Prouniversitaria.ro

Universitatea din București: Cum se vor desfășura activitățile didactice în semestrul II

Senatul Universității din București a adoptat, în baza propunerii Consiliului de Administrație, în ședința din 16 martie 2022, hotărârea privind modalitatea de desfășurare a cursurilor în semestrul al doilea, până la finalizarea anului universitar 2021-2022, informează un comunicat al instituției.

Astfel, conform hotărârii adoptate de Senatul UB și având în vedere încetarea stării de alertă pe teritoriul României, conform HG nr. 7/03.02.2022, Ordinului ME/MS nr. 3343/707/2022 privind abrogarea Ordinului ME/MS 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și Adresa Ministerului Educației nr. 71/DGIU/08.03.2022, precum și lipsa unui cadru legal privind tranziția de la învățământul organizat preponderent online către învățământul preponderent față în față, „activitățile didactice se vor desfășura cu prezență fizică, conform orarelor pentru semestrul al II-lea. Pentru activitățile desfășurate în sistem fizic pe durata perioadei de tranziție prevăzută la art. 2, acolo unde este posibil, se recomandă și transmiterea online a activităților didactice pentru studenții care din motive obiective nu pot fi prezenți în spațiile de învățământ”.

În același timp, Hotărârea votată de Senatul Universității din București prevede că „pentru programele de studii pentru care nu există posibilitatea planificării imediate a activităților față în față, Consiliul Facultății va stabili o perioadă de tranziție și va hotărî fie organizarea în sistem online a activității în decursul acesteia, fie recuperarea ulterioară a activității, potrivit unui program stabilit de comun acord între cadrul didactic și studenți. Reprogramarea activității se poate face inclusiv în sistem modular, până la finalul semestrului. Programele de recuperare vor fi centralizate la nivelul departamentelor și facultăților”.

Totodată, se precizează că „în baza prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, introdus prin OUG nr. 99/2021, după reluarea activității în sistem fizic și în limita duratei semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022, decanul facultății poate aproba, în mod individual, la cererea motivată a cadrului didactic, desfășurarea online a activității didactice, fără a fi necesară nici recuperarea ulterioară și nici prezența cadrului didactic în cauză în spațiile de învățământ”.

În ceea ce privește formele de învățământ ID/IFR, activitățile de tutorat și cele aplicative asistate se vor organiza, conform standardelor ARACIS, față în față și/sau online sincron prin intermediul platformei informatice.

Comunitatea academică a Universității din București face apel la factorii legislativi – Parlamentul și Guvernul României – să completeze legislația aplicabilă în domeniul învățământului superior cu prevederi specifice privind posibilitatea desfășurării în sistem online sau hibrid a activităților de predare/învățare/evaluare pentru programele de studii universitare cu frecvență sau, alternativ, dreptul instituțiilor de învățământ superior de a adopta reglementări proprii în acest sens, în baza bunelor practici validate în perioada celor doi ani de predare/învățare online.

Textul integral al Hotărârii poate fi consultat aici.

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON