Conferinta internationala „Dimensiunea enciclopedica si universala a operei lui Dimitrie Cantemir”

04 decembrie
Conferinta internationala „Dimensiunea enciclopedica si universala a operei lui Dimitrie Cantemir”

În zilele de 26 şi 27 octombrie 2012, s-a desfăşurat la Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Conferinţa internaţională Dimensiunea enciclopedică şi universală a operei lui Dimitrie Cantemir.

Obiectivele conferinţei au fost: cooperarea comunităţii ştiinţifice româneşti cu activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale pe tema dimensiunii enciclopedice şi universale a operei lui Dimitrie Cantemir; înscrierea demersurilor de cercetare a vieţii şi a operei lui Dimitrie Cantemir în traseul internaţional de promovarea a culturii şi spiritualităţii româneşti; crearea unui mediu transnaţional şi interdisciplinar de cooperare în domeniul istoriografic şi cultural pornind de la opera eruditului Dimitrie Cantemir; stimularea procesului inovării în domeniul socio-uman şi cultural din etapa actuală în vederea construirii noilor premise economico-sociale ale societăţii româneşti de participare la cooperare internaţională; creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice istoriografice şi culturale româneşti şi a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti.

Conferinţa a fost pregătită şi validată ştiinţific de comitetul ştiinţific format din înalte şi reprezentative personalităţi: acad. Alexandru Surdu, Academia Română, preşedintele Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Pedagogie; prof. univ. dr. Momcilo Luburici, preşedinte UCDC; prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, rector UCDC; acad. Gheorghe Vlăduţescu, Academia Română; acad. Alexandru Boboc, Academia Română; acad. Teodor Dima, Academia Română; acad. Andrei Eşanu, Academia de Ştiinţe, Rep. Moldova; prof. univ. dr. Cezmy Karasu, Universitatea din Ankara, Turcia; prof. univ. dr. Zeynep Sözen, Universitatea Tehnică, Istanbul; prof. univ. dr. Victor Ţvrcun, ambasador, secretar general OCEMN; prof. univ. dr. Cristian Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, Parlamentul României; conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă, prorector UCDC; dr. Albina Girfanova, Univ. de Stat, St. Petersburg, Federaţia Rusă; prof. Constantin Barbu, Institutul de Istorie şi de Studii Cantemiriene, UCDC.

Preşedintele UCDC, prof. univ. dr. Momcilo Luburici, rectorul UCDC, prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu şi prorectorul UCDC, conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă, au coordonat activitatea comitetului organizatoric al conferinţei. La această conferinţă au participat academicieni, diplomaţi, oameni politici, cercetători, cadre didactice universitare, atât din UCDC cât şi din alte universităţi, din ţară şi din străinătate (Rep. Moldova, Grecia, Turcia) şi numeroşi studenţi.

Conferinţa a fost structurată pe trei paliere de timp: lucrări în plen, lucrări pe patru secţiuni – Istorie şi politică; Logică, filosofie, religie; Literatură şi arte; Educaţie şi cultură, lansare de carte – a doua zi a conferinţei.

Toate lucrările conferinţei vor fi publicate în volumul conferinţei, indexat internaţional la editura Pro Universitaria, Bucureşti.

Lucrările conferinţei au adus contribuţii inedite şi elucidări importante referitoare la viaţa şi la patrimoniul de idei cantemiriene, precum: semnificaţia axiomelor în context istoric la Dimitrie Cantemir, universalitatea lui Cantemir, legitimitatea spirituală şi culturală a sintezelor dintre umanism şi iluminism, perspective europene actuale ale interpretării operei lui Cantemir, simbioza culturală cantemiriană dintre Orient şi Occident, conştiinţa şi moralitate în opera lui Cantemir, idei filosofice relevante în epocă şi actual, administraţia otomană în raport cu domniile române, interfaţa politică a domnitorului în peisajul vremii, reprezentarea diplomatică a domnitorului la Poarta Otomană, modul cum eruditul înţelege mecanismul de transcendenţă a imperiilor, percepţia lui Cantemir în secolul al XIX-lea ş.a.

Lansarea de carte pe teme cantemiriene a reunit participanţii care au asistat la prezentarea cărţii Micul compendiu de logică, de Dimitrie Cantemir – ediţie îngrijită şi studiu introductiv de acad. Alexandru Surdu, Editura Pro Universitaria – şi a conf.univ. dr. Gabriela Pohoaţă – Romanian Educational Models in Philosophy, carte apărută în limba română şi în limba engleză, la Editura Lambert – Germania. Acest eveniment s-a bucurat, de asemenea, de apreciere caldă şi a generat reverberaţii culturale în rândurile publicului auditor.

În veac iluminist, Homo universalis, Dimitrie Cantemir realizează sinteze spirituale şi culturale actuale ale spaţiilor disparate, Occident şi Orient, universalitate şi actualitate europeană. Ca urmare, istoriografia cantemiriană rămâne o sursă inepuizabilă de explorare, de interpretare şi de construcţie în nenumărate domenii de activitate pentru întreaga omenire.

Detalii eveniment

Categoria: Lansări de carte

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON