Prouniversitaria.ro

De la diplomația tradițională la diplomația publică

Autor: Gabriel MICU

Volumul intitulat „De la diplomația tradițională la diplomația publică” abordează o temă de actualitate, pe care o dezvoltă într-o serie de autor. Această lucrare evidențiază evoluțiile pe care diplomația le parcurge în era globalizării. Utilizând o argumentație complexă, de natură istorică, sociologică și juridică deopotrivă, autorul evidențiază că diplomaţia tradiţională şi diplomația publică au obiective comune în noul context internațional, deosebindu-se doar prin funcţiile și natura demersurilor pe care le utilizează fiecare.

În succinta incursiune prin evoluția istorică a conceptului de diplomație, în acest volum se analizează modul în care s-a modificat în timp poziționarea actorilor statali și nestatali faţă de acest domeniu de activitate, în funcție de evoluția contextului internațional, evidențiindu-se o serie de mutații și nuanțări ale acesteia. Studiul pornește de la nevoia de a soluționa pe cale pașnică diferendele între state, prin demersuri derulate de un actor statal sau instituțional în mediul internațional, pentru ca să ajungă să explice contextul apariției necesității influențării opiniei publice, cu scopul de a crea un mediu receptiv pentru obiectivele de politică externă ale unui stat.

La fel de semnificativ de remarcat este modul în care autorul realizează o analiză nu doar comparativă, între diplomația clasică și cea publică, dar și o identificare a tehnicilor diplomaţiei publice, care au cunoscut mutaţii importante, evoluând de la persuasiune la construirea de relaţii, precum şi de la simpla influenţare a publicului ţintă la convingerea acestuia.

„Reglementările raporturilor dintre state, indiferent dacă au îmbrăcat formă scrisă sau nu, provin din cele mai vechi timpuri. Izvoarele istorice confirmă cu precizia demersului ştiinţific că primele dovezi de stabilire a unor reguli de conduită între state datează din epoca Antichităţii”, afirmă autorul, încă din startul lucrării.

„Odată cu stabilirea primelor relaţii între state, generate de necesităţile obiective, economice şi politice apărute în domenii din ce în ce mai diverse, se poate observa şi cristalizarea unor instituţii juridice, a căror genealogie reflectă însăși evoluţia diplomaţiei și a normelor care o reglementează”, explică Gabriel Micu.

În acest sens, domnia sau urmărește modul în care s-au format şi dezvoltat elementele constitutive ale normelor diplomatice, precum cutume, tratate, practici de soluţionare a diferendelor pe cale paşnică, concepte şi doctrine. Apariţia și cristalizarea acestora au pus bazele abordării știinţifice a diplomaţiei și, deopotrivă, a dreptului internaţional.

Despre autor

Gabriel Micu este ministru plenipotențiar în Ministerul Afacerilor Externe și cadru didactic și cercetător în domeniul relațiilor internaționale, în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Este cadru didactic asociat la mai multe instituții de învățământ superior, universități și colegii naționale.

A publicat 9 volume de unic autor și peste 30 de articole în reviste de specialitate de drept și relații internaționale. A obținut titlul de doctor atât în domeniul istoriei, cât și în cel al dreptului. Lucrările sale au la bază nu doar o analiză științifică aprofundată a temelor alese spre cercetare, dar mai ales o îndelungată experiență practică în diplomație și activitatea de relații internaționale. Domeniul său de interes prioritar este prevenirea și gestionarea conflictelor, urmând în această direcție mai multe specializări.

A adus o importantă contribuție la promovarea și implementarea politicii Guvernului României în domeniul minorităților naționale, a analizat îndeaproape atât geopolitica bazinului mediteraneean, unde a lucrat ca șef de misiune în Cipru, cât și situația din vecinătatea estică a României. A coordonat procesul de dezghețare a relațiilor diplomatice dintre România și Republica Moldova, într-o perioadă în care la Chișinău se încerca restaurarea unor practici care aveau să servească un regim politic ostil relațiilor de bună vecinătate cu țara noastră.

Gabriel Micu a elaborat strategia de implementare a aquis-ului Schengen pentru componenta de vize din cadrul procesului de pregătire a României pentru aderarea la acest spațiu, evaluarea tehnică fiind trecută cu succes, încă din anul 2009. Activitatea sa în domeniul relațiilor internaționale s-a desfășurat atât în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în Centrală și în serviciul exterior, cât și ca detașat în aparatul de lucru a patru premieri.

 

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON