Elemente de didactica a disciplinelor filologice: noi perspective

41,00 lei 36,90 lei

Categorii: , Cod: 13090Autor: Marinescu ValeriuData apariție: 01-04-2021 Cuprins Răsfoiește

Descriere

Principalul element de originalitate al lucrării este acoperirea întregii arii curriculare limbă și comunicare din învățământul preuniversitar românesc (privind atât disciplina limba și literatura română, cât și limbile moderne); în momentul de față, nu există o lucrare similară pe piața de carte din țara noastră. Dacă luăm în considerare și ultimul capitol, intitulat Provocări: predarea limbii române ca limbă străină, avem, practic, o didactică „întreagă”, completă a limbii române.
O altă noutate în domeniu a cărții este că ea îl are ca destinatar principal pe profesorul „de astăzi” al elevului și studentului „de astăzi”, propunând o serie de actualizări ale demersului didactic. Orientarea conceptuală foarte generoasă se îngemănează cu bogăţia faptelor cercetate, examinate în detaliu.
Un punct „forte” al volumului îl reprezintă echilibrul dintre teorie și practică. Aplicațiile sugerate se dovedesc bine alese și gradate în ceea ce privește complexitatea și dificultatea, arătându-le profesorilor importanța tratării diferențiate a elevilor.

                                                                                                                                                                                     

   Prof. univ. dr. habil. Elena Tîrziman

Cartea de față se așază, firesc, între lucrările de didactică semnate de domnul Valeriu Marinescu și face vizibile preocupările autorului de teoretizare a activităților metodologice și pedagogice specifice mediului preuniversitar și universitar. Lucrarea constituie un ajutor real pentru studenții care se pregătesc pentru cariera didactică, pentru profesorii debutanți, dar și pentru cei cu o oarecare experiență la catedră, prin operaționalizarea cunoștințelor și prin respectarea principiului gradualizării achizițiilor. Permanent se oferă exemplificări și explicații, comparații și se realizează aplicații diverse, în scopul unei mai bune înțelegeri a materialului prezentat.
Autorul a făcut efortul (reușit) de a pune informațiile în acord cu actuala legislație în domeniu și cu noile orientări (de pildă, cu Ordinul ministrului Educației nr. 3393 / 2017 prin care a fost aprobată programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română pentru gimnaziu sau cu Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4694 / 2019 prin care a fost aprobat noul Curriculum pentru educația timpurie).

                                                                                                                                                                                                     Conf. Univ. dr. Adina Pescaru

Bibliografie:

Bocoş, Muşata (2013), Proiectarea, organizarea şi realizarea activităţii didactice. În Voiculescu, Florea (coord.) – Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialităţii, Bucureşti, Editura Matrix Rom.
Ciolan, Lucian (2013), Învăţarea bazată pe proiecte. În Neacşu, Ioan (coord.) – Metode de formare în „didactica specialităţii”, Bucureşti, Editura Matrix Rom.
DEX – Dicționarul explicativ al limbii române (2016), Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. Ediţia a 2-a, revăzută, București, Editura Univers Enciclopedic Gold.
Got, Mioriţa (2007), Stilistica limbii române, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”.
Hattie, John (2014), Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori. Traducere din engleză de Cristina Dumitru. București, Editura Trei.
Hedeșan, Otilia, coord. (2012), ABC pentru România ! Manual de limba română pentru străini. Avansați, Ediţia a III-a, Timișoara, Institutul Intercultural.
Hedeșan, Otilia, coord. (2012), Bun venit în România! Manual de limba română pentru străini. Începători, Ediţia a III-a, Timișoara, Institutul Intercultural.
Jansen, Julie (2007), Managementul carierei (varianta în limba română), Iași, Editura Polirom.
Lăzărescu, Rodica, coord. (2008), Lectura – aventură didactică?!, Târgoviște, Editura Transversal.
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 18/10.I.2011.
Manolescu Aurel (1998), Managementul resurselor umane, Bucureşti, Editura RAI.
Marinescu, Valeriu (2014), Beginning Teachers „Facing” the Reader Formation Status in Primary School, pe CD-ul Conferinţei internaţionale Modernity and Competitiveness in Education, Bucureşti.
Marinescu, Valeriu (2004), Didactica limbii şi literaturii române în contextul actual al reformei în educaţie, Editura Ars Docendi, Bucureşti.
Marinescu, Valeriu (2013), Ghid de bune practici. Didactica limbii şi literaturii române, Bucureşti, Editura Matrix Rom.
Marinescu, Valeriu (2014), L’approche pédagogique EDA, în volumul Colocviului ştiinţific internaţional Constructions identitaires. Réverbérations du modèle culturel français en contexte européen et universel, vol. 3: Linguistique et Didactique, Editura Presa Universitară Bălţeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi.
Marinescu, Valeriu (2015), Limba şi literatura română în învăţământul primar – între cunoştinţe şi competenţe, în Profesorul Florea Voiculescu la 65 de ani (volum aniversar), Studii de pedagogie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
Marinescu, Valeriu (2015), Literatura pentru copii – aspecte ale interpretării textuale, în La Francopolyphonie, numéro 10/2015, vol. 1: L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication, Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM).
Marinescu, Valeriu (2002), Metodica predării limbii şi literaturii române, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine” (reeditare în 2004).
Marinescu, Valeriu (2007), Predarea-învăţarea limbii şi literaturii române în gimnaziu şi în liceu, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”.
Marinescu, Valeriu (2013), Profesorii debutanţi „faţă cu” evaluarea naţională a absolvenţilor de gimnaziu la disciplina limba şi literatura română, în Cercetare şi practică în didactica modernă: Lucrările Conferinţei Anuale de Didactică (Coordonatori: Laura Şerbănescu, Florea Voiculescu), Bucureşti, Editura Matrix Rom.
Marinescu, Valeriu (2016), The Teaching Practice Program – Between a Traditional Perspective and the Need for Creativity, în Analele Universităţii „Spiru Haret” – Seria Filologie. Limbi şi literaturi străine, nr. 21, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”.
Marinescu, Valeriu (2017), TRANSformări în practica pedagogică pentru învățământul liceal și superior: de la o activitate formală la o instruire eficientă, în Conference Proceedings: Border Crossings: Rethinking „TRANS-” in Literature, Language and Media, Milano, Italia, Rediviva Edizioni.
Molan, Vasile (2017), Didactica domeniului „limbă şi comunicare” din învăţământul preșcolar, Bucureşti, Editura Miniped.
Molan, Vasile (2015), Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” şi „Limba şi literatura română” din învăţământul primar, Bucureşti, Editura Miniped.
Neacșu, Ioan, coord. (2013), Metode de formare în „didactica specialităţii”, Bucureşti, Editura Matrix Rom.
Pană Dindelegan, Gabriela, coordonator (2019), Gramatica limbii române pentru gimnaziu, București, Editura Univers Enciclopedic Gold.
Păun, Emil, Liliana Ezechil, coord. (2013), Metode şi tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice, Bucureşti, Editura Matrix Rom.
Pânişoară, Ion-Ovidiu (2003), Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională, Iaşi, Editura Polirom.
Pânişoară, Ion-Ovidiu (2013), Metoda interacţiunii observate (fishbowl), în Neacşu, Ioan (coord.).
Rafailă, Elena (2013), Dezbaterea. în Neacşu, Ioan (coord.).
Sahlberg, Pasi (2019), Leadership educațional. Modelul finlandez. Patru idei însemnate și necostisitoare pentru îmbunătățirea învățământului. Traducere din engleză de Veronica Tomescu, București, Editura Trei.
Sâmihăian, Florentina, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman (2017), Limba și literatura română (manual pentru clasa a V-a), București, Editura Art.
Sâmihăian, Florentina, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman (2019), Limba și literatura română (manual pentru clasa a VII-a), București, Editura Art.
Secrieru, Mihaela (2006), Didactica limbii române, Iași, Editura Sedcom Libris.
Senge, Peter, coordonator (2016), Școli care învață: a cincea disciplină aplicată în educație. Traducere din engleză de Zinaida Mahu, București, Editura Trei.
Ștefănescu, Alex. (2014), Mesaj către tineri: redescoperiţi literatura!, Bucureşti, Editura Curtea Veche.
Toma, Ion (1999), Stilistica funcţională a limbii române, Editura Universităţii din Bucureşti.
Vârtopeanu, Victoria (coord.), Gabriela Catrina, Mihaela Marin, Daniel Tache, Rodica Lăzărescu, Gabriela Muşoiu, Alina Vrezgo (2009), Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor sau Strategii şi metode didactice aplicate la orele de limba şi literatura română din ciclul superior al liceului, Târgovişte, Editura AMS Publishing.
Vasilescu, Eugenia, Ion Popescu (1999), Metodica predării limbii române la clasele I – IV, București, Casa de Editură și Presă „Viaţa românească”.
Vlăsceanu, Mihaela (2002), Managementul carierei, Bucureşti, Editura Comunicare.ro.
Voiculescu, Florea, coord. (2013), Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialităţii, Bucureşti, Editura Matrix Rom.

Informații suplimentare

Titlu

Elemente de didactica a disciplinelor filologice: noi perspective

Preț

41,00

ISBN

978-606-26-1347-1

Format

Academic

Pagini

255

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Elemente de didactica a disciplinelor filologice: noi perspective”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON