Lansarea cartii „Industria materiilor dure animale in preistoria Romaniei”

01 aprilie
Lansarea cartii „Industria materiilor dure animale in preistoria Romaniei”

Muzeul de Istorie Galaţi a derulat, în perioada 15 august – 15 noiembrie 2012, proiectul: „Digitizarea patrimoniului mobil al muzeului de istorie Galaţi. Colecţia de artefacte eneolitice din materii dure animale”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul a prevăzut o serie de produse şi activităţi printre care: editarea unui catalog şi a unui DVD cu piesele eneolitice din materii dure animale aflate în colecţia Muzeului de Istorie Galaţi, organizarea unei conferinţe pe această temă adresată în special elevilor şi studenţilor, vernisarea unei expoziţii, crearea unei pagini web etc.

În cadrul activităţilor complexe ale acestui proiect, la sediul Muzeului „Casa Cuza Vodă”, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 80 s-au organizat mai multe manifestări cultural-ştiinţifice, în data de 18 octombrie 2012, începând cu ora 12.00:
1. Prezentarea proiectului „Digitizarea patrimoniului mobil al Muzeului de Istorie Galaţi. Colecţia de artefacte eneolitice din materii dure animale”. Realizările stadiului intermediar.
2. Conferinţa „Materii dure animale şi artefacte în preistoria României”. Prezintă dr. Diana-Maria Sztancs şi conf. univ. dr. Corneliu Beldiman, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti.
3. Lansări de carte: Corneliu Beldiman, „Industria materiilor dure animale în preistoria României”, ediţia a doua, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2012; Corneliu Beldiman, „Prehistoric Artefacts of Animal Skeletal Materials from Romania. Articles and Studies„, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2012. Prezentare: autorul.
4. Vernisajul expoziţiei „Artă şi meşteşug în epoca Regatului Dac. Artefacte de os şi corn”. Expoziţie realizată şi itinerată de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. Prezentare: cercetător dr. Iosif Vasile Ferencz.

Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost specialiştii în domeniul arheologiei, muzeologiei, istoriei, istoriei ştiinţei şi tehnicii, culturii şi civilizaţiei, studenţii Facultăţii de Istorie ai Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, publicul larg.

Un moment major al manifestărilor de la Muzeul de Istorie Galaţi a fost constituit de lansarea, în prezentarea autorului, a volumului Industria materiilor dure animale în preistoria României„, ediţia a doua, apărut sub egida Editurii ProUniversitaria, Bucureşti. Prin tema abordată şi sinteza unei mase mari de date etc. lucrarea este singura de acest gen din literatura de profil românească, precum şi din cea a ţărilor din această parte a Europei. Epuizarea rapidă a primei ediţii a impus scoaterea ediţiei a doua, care oferă, în format digital, pe CD ataşat, şi o colecţie de articole şi studii recente ale autorului, apărute în publicaţii mai greu accesibile din străinătate.

Capitolele lucrării abordează pe epoci/culturi problematica vastă a tehnologiei (osteotehnologiei), înţeleasă în sens larg, acela al fabricării (criteriile alegerii materiilor prime, procedeele debitajului şi ale fasonării) şi al utilizării artefactelor. Analiza complexă a aspectelor tipologice şi tehnologice ale IMDA formează scopul principal al demersului; s-au valorificat în mod sistematic rezultatele observaţiilor asupra urmelor macro şi microscopice (tracéologie, use-wear analysis), prin aplicarea constantă a tehnicii de examinare a suprafeţelor în microscopie de mică putere.

O atenţie majoră s-a acordat ilustrării tuturor aspectelor legate de clasificarea tipologică, de morfologie şi de morfometrie, de etapele fabricării şi ale utilizării. Rezultatele şi concluziile lucrării debuşează în domeniul general al paleoeconomiei, al relaţiei omului cu mediul animal, oferind argumente specifice în sprijinul definirii acestora în epocile plasate la începuturile civilizaţiei în Carpaţi şi la Dunăre.

Detalii eveniment

Categoria: Lansări de carte

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON