Lansarea lucrarii „Cultura si drepturile omului”

09 februarie
Lansarea lucrarii „Cultura si drepturile omului”

În ziua de 30 octombrie 2012 a avut loc prezentarea la Fundaţia Nicolae Titulescu a lucrării „Cultura şi Drepturile Omului, identitate, diversitate, multiculturalism„, autor Dr. Ion Diaconu, publicată recent de Editura Pro Universitaria. Au participat peste 40 persoane, diplomaţi, jurişti, oameni de cultură şi studenţi.

Lucrarea prezintă pe larg relaţia intrinsecă dintre cultură şi drepturile omului şi drepturile culturale ale persoanelor, ale comunităţilor şi popoarelor, în condiţiile în care majoritatea drepturilor omului prezintă o dimensiune culturală şi exercitarea lor depinde de accesul la cultură şi educaţie al oricărei persoane. Sunt analizate pe larg reglementările internaţionale care conferă identităţii şi diversităţii culturale un loc important în tabloul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Este prezentat multiculturalismul ca realitate a majorităţii statelor lumii şi ca politică pe care acestea trebuie să o urmeze pentru a asigura un climat de stabilitate şi pace în societăţi cu faţă umană.

Lucrarea a fost prezentată de ambasadorul Ion M. Anghel, ambasadorul Constantin Vlad şi ambasadorul Neagu Udroiu, care au semnalat atât aspectele pozitive, cât şi subiecte pe care autorul ar fi putut să le analizeze ori să le aprofundeze, inclusiv pornind de la o abordare filozofică şi sociologică a temei.

Directorul Fundaţiei, Dl. George Potra, a salutat apariţia acestei lucrări şi a sugerat continuarea studiului cu abordarea unor aspecte privind condiţiile materiale şi sociale ale exercitării drepturilor culturale şi influenţa culturii asupra drepturilor omului.

Alţi participanţi au exprimat preocupări faţă de efectele globalizării asupra culturii şi identităţii culturale, subliniind legătura dintre cultură şi identitatea naţiunilor, precum şi asupra folosirii abuzive a drepturilor culturale pentru a justifica încălcări ale altor drepturi ale omului sau acţiuni împotriva suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor.

În final, autorul a mulţumit Editurii pentru tipărirea lucrării şi participanţilor pentru comentarii. A explicat raţiunile care l-au condus spre această lucrare şi abordarea urmată. Arătând că protecţia identităţii şi a diversităţii culturale este un obiectiv care ridică încă multe probleme, a evidenţiat prevederi ale Tratatului de la Lisabona al Uniunii Europene şi ale unor documente adoptate în cadrul UNESCO, care oferă o bună bază pentru acţiunea statelor şi a comunităţii internaţionale în acest domeniu.

Evocând caracterul obiectiv al globalizării şi efectele negative posibile ale reglementărilor comerciale şi ale celor privind proprietatea intelectuală asupra diversităţii culturale, autorul a subliniat necesitatea ca statele şi organizaţiile internaţionale să adopte soluţii care să permită exercitarea drepturilor culturale de către toate persoanele şi comunităţile, să prevină şi să evite marginalizarea sau dispariţia unor culturi.

Detalii eveniment

Categoria: Lansări de carte

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON