reduce In-prison Conicts?, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, Documento de Trabajo Nro. 91 Diciembre, 2009, www.depdeco.econo.unlp. edu.ar/cedlas;

Andronescu D. (2018), Reeducarea de la Aiud, Editura Manuscris;

AP_MNP (2015) Raport special privind condiţiile de detenţie din penitenciare şi centre de reţinere şi arestare preventivă, factori determinanţi în respectarea demnităţii umane şi a drepturilor persoanelor private de libertate, Avocatul Poporului – Domeniul privind prevenirea torturii, Bucureşti http://www.avp.ro/rapoarte-speciale/raport

_special_mnp_decembrie2015.pdf;

AP_UNICEF (2014) Raport special privind respectarea drepturilor copiilor privaţi de libertate în România, Avocatul Poporului cu sprijinul UNICEF, autori Szabo A., Tarlion L., Dobrică P., Mălăescu M, Petrescu L., Bucureşti http://www.avp.ro/rapoarte-speciale/ raportspecial_iulie2014.pdf;

 

 

APADOR_CH (2005) Sistemul penitenciar în România 1995-2004, Bucureşti http://www.apador.org/publicatii/10%20ani_ro-2005.pdf;

Arbach-Lucioni K., Martinez-García M., Andrés-Pueyo A. (2012), Risk Factors For Violent Behavior In Prison Inmates. A Cross-Cultural Contribution, Criminal Justice And Behavior, Vol. 39 (9), pp. 1219-1239;

Banciu D. (2010), Agresivitatea în mediul penitenciar ca efect al deculturaţiei,

Sociologie Românească, vol. VIII, nr. 3, 2010, pp. 71-81;

Bobo L.D., Thompson V. (2010), Racialized Mass Incarceration Poverty, Prejudice, and Punishment in Doing race: 21 essays for the 21st  century, Markus H., Moya P., New, York, W.W. Norton & Co, pp. 322-35;

Boone M. (2010), Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands, European Journal of Probation University of Bucharest, Vol. 2, No. 1, pp 22-40;

Botonogu F. (coordonator) Stănescu S.M., Nicolăescu V., Predasa F., Berescu C., Nicolae V., Iancu A.M., Oancea G., Faur A.S.M., Şerban D., Nicolescu D. (2011), Comunităţi ascunse. Ferentari, Policy Center for Roma and Minorities, Editura Expert, Bucureşti;

Boutellier H. (2001), The Convergence Of Social Policy And Criminal Justice, Kluwer Academic Publishers, the Netherlands, European Journal on Criminal Policy and Research 9, pp. 361–380;

Brunton-Smith I., McCarthy D. (2017), The Effects Of Prisoner Attachment To

Family On Re-Entry Outcomes: A Longitudinal Assessment, The

British Journal Of Criminology, vol. 57 (2), 1 March 2017, pp. 463–482; BSDJCP (2015), The Prison system in Berlin, The Berlin Senate Department

for Justice and Consumer Protection, Berlin, October 2015; Bultena, C.; Whatcott, R.B. (2008), Bushwhacked at Work: A Comparative

Analysis of Mobbing and Bullying at Work, Proceedings of ASBBS (American Society of Business and Behavioral Sciences) 15;

Buntman F. (2009), Prison and Democracy: Lessons Learned and Not Learned, from 1989 to 2009, International Journal Political Culture and Society, 22. 401-418;

Butler M. (2008), What are you looking at? Prisoner Confrontations and the Search

for Respect, Britain Journal of Criminology, nr. 48, pp. 856– 873;

Cabral S., Saussier S. (2012), Organizing prisons through public private partnership: a Cross Country Investigation, Brasilian Administration Review, www/anpad.org.br/bar;

Cace S., Preoteasa A.M., Tomescu C., Stănescu S.M. (coordonatori) Ilie S.,

Gheondea-Eladi A., Neagu G., Neguţ A., Petrescu C., Popescu R., Preotesi  M., Şerban M., Tufă  L., Stănescu  I., Stănilă G., Mihăilescu A., Duminică G. (2010), Legal şi egal pe piaţa muncii pentru comunităţile de romi. Diagnoza factorilor de influenţă ai nivelului de ocupare al populaţiei de romi din România, Bucureşti,

 

 

Editura Expert http://old.iccv.ro/sites/default/files/ Legal%20si

%20egal%20pe%20piata%20muncii.pdf;

Cace S., Preotesi M., Tomescu C., Stănescu I., Anghel I., Mihalache F. (2018), Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS), proiect INCE/MMJS (raport nepublicat);

Chihaia  G.N.  (2018),  Liberarea  Condiţionată  Din  Pedeapsa  Închisorii  –

Consideraţii Asupra Condiţiilor De Acordare Din Perspectiva Evoluţiei Acestora, în Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni şi  tendinţe, Institutul de Cercetări Juridice

„Acad. A. Rădulescu”/ Academia Română, pp. 485-491

http://www.icj.ro/Volum-2018.pdf;

Clemmer D. (1938), Leadership Phenomena in a Prison Community, 28 Am.

Inst. Crim. L. & Criminology, pp. 861-872 (1937-1938);

Clemmer D. (1951),  Observations on Imprisonment as a Source of

Criminality, 41 J. Crim. L. & Criminology 311 (1950-1951);

Coyle A. (2002), Managing prisons in a time of change, International Centre for

Prison Studies, London;

Coyle A. (2008), Managing prison overcrowding: An european perspective, Rencontre  Européenne  des  Directeurs  d’Administration Pénitentiaire, Ministère de Justice, Paris, 11 July (2008, http://www.prisonstudies.org/reports-speeches?page=3;

Crétenot M., Liaras B. (2013), Prison Conditions In France, Antigone Edizioni

Rome, September 2013;

Crewe B. (2007), Power, Adaptation and Resistance in a Late-Modern Men’s

Prison, British Journal of Criminology, vol. 47, March 2007, p.

256-275;

Crewe B., Liebling A. (2015), Staff culture, authority and prison violence, HMP Leyhill, Prison Service Journal, no. 221, September pp. 9-14;

Crewe B., Liebling A., Hulley S. (2011), Staff culture, use of authority and

prisoner quality of life in public and private sector prisons,

Australian & New Zealand Journal of Criminology 44(1) 94–115; Crewe B., Liebling A., Hulley S. (2015), Staff-Prisoner Relationships, Staff

Professionalism, and the Use of Authority in Public- and Private- Sector Prisons, Law and Social Inquiry, vol. 40 (2), pp. 309-344;

CTP, 2002/2015: Council of Europe, European Committee for the Prevention

of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

(CPT/Inf E 2002, Rev. 2015), CTP Standards;

da   Cuhna M.I. (2008), Closed circuits Kinship, neighborhood and incarceration in urban Portugal, Sage Publication, Ethnography, Vol. 9(3), pp. 325–350;

Dâmboeanu C. (2015), Prisons in Romania: Effects on Offenders Lives. Tritonic;

 

 

Dâmboeanu C. (2018), Human rights behind bars: Legal considerations and societal reflections. Romanian Journal of Sociological Studies  1, pp. 3-7;

Dâmboeanu C., Nieuwbeerta P. (2016), Importation and deprivation correlates of misconduct among Romanian inmates, European  Journal  of Criminology 13(3), pp. 332-351;

Dhami M.K., Ayton P., Loewenstein G. (2007), Adaptation To Imprisonment

Indigenous Or Imported? American Association for Correctional and Forensic Psychology, Criminal Justice And Behaviour, Vol. 34

No. 8 (2007), pp. 1085-1100;

Dlugash M. (2013), Rethinking Prison Reform: Using Decision Science to Improve  Prison  Effectiveness,  The  Michigan  Journal  of  Public Affairs – Volume 10, Spring 2013, Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan, mjpa.umich.edu;

Dobrică, P. (2010), Viaţa cotidiană în închisoare. Putere, ierarhii sociale, sexualitate, Sociologie Românească, vol. VIII, nr. 3, p. 24-38;

Durnescu I. (2008), O istorie a probaţiunii în România în Schiaucu V., Canton R. (coordonatori) Manual de probaţiune, Bucureşti: Editura EuroStandard, pp. 8-25;

Durnescu I., Istrate A., Teoroc C., Pitiu E., Rotariu L. (2016), Routes to Freedom: Romanian and Roma Prisoners Finding their Way Back into the Romanian Society. In: Armstrong R., Durnescu I. (eds) Parole  and  Beyond. Palgrave Studies in Prisons and Penology, London: Palgrave Macmillan;

Dyb, E. (2009), Imprisonment: A Major Gateway to Homelessness, Housing

Studies, 24:6, pp. 809-824;

ECHR (2002), Detention conditions and treatment of prisoners, Kalashnikov vs.     Russia/2002, http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-

587422-591161;

ECHR (2015), Hungary must take measures to improve the problem of widespread overcrowding in prisons (Varga and other vs. Hungary) ECHR 077 (2015), 10.03.2015;

ECHR (2019), Factsheet – Pilot judgments, January 2019, https://www.echr. coe.int/Documents/ FS_Pilot_judgments_ENG.pdf;

Ekunwe I. (2007), Gentle Justice. Analysis of Open Prison Systems in Finaland. A Way to the Fututere?, Academic Dissertation, University of Tampere, Acta Universitatis Tanmperensis 1254, Acta Electronica UNiversitatis Tamperensis 647, http://acta.uta.fi;

Esping-Andersen G. (1999), Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press;

 

 

FMJ (2016), Correctional Services In Austria, The Federal Ministry of Justice, Vienna;https://www.justiz.gv.at/file/2c9484853e44f8f9013ef9d9 e2b928dd.de.0/correctional_services_2016_download.pdf;

Garland  D. (1991), Sociological Perspectives on Punishment, Crime and

Justice, The University of Chicago Press, voI. 14 (1991), pp. 115-165; Gasparyan A., Slade G., van Poecke J., Zaharia V. (2018), Baseline Study into Criminal  Subculture  in Prisons in the  Republic  of  Moldova,

Council of Europe, Government of Denmark https://rm.coe.int/

criminal-subculture-md-en-/1680796111;

Gheorghe Fl. (2001), Psihologie penitenciară. Studii şi Cercetări, ed. 2, Bucureşti, Editura Oscar Print;

Goffman, E. [1961] (2004), Aziluri. Eseuri despre situaţia socială a pacienţilor psihiatrici şi a altor categorii de persoane instituţionalizate, Editura Polirom, Iaşi;

Goma P. (2004), Patimile după Piteşti, ed. A 4-a (pregătită pentru internet), http://paulgoma.free.fr/paulgoma_pdf/ pdf/LRP_PITESTI.pdf;

Grant E. (2013), Approaches To The Design And Provision Of Prison Accommodation And Facilities For  Australian  Indigenous Prisoners After The Royal Commission Into Aboriginal Deaths In Custody, Australian Indigenous Law Review, Vol. 17(1), pp. 47-55;

Guilbaud F. (2010), Working in Prison: Time as Experienced by Inmate-

Workers, La Revue Française de Sociologie, vol. 51, p. 41-68 (Database ProQuest Central);

Hairston, C.F. (1991), Family Ties During Imprisonment: Important to Whom and For What?, The Journal of Sociology & Social Welfare: Vol. 18: Iss.           1, Article 6. at:https://scholarworks.wmich.edu

/jssw/vol18/iss1/6;

Harper, A., Power, M., & WHOQOL Group, X. (1998), Development of the World Health Organization WHOQOL- Bref quality of life assessment. Psychological Medicine, (28), pp. 551-558;

HR (2015), International Human Rights Law on Solitary Confinement,

https://www.prisonlegalnews.org /media/publications/ International

%20Human%20Rights%20Law%20on%20Solitary%20Confinement%

2C%20HRF%2C%202015.pdf;

Ianolide I. (2006), Intoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, Editura Christiana;

ICPS, (2002), „We don’t waste prisoners’ time and we don’t waste bicycles” the impact of restorative work in prisons, International Centre for Prison Studies King’s College London;

Ilie S. (2013), Employing people with disabilities: the Romanian protected units system, Journal of Community Positive Practices, nr. 1/2013, pp. 61-91;

 

 

Ilie S. (2017), Ocupare nesalarială ca eşec al politicii de ocupare, RIS 2/2017 http://www.inovatiasociala.ro/ro/ocuparea-nesalariala-ca-esec- pe-piata-muncii/;

Ilie S. (2018), Bugetul şi nivelul de trai în gospodărie, în Zamfir E., Precupeţu I. (coordonatori) Calitatea Vieţii un proiect pentru România, Bucureşti, Editura Academiei Române, pp. 219-239;

Ilie, S., Naghi D., Iordache M. (2014), Raport de cercetare privind Oportunităţi şi bariere în ocuparea tinerilor din centrele de plasament pe piaţa muncii, realizat la solicitarea Fundaţiei Scheherazade cu finanţarea Fundaţiei Konrad Adenauer Stiftung, Bucureşti (nepublicat);

Ionescu-Gură N. (2014), Internările administrative din timpul regimului Gheorghe  Gheorghiu-Dej. I. Internarea  în  unităţile  de  muncă (1950-1952), Caietele CNSAS, anul VII, nr. 2 (14) p. 7-52;

Iorgulescu N. (1938), Regimul penitenciarelor în Gusti D. (coordonator) Enciclopedia României, vol. 1, Bucureşti, 1938;

Jacobs, J.B. (1975), Stratification and Conflict among Prison Inmates, 66 J.

Crim. L. & Criminology, pp. 476-482;

Johnsen, B., Granheim, P.K., & Helgesen, J. (2011), Exceptional prison conditions and the quality of prison life: Prison size and prison culture in Norwegian closed prisons. European Journal of Criminology,

8(6), 515–529. https://doi.org/10.1177/1477370811413819;

Junger-Tas J. (1994), Alternatives to prison sentences. Experience and developments, RDC- Ministry of Justice, Kugler publications, Amterdam/ New-York;

Kalonji M.P.G., Ngongo L.O., Ilunga F., Albert A., Giet D. (2017), Quality of Life Perception by Inmates in the Central Prison of Mbuji-Mayi, Democratic Republic of Congo, International Journal of Medical Research & Health Sciences, 6(12): 42-48;

KF  (2009), Information on serving a prison sentence, Direktoratet  for

Kriminalforsorgen, Copenhagen https://www.europris.org/wp- content/uploads/Denmark-EN-prisoner-information-sheet.pdf;

Kładoczny P., Wolny  M. (2013), Prison Conditions In Poland, Antigone Edizioni Rome, September 2013 http://www.prisonobservatory. org/upload /Prison_Poland.pdf;

Kupers T.A. (2008), Prison and the Decimation of Pro-social Life Skills, In ODeja A. (ed) The Trauma of Psychological Torture, Volume 5 of Trauma and Disaster Psychology, Series Editor Gilbert Reyes, Praeger;

Kupers T.A. (2009), Mutual Respect and Effective Prison Management, in Polizzi    D., Braswell M. (eds) Transforming Corrections: Humanistic Approaches to Corrections and Offender Treatment, Durham: Carolina Academic Press, pp. 121-134;

 

 

Kupers T.A. (2010), Role of Misogyny and Homophobia in  Prison  Sexual Abuse, California Digital Library University of California, https://escholarship.org/uc/item/6p54x5qm;

Kutateladze, B. (2009), Is America Really So Punitive? Exploring a Continuum of U.S. State Criminal Justice Policies. El Paso, TX: LFB Scholarly Publishing Lay;

Lappi-Seppälä T. (2009), Imprisonment and Penal Policy in Finland, Scandinavian Studies in Law Volume 54. Criminal Law. Vol. 54. pp. 333-379;

Lay C.J. (2014), Criminal Justice Policy and Public safety in the American States (ch. 28), in Niemi R.G., Dyck J.J. (coordonatori) Guide to state politics and policy CQPress an imprint of SAGE Publications, Inc., USA, p. 355-366;

Liebling A. (2011), Moral performance, inhuman and degrading treatment and prison pain, Punishment & Society 13(5), pp. 530–550;

Liebling A. (2014), Prison quality, moral performance and outcomes, 19th

Council of Europe Conference of the Directors of Prison and

Probation Services, Helsinki, 17-18 June 2014, https://rm.coe.int

/16806f4613

Liebling A., Arnold H. (2002), Measuring the quality of prison life, Findings

174, Research, Development, and Statistics Dirctorate (C. Byron ed.), Home Office/TABS, London;

Liebling A., Arnold H., Straub C. (2011), An exploration of staff – prisoner relationships  at  HMP  Whitemoor: 12 years on, Cambridge Institute of Criminology, November;

Liebling A., Elliott C, Arnold H. (2001), Transforming the prison. Romantic Optimism or appreciative realism?, Criminal Justice, vol. 1(2), pp. 161-180;

Maculan A., Ronco D., VIanello F. (2013), Prison in Europe: overview and trends, European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union, Antigone Edizioni/ the Criminal Justice Programme of European Union http://www.prisonobservatory.org/upload/ PrisoninEuropeOverviewandtrends.pdf;

Maruna S., Wilson L., Curran K. (2006), Why God Is Often Found Behind Bars: Prison Conversions and the Crisis of Self-Narrative, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Research In Human Development, 3(2&3), 161–184;

Mason C. (2013),  International  Growth  Trends  in  Prison  Privatizatio,  The

Sentencing Project, Washington;

Mărginean I. Precupeţu I. (coordonatori) (2008), Calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii sociale, Bucureşti, Editura Expert;

 

 

McCain G., Cox V., Paulus P. (1976), The Relationship between illness compaints and degree of crowding in a prison environment, Environment and Behaviour. Vol. 8 no. 2, June, Saga Publication Inc, pp. 283-290;

Meithe T., Lu H. (2005), Punishment: A comparative Historical Perspective, Cambridge University Press;

Molleman T., Leeuw F.L. (2011), The Influence of Prison Staff on Inmate Conditions: A Multilevel Approach to Staff and Inmate Surveys, Eur J Crim Policy Res (2012) 18, pp. 217–233;

Mooney, M., Barry, M., Friel, S., Kelleher, C.C. (2002), Perceived quality of life

and mental health  status of female prisoners, Irish  Medical

Journal, 95(8), 241-243;

Mumola  Ch. (2000), Incarcerated parents and their  children, Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice, august, 2000 https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/iptc.pdf;

Negulescu P., Alexianu G. (coordonatori), Sava A. (1944), Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, vol. 1 Colectiunea  vechilor legiuiri administrative, nr. 1, textele Regulamentelor din 1831, respectiv 1832, Bucureşti, https://statuldacia.files.wordpress.com

/2016/02 /regulamentele-organice-ale-valahiei-si-moldovei-1831-

1832.pdf;

NOMS (2015), Measuring the Quality of Prison Life (MQPL) and the Harris Review. Self-inflicted death in custody among 18-24 olds (versiune trimisă Revistei Februarie, 2015), National Offender Management System, Internal Audit and Assurance, 36 p, http://iapdeathsincustody.independent.gov.uk/wp-content/ uploads/ 2015/09/Measuring-the-Quality-of-Prison-Life-MQPL- and-the-Harris-Review-%E2%80%93-February-2015.pdf;

O’Donnell I. (2007), Crime and its Consequences în Fahey T., Russell H., Whelan Ch.T., Quality of Life in Ireland: Social Impact of Economic Boom, IPA Dublin, pp. 245-264;

OIP (2016), Notice 2016. Pour le droit à la dignité des personnes détenues, Observatoire International des Prisons Section Belge, http://www.oipbelgique.be;

Oliver P. (2001), Racial disparities in Imprisonment: some basic information, Focus vol. 21, no. 3, Institute for Research on Poverty, University fo Wisconsin-Madison, pp. 28-31;

Park A. (2018), The quality of prison life at the Lledoner penitentiary system: a comparative analysis, Master Thesis Paper, Tilburg University & Universitat Pompeu Fabra, http://aeno.uvt.nl/show.cgi?fid=144765;

Pérez I.R., Soto Blanco J.M., Olry De Labry Lima A., Castro Recio J. M., Girela

López E., Anton Basanta J.J., Plazaola Castaňo J. (2006), Factors

 

 

that affect the Quality of Life of prison inmates on antiretroviral treatment, Routledge, AIDS Care, July 2006; 18(5): 433-440;

Phillips C. (2007), Ethnicity, identity and community cohesion in prison, LSE Research Online, http://eprints.lse.ac.uk/3174;

Pratt J. (2007), Penal populism: key ideas in criminology, Routledge Taylor & Francis Group;

Pratt J. (2008a), Scandinavian Exceptionalism In An Era Of Penal Excess Part I: The Nature And Roots Of Scandinavian Exceptionalism, Brit. J. Criminol. 48, Pp. 119 – 137;

Pratt J. (2008b), Scandinavian Exceptionalism In An Era Of Penal Excess, Part II: Does Scandinavian Exceptionalism Have a Future? Brit. J. Criminol, 48, pp. 275 – 292;

Pratt T.C., Godsey T.W. (2002), Social support and homicide: a cross-national

test of an emerging  criminological  theory,  Journal  of  Criminal

Justice 30 (2002), pp. 589–601;

PRT (1991), The Woolf Reort. A summary of the main findings and recommendations of the inquiry into prison disturbances, Prison Reform Trust, London http://www.prisonreformtrust.org.uk

/Portals /0/Documents/Woolf%20report.pdf;

Rădulescu  S.M., Banciu D., Dâmboeanu C. (2006), Justiţia  restaurativă.

Tendinţe şi perspective în lumea contemporană, Bucureşti, Editura

Lumina Lex;

REC(2006)2, Consiliul Europei/Comitetul de Miniştri: Recomandarea Comitetului de Miniştri ai Statelor Membre referitoare la regulile penitenciare europene, adoptată de Comitetul de Miniştri, la data de

11 ianuarie 2006, în timpul celei de-a 952-a reuniuni a Miniştrilor

Delegaţi (traducere, Inspector Mariana Iarîm, 21.02.2006);

Roberts J.V., Hough M. (2005), The State of the Prisons: exploring Public Knowledge  and  Opinion, The Howard Journal Vol. 44, no. 3, pp. 286-306;

Roberts, J.V. (2005), Literature Review on Public Opinion and Correction: Recent Findingds in Canada, Report for the Correctional Service Canada          https://www.csc-scc.gc.ca/text/pa/ev-pblc-op/public_ opinion-eng.shtml;

Robertson O., Sharratt K., Pascaru Gh., Bieganski  J., Kearney H., Sommerland N., Jones A., Raikes B., Urban M., Cheung R. (2012), Stakeholder Perspectives On The Needs Of Children Of Prisoners In Europe, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Sociologie şi Asistenţă socială, Tom V, nr. 2/2012;

Ronco D., Torrente G., Miravalle M. (2014), Space, Time And Interactions In

The Daily Life Of The Italian Prisons, US-CHINA Law Review, vol

11, pp. 1149-1168;

 

 

Rotariu L. (2016), JILAVA. O radiografie socială a unui penitenciar, Editura

Ars Docendi; Universitatea Bucureşti;

Rotariu, L. (2017), Experienţa închisorii din perspectiva persoanei private de libertate. Punctul Critic 1 (19), pp. 125-137;

Saloppé X., Hayoit A., Marghem B., Pham T.H. (2014),  Perception de la

qualité de vie en fonction de la période d’incarcération, Acta psychiatrica Belgica, January, pp. 19-30;

Scarce R. (2002), Doing  time as an act of  Survival, Symbolic Interaction, august, vol. 25, no. 3, pp. 303-321;

SGIP (2011), The Spanish Prison System, Secretaría General de Instituciones

Penitenciarias, Madrid http://www.interior.gob.es/documents/

642317/1201664/The+Spanish+prison+system+%28NIPO+126-

11-087-X%29.pdf/e928c00b-6006-4b07-847c-5f01c9c993f3

Smith P.S. (2012), A critical look at Scandinavian exceptionalism. Welfare state theories, penal populism, and prison conditions in Denmark and Scandinavia in Ugelvik T., Dullum J. (eds) Penal Exceptionalism? Nordic Prison Policy and Practice, London: Routledge, pp. 50-69;

SocEx  (2002), Reducing re-offending by ex-prisoners, report by  Social Exclusion Unit, Office of the Deputy  Prime Minister,  London https://www.bristol.ac.uk/poverty/downloads/keyofficialdocume nts/ Reducing%20Reoffending.pdf;

Stănculescu M.S., Berevoescu I. (coordoantori) (2004), Sărac lipit, caut altă

viaţă! Fenomenul sărăciei extreme şi al zonelor sărace în România

2001, Bucureşti, Editura Nemira;

Subramanian R., Shames A. (2013), Sentencing and Prison Practices in Germany and the Netherlands: Implications for the United States, VERA Institute of Justice, New York https://www.prisonpolicy.org

/scans/vera/european-american-prison-report-v3.pdf;

Swinkels R. (coordonator) Stănculescu M.S., Anton S., Koo B., Man T., Moldovan C. (2014), Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România. Elaborarea strategiilor de integrare a comunităţilor urbane marginalizate, POR Regio, Bucureşti;

Sykes B., Geller A. (2017), Mass Incarceration and the Underground Economy in   America, Fragile Families Working Paper 17-03-FF, https://fragilefamilies.princeton.edu/sites/fragilefamilies/files/w p17-03-ff.pdf;

Sykes M.G, Messinger S.L. (1960), The inmate social system, în Cloward R.A., Cressey D.R., Grosser G.H., McCleery R., Ohlin L.E., Sykes G.M., Messinger S.L. Theoretical studies in social organization of the prison. USA: Social Science Research Council, pp. 5-19;

 

 

Sykes M.G. (1958/2007), The pain of Imprisonment în The society of captives.

A study of  a maximum security  prison. New  Jersey: Princeton

University Press, pp. 63-83;

Szabo A. (2009), Ateliere de muncă în folosul comunităţii în România, plecând de  la experienţă elveţiană  [Community Workshops in Romania Starting from Swiss Experience]. 11. 167-171. http://old.mpublic.ro

/jurisprudenta/publicatii/ateliere_de_munca.pdf;

Szabo A. (2010c), De la justiţie restaurativă la practici restaurative: aplicabilitate în sfera asistenţei sociale, Revista de asistenţă socială nr. 1, pp. 124-147;

Szabo A., (2010b), Patronagiul infractorilor şi alte măsuri de asistare: 1874-

  1. 193 Începuturile probaţiunii în România, Revista de Asistenţă

Socială, anul IX, nr. 3/2010, 7-20;

Szabo, A. (2010a), Implicaţiile prizonizării asupra procesului de resocializare a deţinuţilor, Sociologie Românească, vol. VIII, Nr. 3, 2010, pp. 39-51;

Ştefan  B.  (2005),  Structura  ritualurilor  carcerale,  Revista  Română  de

Sociologie, s.n., XVI, nr. 5–6, pp. 535–564, Bucureşti;

Ştefan B. (2006), Istoria şi reforma închisorilor româneşti, Revista Română de

Sociologie, s.n., XVII, nr. 5–6, pp. 485–512, Bucureşti;

Teşliuc E., Grigoraş V., Stănculescu M.S. (coordonatori) Sandu D., Corad B., Iamandi-Chioinaru C. şi alţii (2016), Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România, Banca Mondială, Bucureşti;

Tomiţă M. (2014), Probation in the European Landscape of Criminal Justice, Journal of Community Positive Practices, XIV(2) pp. 3-10;

Transcena (2010), Manual pentru profesionişti specialişti în incluziune social, în cadrul proiectului POSDRU Participarea grupurilor vulnerabile în  economia  socială, Asociaţia Transcena, Bucureşti, octombrie

2010;

Travis J., Western B., Redburn S. (eds) (2014), 6. The Experience of Imprisonment, National Research Council, The Growth Of Incarceration In The United States. Exploring Causes And Consequences, Washington, D.C: The National Academies Press, pp. 158-201, https://johnjay.jjay.cuny.edu/ nrc/NAS_report_ on_incarceration.pdf;

van Ginneken E., Palmen H., Bosma A., Nieuwbeerta P., Berghuis M. (2018), The Life in Custody Study: the quality of prison life in Dutch prison regimes, Journal of Criminological Research, Policy and Practice vol. 4, pp. 253-268;

Vincze E. (coordonator), Baciu L., Harbula H., Kozak I., Luckacs G., Magyari

N., Magyari N., Moraru C. (2011), Accesul Femeilor şi bărbaţilor de

 

 

etnie romă la muncă decentă. Viaţă cotidiană, politici şi proiecte, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei Desire;

Walmsley R. (2018), World Prison Population List, twelfth edition, World Prison  Brief/ Institute  for Criminal Policy Research, London http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/dow nloads/ wppl_12.pdf;

Ward D.A. (1972), Inmate Rights and Prison Reform in Sweden and Denmark,

63 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. 240-255;

Western B. (2001), Incarceration, unemployment, and Inequality, Focus, vol. 21, no. 3, Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin-Madison, pp. 32-35;

WHO (1996), WHOQOL-BREF, Introduction, Administration, Scoring And Generic Version Of The Assessment, Field Trial Version, Programme on Mental Health, Geneva, December 1996 https://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf;

WHO (1997), WHOQOL. Measuring Quality of Life, Programme onn Mental

Health;

Wilson, W.J. (1987/2012), The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. Chicago and London, University of Chicago Press (2nd edition);

Zamfir C., Stănescu I., Ilie S. (coordonatori) (2010), Raportul social ICCV.

După 20 de ani: Opţiuni pentru România, Bucureşti, ICCV;

Zamfir E., Zamfir C. (coordonatori), Burtea V., Gheorghe V., Mărginean I., Potolea D., Preda M., Voinea M. (1993), Ţiganii între ignorare şi îngrijorare, Editura Alternative, Bucureşti;

ANP  (2009), Bilanţ 2009, Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională  a

Penitenciarelor, Bucureşti;

ANP (2011), ANP (2012), ANP (2013), ANP (2014), ANP (2015), ANP (2017), ANP (2018), Raport anual de activitate, Ministerul Justiţiei/ Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Bucureşti http://anp.gov.ro/despre-anp/rapoarte-si-studii/;

ANP (2011a), Document de politică publică privind îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie (anexă nr. 2), Bucureşti;

ANP (2018a), Raport anual de activitate, 2018, Ministerul Justiţiei/ Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Bucureşti;

DNP, Rapoarte statistice anuale 2010-2017 http://www.just.ro/directia- nationala-de-probatiune/ (accesat decembrie 2018);

HUDOC, 2017, Violations by Article and by State https://www.echr.coe. int/Documents/Stats_violation_2017_ENG.pdf (accesat dec. 2018);

INS-TEMPO, Date statistice ale Institutului Naţional de Statistica, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse- table;

 

 

Rapoarte APADOR-CH, 2014 şi 2015, realizate în urma vizitelor în sistemul penitenciar http://www.apador.org/monitorizarea-conditiilor-de- detentie-aresturi/:

– Raport asupra vizitei în Penitenciarul Botoşani, 27.01.2015;

– Raport asupra vizitei în Penitenciarul Craiova, 09.09.2014;

– Raport asupra vizitei în Penitenciarul Iaşi, 28.07.2014;

– Raport asupra vizitei în Penitenciarul Jilava, 10.12.2014;

– Raport asupra vizitei în Penitenciarul Satu Mare, 09.09.2014;

– Raport asupra vizitei la Penitenciarul Baia Mare, 03.09.2014;

– Raport asupra vizitei la Penitenciarul Brăila, 23.05.2014;

– Raport privind vizita în Penitenciarul Găeşti, 17.04.2014;

www.just.ro/wp-content/uploads/2016/07/20160726-document-dezbatere- publica-FINAL.pdf MJ 2017;

www.snlp.ro/stiri-si-noutati/articole-publicate/877-puscaria-nu-este-hotel- sp-1499482091.html (accesat iunie 2015);

www.snlp.ro/stiri-si-noutati/articole-publicate/911-condamnare-cedo.html

(accesat iunie 2015);

http://legislatie.just.ro/Public.

Informații suplimentare

Titlu

Viata în detentie: sistem si calitate 2020

Preț

34,00

ISBN

978-606-26-1132-3

Format

Academic

Pagini

238

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Viata în detentie: sistem si calitate 2020”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON