Prouniversitaria.ro

Genesis, Patterns and Embeddedness of Literary Genres in J. K. Rowling’s Harry Potter Novels

Autor – Georgiana Silvia LEOTESCU

Deoarece obiectivul general al acestei cărți este dublu (să ofere argumente pentru popularitatea fără precedent a romanelor și să încerce să demonstreze că acestea nu contribuie la standardele în scădere de alfabetizare), ne propunem să explorăm heptalogia lui J. K. Rowling publicată între 1997-2007 în ceea ce privește respectarea sau abaterea de la modelele genului literar ce narează aventurile unor copii sau adolescenți din cotidianul mediului școlar englezesc (the school story genre), respectiv ale genului fantasy.

Structural, cartea1 este împărțită în cinci capitole cheie, dar cuprinde și Introducere, Concluzii, Anexe și Bibliografie, alături de o schemă conceptuală și un tabel de clasificare, ce sunt menite să ofere nu doar investigații teoretice, ci și funcționale. Pornim de la premisa că această abordare are potențialul de a contesta unele dintre criticile pe care Rowling le-a primit cu privire la valoarea literară a operei sale.

Singurul capitol care navighează dincolo de structura narativă internă este plasat în mod intenționat în ultima parte a cercetării. Acesta este centrat, în special, pe dovedirea prin statistici a impactului seriei de romane asupra cititorilor, oferind argumente pentru mai multe afirmații care atribuie romanelor Harry Potter statutul de fenomen cultural, și indicând rezultatul periculos pe care îl pot genera elemente contemporane ale culturii copiilor (jocuri pe calculator, filme, produse comercializabile): hegemonie culturală.

Romanul lui J. K. Rowling începe abrupt. Deși locuiește într-un cartier lipsit de evenimente, domnul Dursley, directorul unei firme numite Grunnings, este martor, într-o zi care părea obișnuită, la tot felul de imaginii stranii: o pisică citește o hartă, oameni oameni poartă mantii de culoare verde smarald, stoluri de bufnițe zboară ziua în amiaza mare, stele căzătoare împânzesc peisajul în toată Marea Britanie. Autoarea își invită cititorii în acest univers, devenit și producție cinematografică de mare succes, univers ale cărui taine le descifrează. În ce categorie literară se înscrie Harry Potter?

Termenul „gen” este menționat în general atunci când se face referire la lucrări care au o formă sau un stil similar. Ca atare, ne putem referi la roman ca un supergen în literatura scrisă? – se întreabă Georgiana Silvia Leotescu. Dacă aplicăm termenul de „gen” în ficțiune, sintagma „ficțiune de gen” acoperă în mod nefavorabil exemple din domeniul literar precum science fiction, detective fiction, ficțiune istorică sau fantezie. Toate reprezintă genuri fictive cu subcategorii care pot complica orice discuție ulterioară, afirmă autoarea. 202 / 5,000

După cum putem recunoaște, genul „fantastic” are o istorie mai lungă și mai complicată, care nu reține un singur moment definitoriu. Dar ceea ce ne interesează cel mai mult este distincția clară dintre „fantezie” și „fantastic”, arată Georgiana Silvia Leotescu. Și tot ea ne spune că, în tentativa de a afla motivul pentru care fantezia și science fiction-ul sunt așezate una lângă cealaltă, ne vom întoarce inevitabil la procesul categorisirii. Totuși, nu ar trebui plasate granițe clare. Mai degrabă ar trebui luate în considerare gradele de apartenență și originile incluziunii.

Lucrarea poate fi achiziționată aici.

Despre autor

Georgiana Silvia Leotescu este absolventă a Facultății de Litere, specializarea Comunicare și Relații Publice la Universitatea din București și a Facultății de Litere, specializarea Limba și literatura engleză/Limba și literatura germană la Universitatea din Craiova, masterandă a programului de Studii anglo-americane din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din Craiova.

În prezent, este cadru didactic asociat la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Științe ale Educației și ale Comunicării, doctor în filologie, membru al Societății Române de Studii de Anglistică și Americanistică (RSEAS) și al Societății Europene pentru Studiul limbii Engleze (ESSE) și autoare a mai multor studii și articole publicate în reviste naționale și internaționale.

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON