Conferinta Nattionala cu participare internationala cu tema „TURISMUL – SANSA ECONOMIEI NATIONALE”, Editia a IV-a, 25 – 27 aprilie 2018

08 decembrie
Conferinta Nattionala cu participare internationala cu tema „TURISMUL – SANSA ECONOMIEI NATIONALE”, Editia a IV-a, 25 – 27 aprilie 2018

În perioada 25 – 27 aprilie 2018 s-a desfăşurat la sediul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“ – Bucureşti, Conferinţa Naţională cu participare internaţională cu tema „TURISMUL – ŞANSA ECONOMIEI NAŢIONALE”, Ediţia a IV-a, organizată de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ prin Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare, având ca preşedinţi pe domnul prof. univ. dr. Momcilo Luburici – Preşedinte al Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” – Fondator şi doamna prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu – Preşedinte al Senatului Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” – Fondator şi doamna Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu – Rector U.C.D.C.

Conferinţa a fost organizată în colaborare cu:

 • Academia de Studii Economice – Facultatea de Business şi Turism;
 • Facultăţile de Management Turistic şi Comercial din U.C.D.C.;
 • Revista „Economistul” a Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale;
 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism;
 • Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear din România;
 • Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România;
 • Asociaţia Naţională pentru Calitatea Serviciilor din Turism;
 • Fundaţia „Amfiteatru“, România;
 • Universitatea Creştină „Partium” Oradea.
 • Conferinţa se înscrie în contextul evenimentelor organizate de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” dedicate aniversării centenarului Marii Uniri (1918 – 2018).

  Obiectivele conferinţei s-au încadrat în următoarele coordonate:
  a) Creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti şi a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“ prin Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare.
  b) Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale.
  c) Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltarea tehnico-economică în etapa actuală pentru redresarea economică a societăţii în domeniul turismului.
  d) Crearea unui mediu de cooperare transnaţional şi interdisciplinar pentru dezvoltarea turismului de litoral, balnear, medical, cultural-religios şi de afaceri etc.
  e) Intensificarea cooperării dintre învăţământ – cercetare – mediul de afaceri (economia reală).
  f) Sensibilizarea decidenţilor de la toate nivelurile privind locul şi rolul turismului în economia naţională.

  Conferinţa a fost structurată în două secţiuni, după cum urmează:
  I. Valorificarea resurselor turistice;
  II. Dezvoltarea şi promovarea ofertei turistice.

  Cu această ocazie s-au organizat:
  – expoziţie de cărţi de specialitate din domeniul turismului;
  – expoziţia „Artă fotografică – TURISM“ – Fundatia “Amfiteatru”; Revista “Natura” Chisinau, Republica Moldova; Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu; dl. Angelo Ţuchiu – artist fotograf/U.C.D.C.;
  – prezentarea următoarelor volume:

 • „Managementul agenţiei de turism”, Editura A.S.E., Bucureşti, Autor: Gabriela Stănciulescu, Referenţi: Neacşu Nicolae şi Vasile Glăvan;
 • „Ecoturism şi dezvoltarea durabilă”, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, Autor: Andreea Băltăreţu, Referenţi: Neacşu Nicolae şi Petre Baron;
 • La conferinţă au participat cadre didactice, cercetători şi specialişti:

 • U.C.D.C. Bucureşti, Constanţa, Cluj, Timişoara;
 • A.S.E. Bucureşti, cadre didactice turism şi Şcoala Doctorală;
 • Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni;
 • Universitatea din Bucureşti;
 • Universitatea „Ovidius“, Constanţa;
 • Fundaţia „Amfiteatru“, Bucureşti;
 • Universitatea „Spiru Haret”, filiala Vâlcea şi Bucureşti;
 • Revistele „România Pitorească” şi „Vacanţe la Ţară”;
 • Universitatea de Vest, Timişoara;
 • Revista „Vacanţe şi Călătorii“;
 • Asociaţia Profesioniştilor de Turism din România;
 • Editura „Royal Company“;
 • Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), Bucureşti;
 • Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu;
 • Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear din România (O.P.T.R.B.);
 • Universitatea Creştină „Partium“, Oradea;
 • Universitatea Româno-Americană Bucureşti;
 • Asociaţia Naţională pentru Calitatea Serviciilor din Turism;
 • Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism;
 • Radio România-Internaţional;
 • Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti;
 • Hotel „Bulevard”, Constanţa;
 • Asociaţia de Turism Medical, Bucureşti;
 • Federaţia Patronatelor din Turism, România;
 • U.M.F. „Carol Davila”, Bucureşti;
 • Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară, Bucureşti.
 • Articolele rezultate în urma comunicărilor prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate într-unul din numerele din anul 2018 – volumul X al revistei „Knowledge Horizons – Economics”.

  În cadrul conferinţei au luat cuvântul 105 participanţi în plen şi pe secţiuni, cadre didactice, cercetători ştiinţifici, membri A.J.T.R. din presa scrisă, radio şi TV, reprezentanţi ai Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, masteranzi şi doctoranzi, specialişti în turism.

  S-au remarcat prin calitatea şi profunzimea prezentărilor urmatorii participanţi:
  – domnul Academician Profesor univ. dr. Victor Crăciun – Preşedintele Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni;
  – Profesor univ. dr. Gabriela Stănciulescu – A.S.E. Bucureşti;
  – Prof. Rodica Pencea – Secretar General Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear din România;
  – Prof. Mihai Ogrinji – Preşedinte A.J.T.R.;
  – Dr. Constantin Boştină – Director General Grupul de Presă „Economistul”;
  – Prof. Simona Lazăr – Radio România;
  – Dr. Cristian Hristea – Fundaţia „Amfiteatru”;
  – Dr. ing. Dănuţ Ungureanu – CE-MONT Vatra Dornei;
  – Drd. Kalaban Habib – Liban;
  – Masterand Bogdan Copeţchi – Universitatea din Bucureşti;
  – Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu – director I.C.S.M./U.C.D.C.;
  – Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu – director adjunct I.C.S.M./U.C.D.C.;
  – Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu – director adjunct I.C.S.M./U.C.D.C., coordonator al proiectului intern „Turismul – şansa economiei naţionale”.

  Detalii eveniment

  Categoria: Târguri și expoziții

  Postează un comentariu

  Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

   Facebook
   LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON