Prouniversitaria.ro

Universităţile au datoria să mediatizeze rezultatele cercetării, să contribuie la extinderea înţelegerii relevanţei cercetării aplicative pentru omenire, la definirea şi redefinirea parametrilor etici din cercetare, fără a fi lezate drepturile şi libertăţile fundamentale ale fiinţei umane

Prof. univ. dr. Daniel Cochior, Rector, Universitatea Titu Maiorescu din București, cu ocazia celei de-a XV-a ediții a Conferinței internaționale Educație și Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaștere” – 11-13 noiembrie 2021 

În condiţiile actuale, impuse de pandemia generată de virusul SARS-COV-2, comunitatea ştiinţifică internaţională este pusă la grea încercare pentru stoparea acestui fenomen. Efectele grave nu se opresc numai în sfera medicală, ci se extind în zona economică, educaţională, informaţională, industrială etc., creând disfuncţionalităţi majore în ansamblul societăţii umane.  

În efortul de a răspunde provocărilor și riscurilor de sănătate publică, am observat că răspunsul ştiinţific, chiar dacă parţial, pentru moment, a venit cu prioritate din partea unor entităţi economice independente – cu baze ştiinţifice dezvoltate şi cu experienţă în cercetarea aplicativă –, din industria farmaceutică, industria de aparatură şi materiale sanitare, din domeniul IT. 

Contribuţia centrelor de cercetare din învăţământul superior a constat, cu predilecţie, în studii de validare sau invalidare, după caz, a acestor rezultate ale cercetării aplicative. Tomuri de literatură de specialitate au fost publicate, în acest sens, de universitari şi de cercetători. Universităţile ar trebui să fie capabile să realizeze şi să iniţieze cercetarea aplicativă, să se aplece asupra cercetării fundamentale relevante pentru procesul cunoaşterii şi formării educaţionale a viitorilor cercetători, care, la rândul lor, vor performa în sensul descoperirii şi dezvoltării de produse inovative, relevante pentru progresul societăţii. Apreciem că, în proiectele de cercetare aplicativă, se impune ca mediul academic să invite, ca parteneri, organizaţii consacrate inovării, alături de care să-şi testeze creativitatea şi capacitatea de a contribui la dezvoltarea societăţii noastre. 

Universităţile au datoria să mediatizeze rezultatele cercetării, să contribuie la extinderea înţelegerii relevanţei cercetării aplicative pentru omenire, la definirea şi redefinirea parametrilor etici din cercetare, fără a fi lezate drepturile şi libertăţile fundamentale ale fiinţei umane.  

Preocuparea pentru dezvoltarea unei culturi academice de cercetare ştiinţifică constituie o preocupare permanentă a universităţii noastre, a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, în aceeași măsură cu formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Menirea institutelor de cercetare şi a centrelor de cercetare din facultăţile Universităţii Titu Maiorescu din București este aceea de a explora şi a fructifica cât mai mult resursele de cercetare şi finanţare apărute la nivel naţional şi european. Universitatea Titu Maiorescu din București poate şi îşi doreşte să devină un actor relevant în cercetarea universitară naţională şi internaţională. Acest deziderat va fi realizabil numai în măsura în care Universitatea va fi capabilă să dezvolte cât mai multe parteneriate în acest domeniu care să beneficieze de oportunităţile de finanţare naţională şi internaţională. 

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON