Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Păun, fost decan al Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca

01 aprilie
Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Păun, fost decan al Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca

Pro Universitaria: Vorbim despre una dintre cele mai tinere facultăți din structura Universității Babeș-Bolyai. Când a fost înființată și care au fost pașii cei mai importanți din evoluția acesteia?

Nicolae Păun: Facultatea de Studii Europene (FSE) și-a început activitatea sub numele de Școala de Înalte Studii Europene Comparative, în anul universitar 1993-1994, iar în mai 1995 a adoptat denumirea actuală. Singura facultate de profil din Europa central răsăriteană, FSE a fost creată prin intermediul unui proiect Tempus, susținut de Comisia Europeană, în cadrul unui consorțiu universitar european, cu participanți precum Université Libre de Bruxelles, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Universitŕ Cattolica del Sacro Cuore Milano, Universitŕ degli Studi di Milano, Utrecht University, Universitŕ degli Studi di Pisa și Sussex European Institute. Perspectiva transdisciplinară oferită a plasat Școala de cercetare de la Facultatea de Studii Europene în finala competiției pentru premiul Hannah Arendt, în 1998, și a validat-o prin numeroasele granturi obținute, cu finanțare națională și internațională. În anul 2001, România a devenit eligibilă pentru finanțare în Programul Jean Monnet, iar Comisia Europeană a selectat Facultatea de Studii Europene pentru o Catedră Jean Monnet dedicată extinderii UE, implementată în perioada 2001 2004, urmată de un Modul Jean Monnet pentru studiul mediului de afaceri european între anii 2003-2006. Totodată, Facultatea de Studii Europene a acreditat primul Centru de Performanță Jean Monnet din România (2004-2009), în domeniul construcției europene, iar începând din anul 2008 aceasta găzduiește Centrul de Documentare Europeană al Universității babeș-bolyai.

 

Pro Universitaria: Cum este organizată Facultatea? Există facultăți de același gen în alte centre universitare din România? Dar în regiunea est și sud est-europeană?

Nicolae Păun: Facultatea este organizată în două departamente, Departamentul de Studii Europene și Guvernanță și Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane, cărora li se adaugă Școala Doctorală „Paradigma Europeană” și Institutul de Cercetări Europene. Consiliul Profesoral și consiliile celor două departamente sunt direct implicate în managementul Facultății. Activitățile studenților sunt susținute de Societatea Studenților Europeniști, ONG cu experiență în domeniul proiectelor europene. Facultatea de Studii Europene este singura de profil din Europa central-răsăriteană, la nivel de structură licență, master și școală doctorală. În alte țări, respectiv Polonia, Cehia, Ungaria etc., sunt centre de studii europene și relații internaționale axate fie pe licență, fie pe programe de master. Datorită complexității sale, Facultatea noastră este singura din zonă integrată într-un consorțiu internațional care include institute și facultăți de prestigiu din domenii precum științele politice, relațiile internaționale, integrarea europeană și altele.

 

Pro Universitaria: Prin însăși denumirea sa, Facultatea este dedicată activităților desfășurate la nivel exclusiv continental. Sunt studiate, pentru comparație, și celelalte modele de organizare și funcționare de la nivel global?

Nicolae Păun: Facultatea are un curriculum multidisciplinar care transcende dimensiunea europeană a proceselor de integrare – aspecte economice, juridice, culturale etc. Spațiul transatlantic prezintă un interes deosebit în conceperea curriculumului și în cercetările colegilor, tema relațiilor UE-SUA fiind implementată inclusiv prin intermediul unui masterat de profil. Dimensiunea comparativă se reflectă și în cursuri care vizează spațiul asiatic și cel african, accesul la acesta din urmă fiind facilitat de găzduirea, de către Facultatea noastră, a Institutului de Studii Africane al Universității Babeș-Bolyai.

 

Pro Universitaria: Care sunt domeniile de activitate care absorb cei mai mulți absolvenți ai cursurilor Facultății?

Nicolae Păun: Din analizele efectuate alături de comunitatea noastră de alumni, constatăm că integrarea rapidă pe piața muncii reprezintă unul dintre atuurile majore ale absolvenților Facultății de Studii Europene. Un număr important se integrează în domeniul administrativ, cu exemple de cariere de succes în DG-urile Comisiei Europene (inclusiv la nivel Head of Unit), alte instituții și organe ale UE, birouri (euro)parlamentare, precum și în diplomație, sau în administrația națională și locală. Curriculumul bazat pe informații comprehensive privind funcționarea cadrului decizional comunitar, dar și pe competențe de comunicare și management, facilitează accesul la aceste rute de carieră, dar le permite absolvenților să opteze și pentru spațiul privat/ONG. Cariere de succes ale absolvenților noștri vizează și companiile multinaționale, unde, datorită competențelor manageriale și a celor multilingve, aceștia ajung la un nivel foarte bun de performanță.

 

Pro Universitaria: În ce constă cercetarea științifică derulată de Facultate?

Nicolae Păun: Institutul de Cercetări Europene reprezintă principala structură de cercetare a Facultății de Studii Europene. În cadrul acestuia, echipele de cercetare alcătuite din cadre didactice ale FSE și profesori de la universitățile internaționale partenere (Universități precum Strasbourg sau Aix-en-Provence, dar și din zona central-răsăriteană, din țări precum Polonia și Ungaria), elaborează proiecte de cercetare avansată, diseminate prin intermediul conferințelor și publicațiilor periodice ale FSE. Temele de cercetare de excelență ale FSE se încadrează în domenii precum: managementul diversității în procesul de integrare în Europa central răsăriteană, dezvoltarea regională, politicile comunitare, comunitățile și frontierele, populismul și euroscepticismul, sistemele politice etc. Proiectele de cercetare ale Facultății s-au concretizat în conferințe internaționale de prestigiu. Finanțarea activităților de cercetare se realizează atât prin fonduri proprii, cât și prin accesarea unor programe cu finanțare nerambursabilă, oferite de UEFISCDI sau Comisia Europeană. Colectivele de cercetare ale FSE gestionează trei reviste internaționale, toate în domeniul relațiilor internaționale – studiilor europene: Studia Europaea Modelling the New Europe și Synergies Roumanie. Actele conferințelor FSE se publică la edituri europene de prestigiu, precum Nomos și L’Harmattan, pentru a se asigura vizibilitatea contribuțiilor cercetătorilor, cadrelor didactice și partenerilor internaționali. FSE a derulat un număr important de proiecte de cercetare cu finanțare europeană, precum HISTCOM3, unul dintre cele mai importante demersuri de cercetare în domeniul istoriei contemporane la nivel mondial, coordonat de Universitatea din Louvain.

 

Pro Universitaria: Aveți încheiate acorduri de dublă diplomă cu alte facultăți din Europa?

Nicolae Păun: În cei 26 de ani de europenistică în România, Școala de la Cluj s-a validat internațional, în consorțiile din care face parte, și datorită programelor de dublă diplomă cu Universitățile Nottingham Trent, Padova, Münster și Magdeburg (nivel licență), Paris Marne-la-vallée, Paris Est-Créteil, Essex, Saint-Étienne, Tomar și Napoli (nivel master), cât și prin numeroasele cotutele internaționale la nivel doctoral. FSE implementează, în prezent, două proiecte Erasmus Mundus, aferente masteratelor de Studii Politice Europene Comparate (limba franceză, dublă diplomă) și, respectiv, de Diplomație Culturală și Relații Internaționale (limba engleză, cvadruplă diplomă).

 

Pro Universitaria: Cum se situează Facultatea de științe Europene în cadrul UBB în anul sărbătoririi Centenarului său?

Nicolae Păun: Facultatea de Studii Europene, una dintre Facultățile tinere ale Ubb, și-a construit o reputație internațională solidă în cei 26 de ani de existență. În cadrul Ubb, ea cultivă excelența în cercetarea și predarea europenisticii, pentru a genera expertiza necesară gestionării procesului de integrare europeană. Avem multe alte argumente pe care le invocăm atunci când afirmăm că Facultatea de Studii Europene reprezintă un proiect de succes, o Facultate adaptată exigențelor unui segment esențial al pieței, cu rezultate de excepție și perspective pe măsură!

Detalii eveniment

Categoria: Interviuri

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON