Drept civil. Persoanele. Editia a III-a, revazuta si adaugita

42,00 lei 37,80 lei

Categorii: , Cod: 12789Autor: Ciochină-Barbu Ioan, Jora CristianData apariție: 10-12-2020 Cuprins Răsfoiește

Descriere

Etimologic, termenul de persoană derivă din latinescul persona, care la romani desemna masca pe care o purtau actorii antici pe scenă sugerând personajul pe care-l interpretau. Pornindu-se de la această semnificaţie a noţiunii s-a ajuns la concluzia că persoana exprimă de fapt rolul omului de actor pe scena vieții juridice sau că subiectul de drept este masca juridică a persoanei. Din acest cuvânt „derivă termenul de personalitate, care îi permite fiecărui om să participe deplin la demnitatea umană și să acceadă prin puterea spiritului său la cunoașterea știinţifică a naturii; personalitatea este cea care permite reunirea corpului și a spiritului”.

BIBLIOGRAFIE

  1. I. Tra Monografii. Cursuri

 Academia Română, Dicţionarul   Explicativ al limbii române Editura Universul Enciclopedic, Bucureşti, 1998.

Anca, P., Rudenia în dreptul RSR, Editura Academiei, Bucureşti, 1966.

Angheni, S. Urs, I.R., Funcționarea persoanei juridice (art. 212-220) în Noul Cod civil.

Studii și comentarii, Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a, art. 1-534,Coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Avram, M., Drept civil. Familia, Editura, Hamangiu, București, 2013.

Avram, M., Nicolae, M., Dumitru, N., Dumitrache, M., Ghid legislativ pentru organizaţiile neguvernamentale din România, Bucureşti, 2002.

Balaur, D., Protecţia drepturilor copilului ca principii a asistenţei sociale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.

Beleiu, Gh., Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţie revăzută şi adăugită, Editura „Şansa”, Bucureşti, 1998.

Beleiu,  Gh.,  Drept  civil  român.  Introducere în  dreptul  civil.  Subiectele  dreptului civil, Editura Universul Juridic, ediţia a VII-a revizuită şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Bucureşti, 2001.

Beleiu, Gh., Drept civil. Persoanele, Bucureşti, 1982.

Bîrsan, C., Convenția europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2010.

Bîrsan, C., Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe  articole, vol.  I. Drepturi și libertăți, Editura All. Beck, București, 2005.

Bîrsan, C., Protecția libertății de gândire, de conştiință și  de religie în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în Culegere de studii In honorem Corneliu Birsan-Liviu Pop, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006.

Bodoaşcă, T., Legislaţia adopţiilor. Comentarii şi aplicaţii., Editura C.M. Beck, Bucureşti, 2006. Boroi, G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti, 2001. Boroi, G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.

Boroi, G.,  Drept civil. Partea generală. Persoanele. Ediţia  a  4-a, revizuită și  adăugită, Editura Hamangiu, București, 2010.

Bratus, S.N., Subiectele dreptului civil, Editura de Stat pentru Literatura Juridică, Bucureşti, 1953.

Buta Gh., Persoana juridică (art. 187-251) în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a, art. 1-534, coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Buta, Gh., Încetarea persoanei juridice, în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a, art. 1-534, coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Calmuschi, O., Tratat de drept civil, vol. I. Partea generală, Editura Academiei, 1989.

Cărpenaru St.D., Drept comercial român, Editura All, Bucureşti, 1998.

Cărpenaru, St. D., David, S., Predoiu, C., Piperea, Gh., Societățile comerciale. Reglementare.

Doctrină. Jurisprudență, Editura All Beck, București, 2001.

Cârcei, E., Societățile comerciale pe acțiuni, Editura Lumina Lex, București, 1999.

Ceterchi, I., Craiovan, I., Introducere în Teoria generală a dreptului, Bucureşti, 1992.

Ceterchi, I., Demeter, I., Hanga, V., Botoc, Gh., Luburici, M., Mazilu D., Zota, M., Teoria

generală a statului şi dreptului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967.

Chelaru, E.  în  Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru,

Chelaru, E., Actele de stare civilă, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Chelaru, E., Declararea judecătorească a morții, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art.  1-2664.  coordonatori,  Fl.A.  Baias,  E.  Chelaru,  R.  Constantinovici,  I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Chelaru, E., Domiciliul și reședința, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Chelaru, E., Identificarea persoanei fizice în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1- 2664, cordonatori,  Fl.A.  Baias,  E.  Chelaru,  R.  Constantinovici,  I.  Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Chelaru, E., Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane în Noul Cod civil.

Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Chelaru, E., Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, ediţia a 4-a, Editura  C.H. Beck, București, 2016.

Ciobanu, V.M., Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Editura Naţional, Bucureşti, 1996.

Ciochina-Barbu, I., Drept civil. Persoanele (în reglementarea noului Cod civil), Editura PIM Iași, 2012.

Ciochina-Barbu, I., Drept civil. Persoanele. Editura Junimea Iaşi 2008.

Ciochină-Barbu, I., Dreptul familiei și regimurile matrimoniale. Note de curs, Editura PIM, Iași, 2014.

Ciochină-Barbu, I., Jora, C., Drept civil Persoanele, Editura Pro Universitaria, București 2015.

Ciochină-Barbu,  I.,  Jora,  C.,  Drept  civil.  Partea  generală,  Editura  Pro  Universitaria, București 2015.

Ciochină-Barbu, I., Lupaşcu, A., Dreptul individual al muncii, Editura PIM, Iaşi, 2011. Ciochină-Barbu, I., Popescu, A. M, Dreptul muncii. Ediţia 3, Editura C.H. Beck, București, 2019. Coca-Cozma,  M.,  Crăciunescu,  C.M.,  Lefterache,  L.V.,   Justiţia  pentru  minori.  Studii

teoretice  şi  de  jurisprudenţă.  Analiza  modificărilor  legislative  în  domeniu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003.

Cosmovici,  P.M.,  Drept  civil. Drepturi reale.  Obligaţii.  Codul civil, Editura All Beck,

Bucureşti, 1998.

Costin, M.M., Costin, C.M., Dicţionar de drept  civil de la A la Z,  Editura  Hamangiu,

Bucureşti, 2007.

Costin, M.N., Marile instituţii ale dreptului civil român, vol. II. Persoana fizică şi persoana juridică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984.

Cristea,  S.,  Identificarea persoanei juridice (art. 225-231),  în  Noul Cod civil.  Studii și comentarii, Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a, art. 1-534, coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Cristian, I. Teoria persoanei juridice, Editura Academiei, Bucureşti, 1964.

Deak, Fr., Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

Deleanu, I. Tratat de procedură civilă, vol. I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.

Deleanu,  I.,  Părțile  și  terții.  Relativitatea  și  opozabilitatea  efectelor  actelor  juridice,

Editura Rosetti, București, 2002.

Deleanu, I., Procedura civilă, vol. I, Editura Servo-Sat, Arad, 1991.

Dima, M.A.G., Comentariile Codului civil. Persoana juridică, Editura Hamangiu, București,

2013.

Dimitriu, A.P., Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii. Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

Dimitriu, A.P., Persoana juridică, în Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H.

Beck, Bucureşti, 2011.

Dimitriu, R., Aspecte privind respectul vieții private și al demnității persoanei în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a, art. 535-1163, coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Dobre, A.,  Comentarii la  art.  .858-875;art. 916-952,  în  Colectiv,  Noul  Cod  civil.  Note.

Corelaţii. Explicaţii. Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

Dobrev, D., Reorganizarea persoanei juridice (art. 232-243) în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a, art. 1-534, coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Dogaru, I., Elementele dreptului civil, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti, 1993.

Eminescu, Y., Drepturile personale nepatrimoniale în lucrarea Persoana fizică în Dreptul

R.P.R., Editura Academiei, Bucureşti, 1963.

Eminescu, Y., Subiectele colective de drept în România”, Editura Academiei, Bucureşti, 1981.

Eremia, M.I., Persoana fizică în dreptul R.P.R., Editura Academiei, Bucureşti, 1964.

Filip, P., Declararea judecătorească a morții, în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. II, Cartea a III-a și Cartea a IV-a, art. 535-1163, coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Filip, P., Dreptul la viață, la sănătate și la integritate fizică și psihică a persoanei fizice în

Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a, art. 535-

1163, coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013. Filipescu, I. P., Tratat de dreptul familiei, Editura All Beck, Bucureşti, 2000. Filipescu, I., Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

Filipescu, I.P.,  Filipescu, A.I.,  Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale,

ediţie revizuită şi completată, Editura Actami, Bucureşti, 2000.

Florescu,  E.,  Târșia,  A.C.,  Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice,  în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I art. 1-952. Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București,

2012.

Florescu,  E., Târșia, A.C., Identificarea persoanei juridice,  în  Colectiv,  Noul Cod civil.

Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I art. 1-952. Despre legea  civilă.

Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Florescu,  E., Târșia, A.C.,  Încetarea  persoanei  juridice,  în Colectiv,  Noul Cod civil.

Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I art.  1-952. Despre legea civilă.

Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Florescu, E., Târșia, A.C., Reorganizarea persoanei juridice, în Colectiv, Noul Cod civil.

Comentarii, doctrină și  jurisprudență, Vol. I  art. 1-952. Despre legea  civilă.

Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Florescu, E., Târșia, A.C., Drept comercial, Editura Alma Mater, Sibiu, 2011.

Florescu,  E., Târșia, A.C., Persoana  juridică,  în  Colectiv,  Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I art. 1-952. Despre legea civilă.  Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Florian, E., Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori: Fl.A. Baias, E.

Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Florian, E., Protecţia drepturilor copilului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

Fodor,  M.,  Popa,  S.  Drept  civil.  Teoria  generală.  Persoanele.  Note de curs,  Editura

Universul Juridic, București, 2017.

Hageanu, C., Dreptul familiei și actele de stare civilă, Editura Hamangiu, București, 2012.

 

Hamangiu, C., Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al., Tratat de drept civil român, vol. I Ed.

All, București, 1996.

Hamangiu, C., Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, A.I., Tratat de drept civil român, vol. I,

Bucureşti, Editura Naţională, 1928.

Hanga, V., Adagii juridice latineşti, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998. Ionaşcu Tr., Drept civil. Persoanele, București,1959.

Ionaşcu, Tr., Organizaţiile… ca persoane juridice în România, Editura Academiei, Bucureşti,

1967.

Ionaşcu, Tr., Persoana fizică în dreptul RPR, Editura Academiei, Bucureşti, 1963.

Irinescu, L., Capacitatea de exercițiu, în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I art. 1-952. Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Irinescu, L., Declararea judecătorească a morții, în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii,

doctrină și  jurisprudență, Vol.  I.  art.  1-952. Despre legea civilă.  Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Irinescu, L., Domiciliul și reședința, în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I art. 1-952. Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Irinescu, L., Identificarea persoanei fizice, în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I art. 1-952. Despre  legea civilă.  Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Irinescu, L., în Colectiv Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, vol. I. Art. 1-

952.Despre legea civilă.  Persoanele.  Familia.  Bunurirle,  Editura Hamangiu,

București, 2012.

Irinescu, L., Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I art. 1-952. Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Irinescu, L., Ocrotirea persoanei fizice, în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I art. 1-952. Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, București, 2012.

Leş, I., Comentariile Codului de procedură civilă vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2001. Leş, I., Principii şi instituţii de drept civil, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998. Lipcanu, E., Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Probleme actuale privind

răspunderea civilă prevăzută de art. 1000 alin. 3, Cod civil, Editura Lumina Lex,

Bucureşti, 1999.

Luburici, M., Teoria generală a dreptului, București,1996.

Lupan, E., Drept civil. Persoana fizică, Editura Lumina Lex, București, 1993.

Lupan, E., Popescu, D.A., Drept civil. Persoana fizică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993. Lupan, E., Popescu, D.A., Hanga, D., Drept civil. Persoana juridică, Editura Lumina Lex, 1994. Lupan, E., Popescu, D.A., Marga, A., Drept civil. Persoana juridică, Editura Lumina Lex,

Bucureşti, 1994.

Lupaşcu, D., Dreptul familiei, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005. Luţescu, G.N., Teoria generală a drepturilor reale, Bucureşti, 1947.

Macovei, C., Dobrilă, M.C., în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Minea, M.Şt., Constituirea societăţilor comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996. Muraru, I., Drept constituțional și instituții politice, Editura Actami, București, 1996. Mureşan, M., Boar, A., Diaconescu, S., Drept civil. Persoanele, Editura Cordial Lex, Cluj-

Napoca, 2000.

Mureşan, M. Boar, A., Drept civil. Persoanele, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1997.

 

Murzea,  C.,S-D.,  Șchipu,  S-D., Bianov,  A., Crestomație de texte juridice latine,  Editura

Romprint, 2006.

Nicolae, M., Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare, Editura Press Mihaela, 2000. Oprescu, M.A., Ocrotirea părintească, Editura Hamangiu, București, 2010.

Paraschiv,  M.,  Declararea judecătorească a  morții,  în  Colectiv,  Noul  Cod  civil.  Note.

Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

Paraschiv, M., în Colectiv, Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii. Editura C.H. Beck,

Bucureşti, 2011.

Pădurariu, I., Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011. Pătrașcu,  B.  Genoiu,  I.,  Comentarii la  art.  957-962  C.civ.  în  Noul  Cod  civil.  Studii  și comentarii, Vol. II, Cartea a III-a și Cartea a IV-a, art. 535-1163, coordonator M.

Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Petrescu, R., Acțiunile privind statul civil al persoanei, Editura Știinţifică, București, 1968.

Piperea, Gh., Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice, în Noul Cod civil.

Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Piperea, Gh., Identificarea persoanei juridice, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art.

1-2664, coordonatori, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Piperea, Gh., Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale, Editura

All Beck, Bucureşti, 1998.

Piperea, Gh., Persoana juridică, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Poenaru, E., Drept civil. Teoria generală. Persoanele, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj,

2000.

Pop, L., Harosa, L.M., Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic,

Bucureşti, 2006.

Pop, T., Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, Editura Lumina Lex,

Bucureşti, 1994.

Popa, N., Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1996.

Popescu, M., Vâlcu, L., Albu, M., Florea, N., Comşa, G., Culegere de practică judiciară, 1994-

1998, Curtea de Apel Braşov, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.

Popescu, T.R., Dreptul familiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1965.

Prescure, T., Matefi, R., Drept  civil. Partea generală. Persoanele, Editura  Hamangiu,

București, 2013.

  1. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Rauschi,  Şt.,  Drept  civil.  Raportul  juridic.  Actul juridic civil. Prescripţia extinctivă.

Persoanele, Editura Chemarea, Iaşi, 1995.

Rădoi, A., Ocrotirea persoanei fizice, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Reghini, I., Diaconescu, S., Introducere în dreptul civil”, vol. I, Editura Sfera Juridică, Cluj- Napoca, 2004.

Ricu, C.S., Comentarii la art. 957 C.civ., în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. II. art. 953-1649. Moșteniri și liberalități. Obligații, Editura Hamangiu, București, 2012.

Rusu, M., Protecţia juridică a minorului, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005.

Săuleanu,  L.,  Răduleţu,  S.,  Dicționar  de  expresii  juridice  latine,  Editura,  C.H.  Beck,

București, 2007.

Stătescu,  C.  Bîrsan,  C.,  Drept  civil.  Teoria  generală  a  obligaţiilor,  Editura  All  Beck,

Bucureşti, 2000.

 

Stătescu,  C., Drept  civil. Persoana  fizică. Persoana  juridică.  Drepturi  reale.  Editura

Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1970.

Stătescu, C., Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.

Stătescu,  C.,  Bîrsan,  C.,  Drept  civil.  Teoria  generală  a  obligaţiilor,  Editura  All  Beck,

Bucureşti, 1994.

Stoienescu, I., Zilberstein, S., Drept procesual civil. Partea generală, București, 1983.

Toader,  T., Constituția României reflectată  în jurisprudența  constituțională, Editura

Hamangiu, București, 2011.

Tomescu, M., Dreptul familiei. Protecţia copilului., Editura All Beck, Bucureşti, 2005. Truşcă,  P.,  Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizică. Persoana juridică,

Ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005. Trușcă, P., Trușcă, A. M., Drept civil. Persoanele, Editura Universul Juridic, București, 2013. Țiclea T., Dreptul la domiciliu și reședință în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. I,

Cartea I și Cartea  a II-a,  art.  535-1163, coordonator M.  Uliescu,  Editura

Universul Juridic, București, 2013.

Țiclea, T., Capacitatea de exercițiu în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a, art. 535-1163, coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Țiclea, T., Dispoziții în materia persoanelor, în Noul Cod civil. Studii și comentarii. Vol. I Cartea I și Cartea a II-a (art.  1-534),  coordonator,  M.  Uliescu,  Editura Universul Juridic, București, 2012.

Țiclea, T., Identificarea persoanei fizice în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. I, Cartea

I și Cartea a II-a, art. 535-1163, coordonator M. Uliescu, Editura Universul

Juridic, București, 2013.

Țiclea, T.,  Respectul datorat persoanei și după decesul său  în  Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol.  I,  Cartea I și  Cartea a II-a, art. 535-1163,  coordonator  M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Țiclea, T., Starea civilă, în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a,

art. 1-534, coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Ungureanu, C. T., Drept civil. Partea generală, Persoanele (În reglementarea noului Cod civil), Editura Hamangiu, Bucureşti 2012.

Ungureanu, C. T., Drept civil. Partea generală, Persoanele (În reglementarea noului Cod civil), Editura Hamangiu, Bucureşti 2013.

Ungureanu, C.T.,  Toader,  I.-Al.,  Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediţia  a  4-a,

revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2019.

Ungureanu, O., Actele de procedură în procesul civil (la instanţa de fond), Editura Lumina

Lex, Bucureşti, 2000

Ungureanu, O., Drept civil. Drepturile reale, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura

Rosetti, Bucureşti, 2005.

Ungureanu, O., Drept civil. Introducere, ediţia a VII-a, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005.

Ungureanu,  O.,  Jugastru,  C.,  Drept  civil.  Persoanele.  Ediţia  a  II-a  revizuită,  Editura

Hamangiu, Bucureşti, 2007.

Ungureanu, O.,  Jugastru, C.,  Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil,

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011.

Ungureanu, O.,  Jugastru, C.,  Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil,

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013.

Ungureanu, O., Munteanu, C., Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil,

Ediţia a 3-a revăzută și adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.

Urs, I.R., Todică, C., Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică, Editura Universitară

Bucureşti, 2007.

Urs, I.R., Angheni, S., Drept civil. Partea generală. Persoanele vol. I, Editura Oscar Print, 1998.

 

 

Ursa, V., Costin, M., Mureşan, M.,   Dicţionar  de drept civil, Editura Ştiinţifică şi

Enciclopedică, Bucureşti, 1980.

Uţă L., Ocrotirea persoanei fizice (art. 104-186) în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Vol.

I,  Cartea I  și Cartea  a  II-a,  art.  1-534,  coordonator  M. Uliescu, Editura

Universul Juridic, București.

Vonica, R., Introducere generală în drept, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

Zilberstein, S., Ocrotirea părintească, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960.

 

  1. II. Articol Studii. Cercetări

 

Andrei, P., Domiciliul real al persoanei fizice, în Revista română de drept nr. 2/1977.

Avram,  M, Bîrsan, C., Unele  considerații  cu  referire  la  sancțiunile care au ca efect pierderea drepturilor părintești, în Dreptul nr. 11/2002.

Avram, M., Numele soţilor în dreptul român şi în lumina Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în Curierul juridic

  1. 10/2002.

Bacaci, A., Precizări privind instituţia ocrotirii părinteşti, în Dreptul nr. 10/2000.

Basarab, M., Ocrotirea minorilor prin legislaţia penală din România, în Fiat Justitia nr.

1/1997.

Băcanu, I.,  Dizolvarea  de drept a societăţilor comerciale. Condiţiile  de  valabilitate  a

prelungirii duratei societăţii, în Revista de drept comercial nr. 1/1997. Băcanu, I., Firma şi emblema comercială, în Revista de drept comercial nr. 2/1998. Băcanu, I.,  Fuziunea şi dizolvarea societăţilor comerciale, în Revista de drept comercial

  1. 4/1995,

Bălan, I.I., Natura juridică a societății comerciale, în Dreptul nr. 11/2000.

Beleiu, Gh., Capacitatea juridică şi capacitatea civilă în dreptul român, în S.D.R. nr. 2/1990.

Beligrădeanu, S., Instanţa competentă să dispună cu privire la personalitatea juridică a asociaţiilor şi fundaţiilor, federaţiilor şi confederaţiilor, în Dreptul nr. 2/1994.

Bîrsan, C., Este necesară încuviințarea autorității tutelare pentru acceptarea succesiunii

de către minor?, în Revista Română de Drept nr. 5/1982.

Bocşan, M.D., Observaţii privind conceptul de persoană juridică”, în Juridica nr. 3/2001. Bodoașcă, T., Opinii referitoare la concursul dintre unele dispoziții ale Codului civil (Legea

  1. n 287/2009) și diverse reglementări ale Legii nr. 119/1996 cu privire la actele

de stare civilă, în Dreptul nr. 7/2012.

Bodoaşcă,  T.,  Unele  consecinţe juridice  ce decurg din declararea  neconstituţională a dispoziţiilor art. 54 alin. 2 din Codul familiei, în Dreptul nr. 1/2004.

Bodoaşcă, T., Contribuţia la studiul condiţiilor în care poate fi instituită tutela copilului în reglementarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în Dreptul nr. 3/2005.

Bodoașcă, Th. Opinii în legătură cu dreptul comun al dovedirii stării civile după intrarea în

vigoare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, în Dreptul nr. 3/2007. Butiuc, C., Răspunderea penală a minorilor, în Revista de drept penal nr. 4/2002. Căpăţână, O., Constituirea societăţilor comerciale cu personalitate juridică. Faza consensuală,

în Dreptul nr. 7-8/1991.

Căpăţînă, R.N., Admisibilitatea acţiunii în dizolvarea societăţii comerciale pentru neînţelegeri grave între asociaţi, în Revista de drept comercial nr. 2/1998

Cărpenaru, St.D., Administrarea societăţilor comerciale în reglementarea Legii nr. 31/

1990, în Revista de drept comercial nr. 2/1993.

Chelaru, E., Privire critică asupra noii reglementări a numelui, în Dreptul nr. 7/2003.

Chirică, C., Ocrotirea anumitor persoane fizice prin măsura punerii sub interdicție judecătorească în lumina noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă, în Dreptul nr. 1/2012.

 

Ciochină-Barbu, I., Despre natura juridică a „dreptului la fericire”, în Acta Universitatis

George Bacovia. Juridica, nr. 2/2017.

Comăniţă, G., Discuţii cu privire la posibilitatea existenţei abuzului de drept în hotărârile adunărilor generale la societăţile cu răspundere limitată, în Dreptul nr. 5/1997.

Corneanu, D., Negru, I., Discuţii în legătură cu modul de aplicare al art. 18 alin. 2 din

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, în Dreptul nr. 2/2000. Deak, Fr., Mihai, L., Legalitatea înfiinţării fundaţiilor de către mai mulţi fondatori prin act

între vii, în Dreptul nr. 3/1995.

Dumitriu, R., Discuţii în legătură cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, în Dreptul nr.

5/2000.

Dumitru, H.D., Probleme juridice privind abuzurile asupra minorilor în internet, Pandectele Române nr. 4/2006, Partea a II-a.

Imbrescu, I., Imbrescu, E., Discuţii cu privire la recentele acte normative din domeniul

protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Dreptul nr. 7/2005.

Imbrescu, I., Probleme teoretice şi practice cu privire la calitatea procesuală activă în sesizarea  instanţei judecătoreşti pentru  instituirea  tutelei  în  reglementarea Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, în Dreptul nr. 10/2006.

Imbrescu,  I.,  Vasile,  A.,  Imposibilitatea  schimbării  prenumelui  adoptatului  printr-o

hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în Dreptul nr. 6/2000.

Ionaşcu, A., Anularea hotărârii de declarare a morţii unei persoane a cărei moarte reală a fost constatată anterior prin act de deces, în Legalitatea Populară nr. 11/1960.

Iorgovan, A., Noua lege a administraţiei publice locale şi personalitatea de drept public a

unităţilor administrativ-teritoriale, în Dreptul nr. 9/2001.

Leaua,  C.,  Procedura de  radiere a  societăţilor comerciale din  registrul comerţului,  în

Dreptul nr. 4/2005.

Leş, I., Spre un sistem judiciar cu instanţe specializate, în Pandectele Române nr. 3/2003.

Leş, I., Statul de drept şi răspunderea civilă a judecătorilor, în Dreptul nr. 5/1997.

Lipcanu, E., Cu privire la caracterul principal şi independent de culpa prepusului său – a

răspunderii comitentului, reglementată prin art. 1000 alin. (3) din Codul civil, în Dreptul nr. 10/1997.

Lulă, I., Unele probleme privind noţiunea de patrimoniu, în Dreptul nr. 1/1998.

Lupan, E., Reorganizarea persoanelor juridice, în Revista de drept comercial nr. 4/2000.

Lupaşcu, D., Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind adopţia cu referire specială

la Legea nr. 273/2004, în Dreptul nr. 12/2004.

Lupaşcu, D., Discuţii cu privire la instanţa competentă să acorde personalitate juridică asociaţiilor fără scop lucrativ şi fundaţiilor, în Dreptul nr. 7/1997.

Lupşan, G. Apetrei, I., Filiaţia în cadrul asistenţei medicale a procreării, în Dreptul nr.

9/2001.

Martin, R., Personne et sujet de doit, în Revue Trimestrielle de Droit Civil (Paris), nr. 4/1981. Moroianu-Zlătescu, I., Drepturile copilului într-o societate democratică, în Dreptul nr. 9/1990. Munteanu, E., Unele  aspecte privind  statutul juridic  al administratorilor societăţilor

comerciale (II), în Revista de drept comercial, nr. 4/1997.

Neacşu, E.D., Câteva consideraţii privind fundaţiile în dreptul românesc, în Dreptul nr.

4/1994.

Nicolae,  M.,   Consideraţii  asupra  calităţii  de  subiect  de drept civil  a autorităţilor

administrativ-teritoriale, în Dreptul nr. 5/2002.

Nicolae,  M., Consideraţii generale asupra calităţii de  subiect de  drept civil  a statului

român, în Pandectele Române nr. 3/2002.

Nicolae, M., Consideraţii teoretice asupra Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 169/1997, în Dreptul nr. 3/2000.

 

Nicolae, M., Discuţii privind calitatea şi reprezentarea procesuală a unităţilor

administrativ-teritoriale, în Dreptul nr. 6/2002.

Pătulea, V., Cadrul legislativ privind modurile de constituire a diferitelor categorii de

organizaţii ca persoane juridice”, în Dreptul nr. 5/1992.

Pătulea, V., Răspunderea patrimonială a statului pentru pagubele rezultate ca urmare a aplicării legilor, în Dreptul nr. 7/2000.

Piperea, Gh., Dreptul aplicabil societăţilor comerciale de stat (II)”, în Juridica nr. 4/2000.

Popa, C., Consideraţii în legătură cu Ordonanţa Guvernului  nr.  37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în Dreptul nr. 4/2003.

Popa, C., Observaţii în legătură cu aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, în Dreptul nr. 10/2000.

Popa, Gh., Capacitatea procesuală a autorităţilor şi instituţiilor publice reglementată de

Legea administraţiei publice locale, în Dreptul nr. 12/1999.

Popescu A., Societatea comercială cu capital de stat. Vânzarea acţiunilor prin metoda MEBO. Efecte asupra existenţei ca subiect de drept…, în Revista de drept comercial nr. 3/1995.

Popescu, C.L., Funcţionarea Consiliului Suprem al Magistraturii în ipostaza de instanţă de

judecată şi dreptul la un proces echitabil, în Dreptul nr. 3/2005.

Popescu,  C.L.,  Raportul dintre normele  internaționale în  materia  drepturilor omului și

normele juridice interne. Principiul subsidiarității, în Curierul Juridic, nr. 5/2007. Popescu, F., Cu privire la admisibilitatea cererii soţului care a primit în timpul căsătoriei numele celuilalt soţ, de a reveni la numele avut înainte de căsătorie formulată

pe cale principală, ulterior pronunţării divorţului, în Dreptul nr. 1/2001. Popescu, T.R., În legătură cu înfiinţarea fundaţiilor universitare, în Dreptul nr. 8/1993. Precupeţu, E., M. Danil, M., Despre fuziunea societăţilor comerciale, în Revista de drept

comercial nr. 6/1993.

Rogojanu, O., Mandatul de incapacitate, în Buletinul notarilor publici nr. 3/2005.

Stoica, C.I., Exercitarea funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale de către o persoană juridică, în Revista de drept comercial nr. 1/1995.

Supiot, A., Homo Juridicus. Eseu despre funcția anthropologică a dreptului, Imagine și prefaţă de M.D. Bob, Editura Rosetti Educaţional, București, 2001.

Şerban, S., Un punct de vedere în legătură cu natura juridică a operaţiei de fuzionare a societăţilor comerciale, în Dreptul nr. 9/1992.

Ştefănescu, I.T., Asociatul unic – administrator poate fi concomitent şi salariat al societăţii sale cu răspundere limitată, în Revista de drept comercial nr. 4/1998;

Tănase,  A.-R.  Managementul  defectuos  al  identității  persoanelor.  Noile  buletine  fără adresa de domiciliu, între protejarea siguranței personale și haos, la adresa

www, juridice.ro.

Turianu C., Înţelesul noţiunii care justifică păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei, în Dreptul nr. 9/1992

Țuca, F., Revocarea administratorului societăţii comerciale, în Revista de drept comercial nr. 6/1999.

Ungureanu, C.T., Desemnarea tutorelui sau a curatorului în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civil, Dreptul nr. 6/2015.

Ungureanu,  C.T.,  Internarea nevoluntară a  persoanelor fizice  cu  tulburări  psihice,  în

Dreptul nr. 3/2014.

Ungureanu, O., Munteanu, C., Observaţii privind persoana fizică şi personalitatea juridică

în Pandectele Române nr. 4/2005.

Urs, I.R., Todică, C., Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind adopţia, cu referire

specială la Legea nr. 273/2004, în Dreptul nr. 12/2004.

Vasile, A., Popa, V., Domiciliul copilului aflat în dificultate – o controversă pentru specialiştii din domeniul protecţiei copilului, în Curierul judiciar nr. 11/2002.

Văcăruş, Şt., Obştile de moşneni, obştile de răzeşi, comunităţile grănicereşti de avere şi composesoratele ca subiecte de drept, în limita legislaţiei fondului funciar, în Dreptul nr. 10/2000.

Zlătescu, V. D., Regia autonomă ca persoană juridică, în Revista de drept comercial nr. 3/1991.

Zlătescu, V.D., Regiile autonome ca persoane juridice, în Dreptul nr. 3/1992.

Informații suplimentare

Titlu

Drept civil. Persoanele. Editia a III-a, revazuta si adaugita

Preț

42,00

ISBN

978-606-26-1200-9

Format

Academic

Pagini

282

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Drept civil. Persoanele. Editia a III-a, revazuta si adaugita”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON