Conferinta Internationala „Approaches in Organizational Management – AOM 2012”

09 februarie
Conferinta Internationala „Approaches in Organizational Management – AOM 2012”

Facultatea de Management reprezintă una din componentele esenţiale ale învăţământului economic superior din România, bazele sale constitutive punându-se prin însăşi Legea de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale si Industriale din Bucureşti (Aprilie 1913).

De pregătirea studenţilor facultăţii se ocupă un valoros corp didactic, organizat pe cele două departamente aparţinând de Facultatea de Management (Departamentul de Management şi Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socio-Umane). Desigur, un aport considerabil la pregătirea studenţilor facultăţii noastre şi-l aduc şi alte cadre didactice de la alte catedre din ASE Bucureşti. Activitatea corpului didactic pentru pregătirea studenţilor se realizează în mod deosebit prin: cursuri, lucrări practice, seminarii, jocuri de conducere, organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, conduceri de lucrări de licenţă, îndrumarea activităţii de practică în producţie etc.

Facultatea de Management, organizatoarea celei de a 6-a ediţii a conferinţei internaţionale „Approaches in Organizational Management – AOM 2012” este cea mai mare din facultate, având aproximativ 70 de cadre didactice.

Participanţii la aceasta manifestare ştiinţifică de prestigiu provin din universităţi şi institute de cercetare prestigioase din ţară şi din străinătate, cum ar fi:
– Universitatea d’Artois, Franţa;
– Universitatea Carlos III;
– Universitatea Macedonia, Grecia;
– Universitatea Ottawa, Canada;
– Universitatea Politehnică din Bucureşti;
– Universitatea de Vest din Timişoara;
– Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj;
– Universitatea Lucian Blaga Sibiu;
– Universitatea din Craiova;
– Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

Conferinţa şi-a propus şi a reuşit să asigure un larg schimb de experienţă între specialişti din diferite domenii privind stadiul cercetării, organizarea învăţământului şi rezultatele obţinute pe linia sporirii eficienţei activităţii de management în circuitul economic. De asemenea, în cadrul manifestării s-au pus bazele unor viitoare parteneriate între unităţile din sistemul de învăţământ şi institutele de cercetări sau între unităţile de învăţământ şi mediul de afaceri.

Obiective atinse de conferinţa internaţională „Approaches in Organizational Management – AOM 2012”

– Deschiderea/dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare;

Expunerea lucrărilor participanţilor pe cele şase secţiuni vor permite identificarea unor noi direcţii de cercetare.
– Identificarea de noi proiecte de colaborare internaţională;
– Stimularea cererii pentru cercetare, dezvoltare, inovare;

Conferinţa permite prin intermediul tematici abordate dezvoltarea şi integrarea cercetării în soluţiile care afectează creşterea economică, locurile de muncă şi competitivitatea, de la inovare, educare, rolul cunoaşterii ştiinţifice şi neştiinţifice, până la contextul instituţional naţional.
– diseminarea şi promovarea rezultatelor şi prezentarea cercetărilor ştiinţifice româneşti;

Lucrările susţinute în cadrul conferinţei pe cele şase secţiuni vor fi publicate într-un volum cu ISBN indexat ISI, precum şi în 3 reviste indexate în baze de date internaţionale (Revista Economia. Seria Management; Revista de Management Comparat International şi Revista Business Excellence and Management).
– cunoaşterea celor mai noi realizări in domeniul tematicii propuse;

Cunoaşterea celor mai noi realizări in domeniul tematicii propuse va permite transferul de know-how managerial de la specialiştii străini la organizaţiile româneşti.
– menţinerea contactului şi integrarea specialiştilor români in activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum si creşterea capacităţii de a oferi soluţii proprii.

Conferinţa va permite difuzarea şi diseminarea noilor realizări ştiinţifice, astfel încât specialiştii români se vor integra cu uşurinţă în activităţile mediului de afaceri.

Detalii eveniment

Categoria: Lansări de carte

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON