Prouniversitaria.ro

Materiale multifuncţionale inteligente pentru aplicaţii de înaltă tehnologie

Editor: Lucian Pintilie

Lucrarea sintetizează rezultatele știinţifice și aplicaţiile dezvoltate în cadrul celor opt contracte subsidiare aferente proiectului derulat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC), Axa prioritară 1-Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, acţiunea 1.2.3Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe (proiecte cunoscute și sub acronimul POC-G).

În cadrul proiectului au fost derulate mai multe tipuri de activităţi, dintre acestea cele mai importante fiind așa numitele activităţi de tip D, care înseamnă contracte colaborative de cercetare și dezvoltare tehnologică între instituţii de cercetare și firme din mediul privat.

Volumul tratează teme din domeniul științei materialelor, cu precădere al materialelor funcționale avansate pentru aplicații de înaltă tehnologie

Unele capitole prezinta noi materiale cu proprietăți optimizate în funcție de aplicația finala, altele prezinta noi echipamente de preparare si procesare a materialelor

Rezultatele prezentate au fost obținute prin colaborare cu firme private si au dus la introducerea pe piața a trei produse noi, precum si la optimizarea altor produse

Volumul reprezintă o contribuție importanta in domeniul materialelor avansate, fiind util doctoranzilor, cercetătorilor și inginerilor care lucrează în domeniu.

„Contrafacerea (falsificarea) documentelor cu valoare legală (pașapoarte, cărți de identitate sau bancnote, alte acte) reprezintă o problema de permanentă actualitate în lumea modernă. Soluția este strâns legată de progresele știintei și tehnicii ce au făcut posibile conceperea, producerea și utilizarea de dispozitive de înalta tehnologie pentru punerea în evidență (verificare) a elementelor de securitate integrate în acestea”, ne informează lucrarea.

Securizarea documentelor este un set întreg de metode și tehnologii, iar prezența numai a unuia sau a mai multor elemente nu este suficientă pentru a considera documentul respectiv ca original. Prezența tuturor elementelor de securizare confirmă originalitatea documentului respectiv.

Cititorul mai află că prin protecția tehnologică se înţelege setul de particularităţi care pot fi depistate numai printr-o analiză detaliată a materialelor utilizate în procesul de fabricaţie și mai ales a materiei prime pentru suport (cel mai des aceasta fiind hârtia).

Lucrarea poate fi achiziționată de aici.

Despre autor

Absolvent al Facultății de Fizică București, promoția 1984, Lucian Pintilie este Director Științific al INCD Fizica Materialelor. Domnia sa are deține mai multe titulaturi și contribuții în domeniul în care activează:

 • doctorat în Fizică, Institutul de Fizică Atomică Bucurețti (1995); -cercetător știintific gradul 1 din 2001;
 • stagii de lucru la Institutul pentru Creșteri de Cristale, Berlin, Germania (2001-2002) și la Institutul Max Planck pentru Fizică Microstructurilor, Halle, Germania (2003-2007);
 • bursier NATO la Universitatea Braga, Portugalia (2002-2003); Director General INCD Fizică Materialelor (2008-2013);
 • șef de laborator la INCD Fizică Materialelor (2013-2016); -Director știintific al INCD Fizică Materialelor (2016-prezent);
 • mai multe proiecte naționale și internațional că director sau responsabil de echipa de lucru (ex. FP7, H2020, M-ERA NET, PCCF, POC-G
 • membru de-a lungul timpului în diferite consilii, birouri și comisii consultative, de concurs, sau ale unor asociații profesionale;
 • peste 240 de publicații în jurnale internaționale, cu factor Hirsh 36 la momentul actual.

Postează un comentariu

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

  Facebook
  LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON