Prouniversitaria.ro

Universitatea din Oradea: Cursul „Dezvoltator e-learnig în învățământ”, cu taxă de 1.280 de lei

Universitatea din Oradea organizează, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), un curs acreditat pentru specializarea dezvoltator de e-learning în învățământ. Taxa de înmatriculare este de 100 de lei, iar taxa de școlarizare de 1.180 lei, ce pot fi achitați în două rate, informează un comunicat al instituției de învățământ superior.

„Cursul este dedicat cadrelor didactice care doresc să se familiarizeze cu utilizarea tehnologiilor educaționale digitale, în vederea unei mai bune adaptări la școala on-line”, explică prof. univ. dr. Florica Orțan, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, al Universității din Oradea.

Planul de învățământ este, desigur, adaptat predării on-line. Printre discipline se numără: Elemente de psihopedagogie în context e-learning, Platforme și aplicații de tip e-learning, Etica în context e-learning, Politici și strategii de e-learning în cadrul instituțiilor de învățământ, Dezvoltarea de materiale e-learning pentru profilul umanist, respectiv, pentru profilul real.

Este un curs postunivesitar acreditat, organizat în premieră de departamentul nostru. Astfel, ne propunem să venim în întâmpinarea nevoilor concrete ale învățământului. Încercăm să le oferim profesorilor acces la un alt nivel, mai ridicat, de formare a unor competențe în zona digitală. Lucrurile evoluează, provocările sunt nenumărate și noi, dascălii, avem obligația să știm să lucrăm pe mai multe platforme ce facilitează învățarea, pentru a răspunde necesităților de învățare ale elevilor noștri.

Prof. univ. dr. Florica Orțan

Cursul „Dezvoltator e-learnig în învățământ” se va desfășura între decembrie 2021 și mai 2022, reprezintă 60 de credite, iar perioada de înscrieri a și început.

Pentru înscriere sunt necesare: dosar plic și copii după următoarele documente: Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licență, supliment diplomă sau Foaie matricolă, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă e cazul), act de identitate, adeverință de la medicul de familie.

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON