Prouniversitaria.ro

Drept Constituțional. Teoria generală. Drepturi și libertăți fundamentale

Autoare: Ingrid Ileana Nicolau 

Lucrarea „Drept constituțional. Teoria generală. Drepturi și libertăți fundamentale” se adresează în primul rând, studenților de la facultățile de drept și administrație publică, aflați în primul an de studiu. Aceasta poate servi drept document de referință și cercetătorilor, specialiștilor, practicienilor și tuturor celor interesați de domeniul dreptului constituțional.

Manualul prezintă noțiunile, conceptele și categoriile juridice specifice semestrului I de studiu, la disciplina Drept constituțional și instituții politice, precum: conceptul de stat, elementele constitutive ale statului, teoria constituției.

De asemenea, lucrarea tratează în detaliu statutul constituțional al omului și al cetățeanului, este o analiză amplă asupra cetățeniei, drepturilor, libertăților și îndatoririlor cetățenilor, toate acestea tratate în contextul dinamicii raporturilor dintre ordinea juridică națională și cea internațională, respectiv cea europeană.

„Omul este esențialmente o ființă socială, este produs al societății și producător de societate. În cadrul social omul intră într-o multitudine de relații sociale cu semenii săi. Unele dintre aceste relații sociale devin raporturi juridice dacă fac obiectul reglementării lor prin norme juridice”, ne spune autoarea, în debutul lucrării.

Etimologic, cuvântul românesc drept derivă din latinescul directus, cu sensul de drept, de-a dreptul, în linie dreaptă. De-a lungul timpului, definirea dreptului a preocupat atât pe juriști, cât și pe filozofi, care, în lucrările lor, au oferit diverse perspective asupra a ceea ce se înțelege prin drept.

Apariția și dezvoltarea dreptului constituie un proces complex, căruia nu i se poate stabili cu precizie momentul inițial, întrucât primele forme ale normelor juridice sunt destul de difuze, împletite cu obiceiuri, practici religioase și reguli morale. La începuturile omenirii, în societățile arhaice, concomitent cu primele forme de organizare în familie, gintă, trib, au apărut în mod spontan și primele norme în forme rudimentare, ce s-au impus treptat ca obiceiuri, deprinderi, tradiții, a căror respectare se realiza firesc, fără constrângeri.

Noțiunile pe tema propusă sunt disecate, analizate, explicate de Ingrid Ileana Nicolau, în cadrul capitolelor intitulate: „Raportul juridic de drept constituțional. Izvoarele dreptului constituțional”; „Teoria constituției”; „Cetățenia română”; „Drepturi și libertăți fundamentale”; „Îndatoririle fundamentale ale cetățenilor”.

Lucrarea poate fi achiziționată de aici.

Despre autoare

Ingrid Ileana Nicolau s-a născut în anul 1978 la Constanța. Obține diploma de licență în drept la Universitatea București în anul 2001, își continuă pregătirea profesională prin absolvirea studiilor masterale în domeniul ,,Dreptul afacerilor și societatea informațională” la Universitatea ,,Ovidius” din Constanța, este doctor în drept din anul 2013. Este cadru didactic titular în cadrul Universității ,,Spiru Haret”, Facultatea de Științe Juridice și Economice Constanța, din anul 2002, parcurgând ierarhiile academice pas cu pas, începând cu cel de preparator, apoi asistent universitar la disciplinele Dreptul Mediului și Dreptul Muncii. Predă disciplinele Dreptul Mediului și Protecția Internațională a Drepturilor Omului în calitate de lector univ. dr. din anul 2008.

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON