Interviu cu prof. univ. dr. Laura Bouriaud, director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, cu ocazia Conferinței Internaționale: „Valorile etice în socieatatea actuală. Noi provocări și tendințe” (VESA)

02 iunie
Interviu cu prof. univ. dr. Laura Bouriaud, director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, cu ocazia Conferinței Internaționale: „Valorile etice în socieatatea actuală. Noi provocări și tendințe” (VESA)

 

Nicolae Cîrstea: – Doamnelor şi domnilor, suntem la Braşov la conferinţa „Valori etice în societatea actuală”, 3-5 iunie, organizată aici la Universitatea Transilvania din Braşov. O am alături de mine pe doamna profesor Laura Bouriaud, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Doamna profesor, bine vă găsim la această conferinţă. Spuneţi-ne câteva lucruri despre dumneavoastră pentru ca publicul nostru să vă cunoască mai bine.

Laura Bouriaud: – Este foarte greu să te caracterizezi în câteva cuvinte. Am un parcurs care este legat de cel al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, cu studiile făcute în străinătate, dar m-am întors aici. Cariera universitară este construită în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi ca să mă refer doar la ultimii 3 ani şi la legătura pe care o am şi motivul pentru care sunt în această manifestare, este faptul că am fost pentru o perioadă de mai mult de doi ani şi jumătate în cadrul Consiliului Naţional de Cercetare, Consiliului Naţional de Etică, mai pe scurt CNECSDTI. Am activat acolo ca vicepreşedinte şi am făcut parte o perioadă din CNATDCU.

Nicolae Cîrstea: – Vă mulţumesc foarte mult! Practic problemele de etică în domeniul universitar devin destul de importante pentru toate universităţile din România. Este o problemă destul de delicată, atât pentru cadrele didactice cât, mai ales, pentru instituţii, pentru universităţi, să gestioneze o asemenea problematică. Din câte sesizăm, problema din domeniul eticii este o chestiune care este la început, aici ne referim la dezbaterile din România.  Probabil că, datorită studiilor realizate în străinătate şi expertiza dumneavoastră internaţională dobândită pe parcursul timpului este una relevantă. Datorită acestui fapt cred că și această problematică şi-a găsit în multe puncte şi rezolvările necesare. Ce înseamnă etica în domeniul universitar şi unde apar cele mai mari probleme de etică în mediul academic?

Laura Bouriaud: – Am primit de la dumneavoastră mai multe întrebări așa că voi încerca să răspund la toate. În primul rând, faptul că avem o vizibilitate mare a problematicii eticii în România se datorează unor cazuri sau unei problematizări mediatice care totuşi a împins partea de etică spre o zonă de sancţionare, conflict, încălcare a normei juridice, de comportament etic, a bunei conduite în cercetare şi dezvoltare, dar văzută ca o încălcare a normei juridice. Pe de altă parte, această dezbatere sau această vizibilitate este doar vârful asibergului, pentru  faptul că am ajuns să discutăm şi să promovăm aceste subiecte precum valori etice în universităţi, nu vine din faptul că am fi în căutarea acestor valori etice. Sunt de părere că vine, mai degrabă, ca o reacţie la faptul că întreaga societate este în căutarea unor repere, a unor valori, iar universităţile urmează această mişcare în sensul în care toate dezbaterile se axează acum pe o atitudine proactivă. Trebuie să identificăm din timp care vor fi acele domenii în care atât cercetarea cât şi predarea trebuie să fie detaliate, pentru a nu aluneca în capcane etice, ca să spun aşa. Şi este o dezbatere pe care noi o purtăm, cel puţin cea de astăzi, este extrem de interesantă. Pe mine acest lucru mă interesează din punct de vedere al cercetării, în cadrul școlilor doctorale, ca director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din Suceava, pentru că aşa cum am spus şi în cuvântul de deschidere la această manifestare, este foarte important să prevenim, să creăm mecanismele de prevenţie şi să nu fim obligaţi să dezvoltăm norma juridică de sancţionare a comportamentului necorespunzător.

Nicolae Cîrstea: – Sunt multe cazuri care ridică probleme de etică la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, sau nu neapărat multe dar importanţa cazurilor care sunt semnalate determină acordarea unei atenţii speciale?

Laura Bouriaud: – Din fericire, cred că facem parte dintre universităţile care au sesizat foarte devreme necesitatea de a se dota cu instrumentele necesare pentru a preveni de exemplu, plagiatul, şi un comportament înclinat spre fraudă la nivel de studenţi sau la nivel de doctoranzi. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava nu a înregistrat cazuri de plagiat. Tocmai am terminat rapoartele de evaluare instituţională pentru ARACIS. Nu a înregistrat cazuri de plagiat în ultimii 5 ani, nu avem astfel de situaţii. Au mai existat situaţii delicate pe care le-am discutat la nivelul comisiilor de etică, însă ceea ce vreau să subliniez este următorul lucru: începând cu anul 2012 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava se verifică toate lucrările studenţilor cu programul de verificare a similarităţii Turnitin. Cunosc Turnitin. Versiunea sa profesională iThenticate, a fost utilizată şi în cadrul Consiliului Naţional de Etică, deci este unul dintre soft-urile cele mai performante şi studenţii s-au învăţat, știu că referatele vor fi controlate cu acest soft, deci au un mijloc disuasiv foarte puternic pentru a nu trişa. Ce mai voiam să spun, de asemenea, este că aplicăm acest lucru şi în cadrul școlii doctorale pentru referatele sau pentru rapoartele de cercetare ale doctoranzilor. Ca un ultim aspect, chiar în ianuarie 2021 un profesor din cadrul universităţii noastre a făcut public rezultatele de verificare din Turnitin a unor referate trimise de către studenţi. A făcut public, bineînţeles respectând fără a da numele studenţilor, 40  dintre aceștia au primit de la noi un avertisment pentru faptul că au întocmit aceste referate având procente de similitudine care variau de la 10 până la 100.

Nicolae Cîrstea: – Practic, doamna profesor, etica intervine în activitatea universitară pe o plajă foarte largă. Vorbeaţi de plagiat, vorbeaţi de activitatea școlii doctorale, vorbeaţi de activitatea de cercetare a doctoranzilor, vorbeaţi de referatele studenţilor. Practic, sunt puţine domenii în activitatea universitară în care etica nu intervine.

Laura Bouriaud: – Este adevărat pentru că atunci când suntem în universităţi noi trebuie să dăm exemple. Sunt oamenii pe care îi formăm şi care învaţă de la noi. Deci, dacă etica nu este în centrul preocupărilor noastre atunci înseamnă că ne facem degeaba meseria. Eu cred că acesta este principalul imbold sau principalul motiv pentru care etica are atât de multă importanţă în universităţi. Până la urma urmei, este valoare pe care trebuie s-o cultivăm în societate.

Nicolae Cîrstea: – Din punct de vedere al acestei direcţii de a respecta Valori etice în societatea actuală, să cităm şi titlul conferinţei noastre, ce vă doriţi să se întâmple la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava pe termen mediu şi lung?

Laura Bouriaud: – Eu mi-aş dori să fim capabili să identificăm încotro merg lucrurile, încotro se îndreaptă societatea. Să fim pregătiţi în faţa noilor provocări precum cele referitoare la independenţa actului de cercetare pentru că sistemul de finanţare a cercetării în România este destul de imprevizibil, ca să nu spun altceva, şi să trebuiască totuşi să ne păstrăm obiectivitatea şi imparţialitatea în ceea ce priveşte actul de cercetare. Ceea ce mi-aș dori este ca prin studenţii noştri, prin calitatea oamenilor pe care îi formăm la doctorat sau ca absolvenţi de universitate să propagăm mai departe acest model al corectitudinii.

Nicolae Cîrstea: – Vă mulţumesc mult doamna profesor. Vă rog să transmiteţi conducerii universităţii, domnului rector, colegilor prorectori, felicitări pentru ceea ce se întâmplă la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Am interacţionat cu unii dintre dumnealor. Sunt lucruri foarte bune care se întâmplă acolo. Am văzut că pe această zonă a cercetării ştiinţifice sunt rezultate remarcabile la nivel naţional cu premii pe care colegii dumneavoastră le câştigă, brevete, aşa cum spuneaţi. Criza şi pandemia a relevat o serie de cercetări importante inclusiv pe această zonă a sănătăţii şi a prevenţiei în care s-au implicat colegii de la Suceava. Este o treabă bună pe care o fac colegii dumneavoastră, pe care o faceţi la Suceava şi cred că acest lucru se vede deja la nivel naţional.

Laura Bouriaud: – Vă mulţumesc pentru aprecieri şi vă doresc succes în activitatea dumneavoastră, avem nevoie de promovarea unor astfel de iniţiative.

Nicolae Cîrstea: – Mulţumim frumos!

Detalii eveniment

Categoria: Interviuri

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON