Prouniversitaria.ro

UVT: „Tehnologii digitale în procesul educațional”, program pentru cadrele didactice din preuniversitar

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează un program de studii postuniversitare de educație permanentă intitulat „Tehnologii digitale în procesul educațional”, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Programul propus are ca obiectiv formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind utilizarea de instrumente, tehnologii și resurse digitale în realizarea activităților de predare, învățare, evaluare în modul sincron și asincron în învățământul de tip clasic și în învățământul de tip mixt (blended learning), informează oficialii instituției de învățământ superior.

Programul propus valorifică experiența, bunele practici, dar și feedbackul de la programul de studii postuniversitare Resurse Educaționale și Digitale pentru Instruire Online (RediOn), desfășurat cu trei serii de cursanți într-o perioadă de un an și jumătate, participând peste 180 de cadre didactice din 25 de județe. În noul program propus a fost actualizat atât planul de învățământ cât și conținutul disciplinelor cu noile versiuni ale tehnologiilor digitale prezentate și cu bunele practici pedagogice dobândite după doi ani de proces educațional desfășurat în contexte diverse (față-în-față, online, mixt).

Programul de studii postuniversitare se organizează în format online, pentru dezvoltarea de competențe cheie/transversale și specifice – stabilite prin documentul European Framework for Digital Competence of Educators (DigCompEdu), care particularizează competențele specifice pentru educatori din Cadrul european al competențelor digitale cheie. Planul de învățământ propus acoperă partea didactică și pedagogică necesară în procesul educațional care utilizează tehnologii digitale, resurse educaționale, securitate și etică pe Internet și platforme educaționale cu posibilitatea aprofundării uneia din cele trei propuse: Classroom, Moodle și Microsoft Teams.

Cadrele didactice implicate în derularea programului provin de la cinci departamente ale universității: Științele Educației, Informatică, Management, Informatică Economică, Perfecționarea Personalului Didactic și dispun de cunoștințe și experiență practică, atestate prin rezultatele obținute în activitățile de cercetare și prin activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate cu studenții pe platforma e-learning.e-uvt.ro, care va fi și suportul pentru activitățile didactice ale programului propus.

Absolvenților care promovează examenul de absolvire, Universitatea de Vest din Timișoara, sub egida Ministerului Educației, le acordă un Certificat de absolvire, însoțit de Suplimentul descriptiv. Nr. credite ECTS: 10, care pot fi echivalate cu min. 30 – max. 60 CPT (CCD Timiș, în anul 2021 a echivalat cu 50 CPT).

Perioada de înscriere propusă pentru noua serie de cursuri este 19 Aprilie – 5 Mai 2022. Înscrierea se va face de pe adresa: https://admitere21.uvt.ro/

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON