Conferinta internationala Dimensiunea enciclopedica si universala a operei lui Dimitrie Cantemir la cea de-a II-a editie

24 martie
Conferinta internationala Dimensiunea enciclopedica si universala a operei lui Dimitrie Cantemir la cea de-a II-a editie

În perioada 26 – 27 octombrie 2012, s-a desfăşurat la Bucureşti, România, Conferinţa internaţională Dimensiunea enciclopedică şi universală a operei lui Dimitrie Cantemir, ediţia a II-a.
Obiectivele conferinţei au fost: cooperarea comunităţii ştiinţifice româneşti cu activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale pe tema dimensiunii enciclopedice şi universale a operei lui Dimitrie Cantemir; înscrierea demersurilor de cercetare a vieţii şi a operei lui Dimitrie Cantemir în traseul internaţional de promovarea a culturii şi spiritualităţii româneşti; crearea unui mediu transnaţional şi interdisciplinar de cooperare în domeniul istoriografic şi cultural pornind de la opera eruditului Dimitrie Cantemir; stimularea procesului inovării în domeniul socio-uman şi cultural din etapa actuală în vederea construirii noilor premise economico-sociale ale societăţii româneşti de participare la cooperare internaţională; creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice istoriografice şi culturale româneşti şi a Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir din Bucureşti.
Conferinţa a fost pregătită şi validată ştiinţific de comitetul ştiinţific format din înalte şi reprezentative personalităţi: acad. Alexandru Surdu, Academia Română, preşedintele Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Religie; prof. univ. dr. Momcilo Luburici, preşedinte UCDC; prof. univ. dr. Corina Dumitrescu, rector UCDC; acad. Gheorghe Vlăduţescu, Academia Română; acad. Alexandru Boboc, Academia Română; acad. Teodor Dima, Academia Română; acad. Andrei Eşanu, Academia de Ştiinţe, Rep. Moldova; prof. univ. dr. Cezmy Karasu, Universitatea din Ankara, Turcia; prof. univ. dr. Zeynep Sözen, Universitatea Tehnică, Istanbul; prof. univ. dr. Victor Ţvrcun, ambasador al Rep. Molodova în Turcia, secretar OCMN; prof. univ. dr. Cristian Dumitrescu, preşedintele Comisiei de Învăţământ din Parlamentul României; conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă, prorector UCDC; dr. Albina Girfanova, Univ. de Stat, St. Petersburg, Federaţia Rusă; director Constantin Barbu, Institutul de Istorie şi de Studii Cantemiriene, UCDC.
Preşedintele UCDC prof. univ. dr. Momcilo Luburici, rectorul UCDC prof. univ. dr. Corina Dumitrescu şi prorectorul UCDC conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă au coordonat activitatea comitetului organizatoric al conferinţei. La această conferinţă, au participat academicieni, diplomaţi, oameni politici, cercetători, cadre didactice universitare, atât din UCDC cât şi din alte universităţi, din ţară şi din străinătate (Rep. Moldova, Grecia, Turcia), numeroşi studenţi.
Conferinţa a fost structurată pe trei paliere de timp: lucrări în plen, lucrări pe patru secţiuni – Istorie şi politică; Logică, filosofie, religie; Literatură şi arte; Educaţie şi cultură -, lansare de carte – a doua zi a conferinţei.
Toate lucrările conferinţei vor fi publicate în volumul conferinţei, editura ProUniversitaria, Bucureşti.

Lucrările conferinţei au adus contribuţii inedite şi elucidări importante referitoare la viaţa şi la patrimoniul de idei cantemiriene, precum: semnificaţia axiomelor în context istoric la Dimitrie Cantemir, interfaţa politică a domnitorului în peisajul vremii, reprezentarea diplomatică a domnitorului la Poarta Otomană, universalitatea lui Cantemir, legitimitatea spirituală şi culturală a sintezelor dintre umanism şi iluminist, perspective europene actuale ale interpretării operei lui Cantemir, simbioza culturală cantemiriană dintre Orient şi Occident, idei filosofice relevante în epocă şi actual, administraţia otomană în raport cu domniile române, conştiinţă şi moralitate în opera lui Cantemir, modul cum eruditul înţelege mecanismul de transcendenţă a imperiilor, percepţia lui Cantemir în secolul al XIX-lea ș.a.
Lansarea de carte pe teme cantemiriene a reunit participanţii care au asistat la prezentarea cărţii Micul compendiu de logică, de Dimitrie Cantemir – ediţie îngrijită şi studiu introductiv de acad. Alexandru Surdu, Editura Pro-Universitaria – şi a conf.univ. dr. Gabriela Pohoaţă – Romanian Educational Models in Philosophy, carte apărută în limba română şi în limba engleză, la Editura Lambert, Germania. Acest eveniment s-a bucurat, de asemenea, de apreciere caldă şi a generat reverberaţii culturale în rândurile publicului auditor.
În veac iluminist, Homo universalis, Dimitrie Cantemir realizează sinteze spirituale şi culturale actuale ale spaţiilor disparate, Occident şi Orient, universalitate şi actualitate europeană. Ca urmare, istoriografia cantemiriană rămâne o sursă inepuizabilă de explorare, de interpretare şi de construcţie în nenumărate domenii de activitate pentru întreaga omenire.

Detalii eveniment

Categoria: Lansări de carte

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON