Dreptul securitatii sociale

45,00 lei 40,50 lei

Categorii: , Cod: 12880Autor: Marian BrîndușaData apariție: 01-01-2021 Cuprins Răsfoiește

Descriere

Bibliografie

Alexandru Athanasiu, Dreptul securității sociale, Editura Actami, București, 1995.

Costea Moarcăș Ana-Claudia, Dreptul securității sociale, Editura C.H. Beck, București, 2013.

Deme Cecilia, Rolul politicilor sociale în statul bunăstării, în Revista Transilvană de Știinţe administrative nr.1/2006.

Gâlcă Costel, Apariţia şi dezvoltarea sistemului de securitate socială în România, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 1/2006.

Gâlcă Costel, Conceptul de securitate socială, în Revista de dreptul muncii și dreptul securităţii sociale nr.1/2008..

Istoria asigurărilor  în România, https://legeaz.net/dictionar-juridic/istoria- asigurarilor-in-romania. Istoricul evoluției sistemelor de securitate socială.

Preda Marian (coord.), Sistemul de asigurări de pensii în România în perioada de tranziție: probleme majore și solutii, Studiul nr. 9, Institutul European din Romania – Studii de impact (PAIS II), București, 2004.

Preda  Marian,  Doboş  Cristina, Grigoraş Vlad,  Sistemul de  asigurări de  pensii  în

România în perioada de tranziţie: probleme majore şi soluţii, IER, 2004.

Rojco Anatolii, Ciobanu Eleonora, Evoluţia sistemului de protecţie socială a populaţiei Moldovei (aspect retrospectiv) în Analele Institutului de Economie, Finanţe și Statistică.

  • Roș Nicolae, Dreptul securității sociale, Editura Pro Universitaria, București,

Stănilă Gabriel, Rolul Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor în cadrul dezvoltării locale în Revista Calitatea vieţii, XXIV, nr. 2, 2013.

Toma Sorin George, Sisteme de sănătate. Modelul german. https://aliantapacientilor.ro/wp-content/uploads/2016/09/Sisteme- de-sanatate-TOMA-SORIN.pdf.

Țiclea Alexandru, Georgescu Laura, Dreptul securității sociale, Editura Universul

Juridic, București, 2015.

Țiclea Alexandru, Georgescu Laura,  Dreptul  securității  sociale,  Curs  universitar, Editura Universul Juridic, București, 2019.

 

Legislație

Legea pentru organizarea meseriilor, creditului și asigurărilor muncitorești publicată în Monitorul Oficial nr. 236 din 27 ianuarie 1912.

Legea nr. 3499/1938 a asigurărilor sociale publicată în Monitorul Oficial nr. 237 din 12 octombrie 1938.

Legea nr. 641/1944 pentru abrogarea măsurilor legislative anti-evreești publicată în Monitorul Oficial nr. 294 din 19 decembrie 1944.

Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentar publicată în Buletinul Oficial nr. 17-18 din 1 februarie 1969.

Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială publicată în Buletinul Oficial nr. 82 din 6 august 1977.

Legea nr. 4/1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție publicată în Buletinul Oficial nr. 61 din 8 iulie 1977.

Legea nr. 49/1992 pentru modificarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale publicată în Monitorul Oficial nr. 107 din 26 mai 1992.

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 7 iulie 1994.

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social publicată în Monitorul Oficial

  1. nr. 363 din 17 decembrie 1997.

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 6 martie 2007

Legea nr. 19/2000  privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale publicat în Monitorul Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat publicată în Monitorul Oficial nr. 401 din 20 iulie 2001.

Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat republicată în Monitorul Oficial

  1. nr. 748 din 14 octombrie 20

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă publicat în Monitorul Oficial nr. 103 din 6 februarie

2002.

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat republicată în

Monitorul Oficial nr. 482 din 18 iulie 2007.

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată

în Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014.

Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupaționale  publicată în Monitorul Oficial  nr. 600 din 5 iulie 2004.

Legea  nr. 303/2004 privind statutul  judecătorilor și  procurorilor  republicată în Monitorul Oficial nr. 826 din 13 septembrie 2005.

Regulamentul nr. 883/2004 pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al UE, L 166 din 30 aprilie 2004

OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate publicată Monitorul Oficial nr. 1074 din 29 noiembrie 2005.

Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 25 mai 2009.

Legea nr. 346/2006 privind accidentele de muncă și boli profesionale republicată în Monitorul Oficial nr. 251 din 8 aprilie 2014.

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative publicat în Monitorul Oficial nr. 470 din 31 mai 2006.

Legea  nr. 448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor persoanelor  cu handicap publicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008.

Regulamentul nr. 987/2009 pentru stabilirea procedurii  de  aplicare  a Regulamentului 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate publicat în Jurnalul Oficial L 284, 30.10.2009.

LEGE nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicat în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010.

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare publicat în Monitorul Oficial nr. 556 din data de 27 iulie 2015.

Legea nr. 216/2015  privind  acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României publicat în Monitorul Oficial nr. 546 din data de 22 iulie 2015.

OUG.nr. 59/2017  privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017.

OUG nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale publicată în Monitorul Oficial nr. 1010 din data de 20 decembrie 2017.

OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 963 din 14 noiembrie 2018.

  • Legea nr. 19/2018 privind  aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului  n 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa sociala a persoanelor vârstnice  publicată în Monitorul Oficial 
  1. nr. 44 din 17 ianuarie
  • Legea nr. 194/2018 pentru completarea  legii  asistenței  sociale n 292/2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 642 din 24 iulie 2018.

Legea nr. 198/2018 pentru modificarea și completarea  unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018.

Legea nr. 280/2018 pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative publicată în Monitorul Oficial nr. 1008 din 28 noiembrie 2018.

LEGE nr. 335/2018 pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă Monitorul Oficial nr. 1103 publicată în 27 decembrie 2018.

Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 10 ianuarie 2019.

OUG  nr.  145/2020 pentru modificarea şi  completarea Legii nr.  95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publicat în Monitorul Oficial cu nr. 776 din data de 25 august 2020.

Legea nr. 45/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului publicată în Monitorul Oficial nr. 287 din 6 aprilie 2020.

Legea nr. 193/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020.

Informații suplimentare

Titlu

Dreptul securitatii sociale

Preț

45,00

ISBN

978-606-26-1288-7

Format

Academic

Pagini

297

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Dreptul securitatii sociale”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON