Prouniversitaria.ro

Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului internaţional public

Autor: Ana-Maria COMȘA

Soluţionarea pe cale paşnică a conflictelor etnopolitice în lume prezintă o continuă aspiraţie a civilizaţiei umane în evoluţia sa de la origini până în prezent. Astăzi, ea capătă un contur nou, configurându-se ca o activitate specifică desfăşurată de către forţele internaţionale sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a instituţiilor cu vocaţie regională, în vederea asigurării şi menţinerii păcii şi securităţii internaţionale.

„Deşi fenomenul de conflict etnopolitic este cunoscut omenirii din cele mai vechi timpuri, cum vom vedea în continuare el găsindu-și reflectarea chiar în textul revelaţiilor biblice şi printre primele tentative ale indivizilor de a însera realitatea vieţilor sale în limitele unor table din lemn şi argilă, se prezintă a fi valabilă ideea că cu cât este mai înrădăcinată în istoria omenirii o oarecare problematică, cu atât mai aprigă pe de o parte, şi ineficientă pe de altă parte, este şi lupta individului uman cu ea”, ne spune autoarea.

În asemenea circumstanţe, se pune problema existenţei unor mecanisme eficiente menite să asigure soluţionarea unei dispute ivite între diferite etnii, astfel încât tensiunea să scadă, iar situaţia să se stabilizeze.

Mai mult decât atât, se cere stabilirea unor algoritme clare, care să prevadă căile diminuării riscului în aşa fel încât conflictul etnopolitic produs să nu se dezvolte într-un atentat la pacea şi securitatea internaţională. Astfel, rezultă în mod neechivoc importanţa determinării unor mecanisme pacificatoare sub formă de operaţiuni şi misiuni, menite să reglementeze conflictele etnopolitice din lumea contemporană cu respectarea normelor şi principiilor imperative ale dreptului internaţional public.

Operaţiunile de menţinere a păcii în plan practic se prezintă a fi  necesare pentru aplanarea, soluţionarea sau cel puţin îngheţarea  conflictelor iscate, astfel oferind posibilităţi reale părţilor implicate să revadă propriile acţiuni şi politici şi să-şi ordoneze contactele pentru stabilirea unui consens şi menţinerea relaţiilor de pace. În mod cert, semnificaţia operaţiunilor pacificatoare nu se rezumă doar la stabilizarea locală a crizei, dar are în vizor şi excluderea influenţei acesteia asupra păcii şi securităţii internaţionale.

Doar atunci când statele lumii, precum şi multiplele mişcări de specific etnic, vor dori să conştientizeze că numai convieţuirea în pace şi stabilitate este cea mai optimă soluţie pentru ele, va fi reală menţinerea păcii şi securităţii atât de mult protejată de către structurile internaţionale în virtutea normelor dreptului internaţional public.

În acest context, lucrarea doamnei Ana-Maria Comșa vine să puncteze câteva aspecte ale momentului actual, printre care:

  • Reglementarea conflictelor etnopolitice constituie o problematică stringentă în ziua de azi, când în lumea contemporană locuiesc o infinitate de grupări etnice și politice diferite și nu întotdeauna este posibilă coexistența lor în pace.
  • În asemenea circumstanțe, se pune problema existenței unor mecanisme eficiente menite să asigure soluționarea unei dispute ivite între diferite etnii, astfel încât tensiunea să scadă, iar situația să se stabilizeze.
  • În prezenta carte sunt prezentate și analizate unele mecanisme pacificatoare sub formă de operațiuni și misiuni, menite să reglementeze conflictele etnopolitice din lumea contemporană cu respectarea normelor și principiilor imperative ale dreptului internațional public.

Lucrarea poate fi achiziționată de aici.

Despre autor

Ana Maria Comșa este de profesie avocat din anul 2000 în cadrul Baroului Constanța, doctor în drept din anul 2015 și lector universitar în cadrul Universității Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța.

De-a lungul carierei a deținut mai multe funcții, atât în cadrul Baroului Constanța, cât și în cadrul Universității, fiind implicată în mai multe activități de predare a disciplinelor: Dreptul Uniunii Europene, Drept internațional public, Drept internațional privat; activități de cercetare în domeniul dreptului. A coordonat lucrări de licență, activități de practică și cercetare a studenților, precum și cercuri științifice,

Ana Maria Comșa a promovat metode didactice moderne și a participat la derularea mai multor proiecte de cercetare. A elaborat și publicat mai multe manuale pentru uzul studenților, a participat la mai multe conferințe naționale și internaționale, fiind autor al peste 50 de articole științifice de specialitate apărute în reviste naționale și internaționale.

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON