Solutii de gestionare non-agresiva a conflictelor in contextul securitatii europene si transatlantice

31,00 lei 27,90 lei

Categorii: , Cod: 12891Autor: Aurel Mircea NitaData apariție: 23-12-2020

Descriere

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

 1. *** – „Dictionnaire encyclopédique illustré”, Hachette Livre, 1997;
 2. *** – „Dicţionarul de economie politică”, Editura Politică, Bucureşti, 1975;
 3. *** – „Dicţionarul diplomatic”, Editura Politică, Bucureşti, 1979;
 4. *** – „Dicţionarul limbii române moderne”, Editura Academiei Republicii

Populare Române, 1958;

 1. *** – Diplomaţi iluştri – Editura Politică, Bucureşti, 1969, vol.I ;
 2. Dictionnaire Diplomatique, vol.I,;
 3. Adrian Bădilă, Anca Ciucă, Eliza Teodorescu, studiu-proiect „Implementarea Legii nr.192/2006 privind medierea”, demarat de Asociaţia ALMA-RO în parteneriat cu Asociaţia Municipiilor din România , cu sprijinul Camerei Deputaţilor prin intermediul programului „Parteneriat cu societatea civilă”;
 4. Albert Szymanski, „The logic of imperialism”, Praeger, 1981, New York;
 5. Allan Silberman, Russia’s new mediation law, aprilie 2012,
 6. Alphonse Rivier – Principes du Droit des Gens – vol.I, Paris, 1896;
 7. Ana Stoica-Constantin, ”Fundamente teoretice ale conflictului”, Iași, 2009;
 8. Baizeau,Domitille şi Kunz, Catherine, Getting the deal through- Mediation

2013;

 1. Battistoni, Eric şi Bouchard, Marco, Medierea şi conciliere: norme europene şi naţionale, în „ Medierea în Uniunea Europeană.Stadiu şi perspective”, Editura Universitară, Bucureşti, 2010;
 2. Battistoni, Eric şi Bouchard, Marco, Medierea şi conciliere: norme europene şi naţionale, în „ Medierea în Uniunea Europeană.Stadiu şi perspective”, Editura Universitară, Bucureşti, 2010;
 3. Belal,Joy , Justiţie pentru toţi. Introducerea ADR în Bangladesh, în

„Medierea în Uniunea europeană.Stadiu şi perspective”, Editura Universitară, Bucureşti, 2010;

 1. Bercovitch, Jacob Ed, and Jeffrey Z. Rubin. Mediation in international relations: Multiple approaches to conflict management. St. Martin’S Press, Inc, 1992.
 2. Bernard Dagenais, Profesia de relaţionist, Polirom, Iaşi, 2002;
 1. Bieri, Isabelle, Medierea şi concilierea sau soluţionarea prealabilă şi extrajudiciară a litigiilor în dreptul elveţian, în „ Medierea în Uniunea europeană.Stadiu şi perspective.”, Editura Universitară, Bucureşti, 2010;
 2. Boncu, S., Negocierea  şi  medierea. Perspective  psihologice,  Institutul

European, Iaşi, 2006;

 1. Brenneur, Beatrice, Relaţia dintre mediere şi instanţe.Experienţa franceză, în

„Medierea în Uniunea Europeană.Stadiu şi pespective”, Editura Universitară, Bucureşti ,2010;

 1. C .Dupont – La negociation: Conduite,Theorie, Aplications – 1994, Editura

Dalloz;

 1. C. Moore, ”The mediation process:  Practical  strategies  for  resolving conflict”, editura Jossey Bass, San Francisco, 1986;
 2. C. Smart, I. Vertinsky, „Designs for crisis decision units”, Administrative

Science Quarterly, 1977,  nr. 22;

 1. C. Stubbart, „Improving the quality of crisis thinking”, Columbia Journal of

World Bussiness, 1987, nr. 22 ;

 1. C.F. Hermann, “On International Crisis and National Security; Security and

Arms Control”, editura Greenwood Press, New York, 1972;

 1. Cao,Pei, The origins of mediation in traditional China, în Dispute Resolution

Journal,American Arbitration Association Inc., May, 1999;

 1. N. Sillamy, „Dicţionar de psihologie Larousse”, editura Universul

Enciclopedic, Bucureşti, 1996 ;

 1. I.Cloşcă, Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor, Editura

Ştiinţifică, Bucureşti, 1971;

 1. Cocoşatu, M., Drept internaţional public, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012;
 2. Alexandru Baboş, Alexandru Rizescu, Consideraţii privind gestionarea comunicării stărilor conflictuale, conform revistei http://www.armyacademy.ro/reviste/3_2005/a19.pdf,
 3. Comisia Europeană pentru Eficacitatea Justiţiei, „Ghid pentru o mai bună implementare a recomandării cu privire la medierea în materie civilă şi penală”, nr.14, 2007, Strasbourg;
 4. Cross J., Negotiation as a learning process, Journal of conflict resolution, apud Yartman I.W., în lucrarea The negotiation process, Sage Pub.Co;
 5. Cutlip şi colaboratorii, Effective Public Relaţions, New Jersey, Prentince

Hall, 1994;

 1. D. Popescu, T. Chebeleu ş.a., Soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983.
 1. David Snyder, Edward L. Kick, „Structural position in the world system and economic growth . A multiple network analysis of transnational interactions”, American Journal of Sociology, nr. 84, 1979;
 2. Deac, Ioan, Introducere în teoria negocierii, Editura Paideia, Bucureşti, 2002;
 3. Dicţionar Diplomatic, Editura Politică, Bucureşti, 1979;
 4. Dicţionarul explicativ al limbii române, Universul enciclopedic, Bucureşti,

1998;

 1. Donald Black, “The elementary forms of conflict management”, In New Directions in the Study of Justice, Law and Social Control, prepared by the School of Justice Studies, Arizona State University, ed. Plenum Press, New York, 1990;
 2. Donald L. Losman, „International Economic Sanctions”, University of New

Mexico Press, Albuquerque, 1979;

 1. Dorel Buse,  Managementul  Crizelor  si  Conflictelor  Internationale,  Ed.

Fundaţiei România de Mâine, 2006;

 1. Edward L. Kick, „World-system structure, national development and the prospects of socialist world order”, Praeger, New York, 1987;
 2. Evans Graham, Jeffrey Newnham, „The Penguin Dictionary of International

Relations”, Penguin Books, London, 1998;

 1. Faure G.O. & Rubin J. (ed)., Culture and negotiation, Sage Publications,

1993;

 1. Faure, Guy Olivier, Practice note: Informal Mediation in China, în Conflict

Resolution Quarterly, vol 29, nr.1, Fall, 2011;

 1. Feltham, R.G., Introducere în dreptul şi practica diplomaţiei, Editura, All, Bucureşti, 1997;
 2. Frunzeti Teodor, Zodian Vladimir, Lumea 2005.Enciclopedie politică şi militară (studii strategice şi de securitate), Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti,2005;
 3. Frunzeti, Teodor. Lumea 2011: enciclopedie politică şi militară:(studii strategice şi de securitate). Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei [CTEA], 2011;
 4. Fuerea, Augustin. Instituţiile Uniunii Europene. Universul Juridic, 2002;
 5. Funken, Katja, Comparative dispute management: Court-connected Mediation                     in Japan And Germany, în German Law  Journal, http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=130 ;
 6. Gabriel Gabor, Mediul internaţional de securitate din perspectivă europeană, editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2007;
 7. Gary Johns, Membru al Institute of Public Affairs, Sydney, Australia;
 1. Generic crisis management handbook, NATO/EAPC, 1997;
 2. Gorghiu, A., Medierea.Oxigen pentru afaceri, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
 3. Guillaume de Garden – Traité complet de diplomatie – vol.3, Paris, 1883;
 4. H. Schmidt şi R. Tanenbaum – The negotiation – Harvard Business Review,

1958, apud C. Dupont – La negociation: Conduite,Theorie, Aplications – Editura Dalloz, Paris, 1994;

 1. Haft Fritjoft, ”Verhandlung und Mediation. Die alternative zum Rechsstreit”, Munich, 2000;
 2. Harold Nicolson – Diplomacy – Londra, New York, Toronto;
 3. Heinz-Jurgen Axt, Antonio Milososki, Oliver Schwarz, ”Conflict-a literature review”, Institute for Political Science, University of Duisburg-Essen, 2006;
 4. Huang Yi, A rational thinking of the people’s mediation system of China, în

Canadian Social Science, Vol 8, nr.2, 2012;

 1. Huge Miall, Oliver Rambotham, Tom Woodhouse, „Contemporary Conflict resolution”, Polity Press, Combridge, 1999;
 2. Ioan Alexandru, „Criza administraţiei”, editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 3. Ion Chiciudean, Valeriu Ţoneş, Gestionarea crizelor de imagine, Comunicare.ro, Bucureşti, 2002;
 4. Ion Voievozeanu, Constantin Romanoschi, Managementul crizelor din domeniul politico-militar, editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2007;
 5. Iordan Gheorghe Barbulescu, Comunitati europene. Strucura si functionare, Ed. Polirom , Bucuresti ,2004;
 6. J. Beer, E. Stief, ”The mediatorʾs handbook: Developped by Friends Conflict Resolution Programs”, New Society Publishers, Gabriola Island, BC, Canada, 1997;
 7. J. Cohen, „Class and Civil Society”, Amherst, Massachusetts University

Press, 1982,;

 1. J. Habermas, „Legitimation Crisis”, London, Heinemann, 1976 ;
 2. J. Halpern, „Cognitive factors influencing decision makingin a highly reliable organization”, Industrial Crisis Quaterly, 1989, nr. 3;
 3. J.C. Fauvet – Traiter  les  tensions et les conflicts sociaux – Editura  Les

Editions d’Organisation, 1977;

 1. J.Rubin –  Negotiation: Behavioural Perspectives  – Editura American

Behavioral Scientist,New York, 1983;

 1. Jacques de Launay – Nicolae Titulescu – un portret psihopolitic – în volumul

„ Nicolae Titulescu”, Editura Politică, Bucureşti, 1982;

 1. Jean Serres – Manuel pratique de protocol – Vitry-Le-Françoise (Marne),

1960;

 1. Johan Galtung, ”After violence: 3R – Reconstruction, Reconciliation, Resolution : Coping with visible and invisible effects of war and violence;
 2. John Burton, Frank Dukes, „Conflict: practices in Management, Sttelment and Resolution”, Macmillan, Londra, 1990;
 3. Johns, Gary, Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti,

1999, p. 426

 1. Jules Cambon – Le Diplomate – Paris, Hachette, 1926 ;
 2. K. Kressel, D. Pruitt, ”Mediation Research”, Jossey Bass, San Francisco,

1989;

 1. K.E, Weick, „Enacted sensemaking in crisis situations”, Journal of

Management Studies, 1988, nr. 25;

 1. Kenneth, Cloke, Politics and values in mediation: The Chinese Experience, în

Mediation Quarterly, nr.17, San Francisco: Jossey-Bass, Fall 1987;

 1. Khutubul Zaman Bin Bukhari, Arbitration and mediation in Malaysia, http://www.aseanlawassociation.org/docs/w4_malaysia.pdf,
 2. Lax D.A. and Sebenius J.K., The manager as negotiator, The Free Press, New

Zork, 1986;

 1. Liliana Ghervasuc, Globalizarea ~ determinări şi factori de risc la adresa apărării naţionale, editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2007;
 2. Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean, “Politica de securitate naţională.

Concepte, instituţii, procese”, editura Polirom, Iaşi 2007;

 1. M.A. Niţă – Negotiation, specific type of of communication – a management and marketing approach – International Conference on Marketing, “Marketing – contemporary significance and perspectives”, “BABEŞ- BOLYAI” University in CLUJ-NAPOCA, Faculty of Economics, Marketing Department, November 5th-6th 2004, Communication and  Promotion section, RISOPRINT Publishing House in Cluj-Napoca, 2005;
 2. M.A.Niţă – Tehnici de negociere – Editura SNSPA-FCRP, 2003;
 3. M.A.Niţă – Contributions of marketing and management approach on communication with applications in the field of image and public relations – International Conference on Economics, Law and Management, România, PETRU MAIOR University, 3-5 June 2004;
 4. M.A.Niţă – Globalization and inequity. the necessity of the migration management from a 3 – dimension perspective, an economical, social and

management one – International Conference on Professional Carreer in

Tg. Mureş, 31 mai-2 iunie 2005;

 1. M.A.Niţă – Modelul amfiteatrului şi securitatea privată – abordare multidimensională de marketing, management de risc şi comunicare – în volumul Comunicare şi protecţie, coordonator Pavel ABRAHAM, lucrări prezentate în cadrul Simpozionului Rolul comunicării în securitatea privată,

30 unie 2006, Editura Detectiv,;

 1. M.A.Niţă – Tehnici de negociere – Editura SNSPA – FCRP, Bucureşti, 2000;
 2. M.P Baumgartner, “Social control from below. Toward a General Theory of

Social Control”, Academic Press, 1984, Orlando, vol.1;

 1. Maliţa Mircea, Teoria si practica negocierilor, Bucuresti, Editura Politică,

1972;

 1. Marcu, F., Manecă, C. – „Dicţionar de neologisme”, ediţia a treia, Editura

Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1978;

 1. Marcus Solomon, ”Paradigme universale”, editura Paralela 45, Pitești, 2005;
 2. Marian J. Borg, „Conflict management  in the Modern World-System”, ed. Springer, 1992,  vol. 7, nr. 2;
 3. Marta Kazmierczak, The Study of Algerian and American Biased Mediation, Lund University.
 4. Mastenbroek W., Onderhandelen, Het Spectrum (Aula Pocket: 737), 1984;
 5. Mircea Aurel NIŢĂ, Ştiinţe economice. Marketing şi management, Editura

SNSPA, Bucureşti, 2001, 2002, (2003);ISBN 973-8376-26-2;

 1. Monique Sassier, ”Construire la mediation familiale”, editura Dunod, Paris,

2001;

 1. Murayama,Masayuki, The origins and development of family conciliation in Japan: a political aspect, în Journal of social Welfare and Family Law, Vol.32, no.2, June 2010;
 2. N. Luhmann, „The Self-Description of Society : Crisis Fashion and

Sociological Theory”, International Journal of Comparative Sociology, 1984;

 1. N.Titulescu – Discursuri – op. cit.;
 2. N.Titulescu – Documente diplomatice – op. cit.;
 3. Ngoh-Tiong,Tan, Community mediation in Singapore, în Conflict Resolution

Quarterly,vol 19, nr.3,Wiley Periodicals,2002,;

 1. Nicolae Tritoiu, „Managementul conflictelor”, Universitatea Europeană, Lugoj, 2008;
 2. Nicole Gnesotto, Introduction: l’OTAN et l’ Europe à la lumière du Kosovo, Anexă, în „Politique Étrangère”, nr. 2/1999, Paris, L’ Institut de Relations Internationales.
 1. Nolasco Highton, Elena, Medierea în Argentina, în „ Medierea în Uniunea

Europeană.Stadiu şi perspective”, Editura Universitară, Bucureşti, 2010;

 1. Octavian Manolache, Drept Comunitar, Editia a III-a, Ed. AllBeck, Bucuresti,

2006;

 1. Otis, Louise, Medierea judiciară şi transformarea justiţiei în „ Medierea în

Uniunea Europeană.Stadiu şi perspective.”, Editura Universitară, Bucureşti,

2010;

 1. P. Shrivastava, I. Mitroff, D. Miller, A. Miglani, „Understanding industrial crises”, Journal of Management Studies, 1988, nr. 25;
 2. P.C Nystrom, W. Starbuck, „To avoid organizational crises, unlearn”, Organizational Dynamics, 1984, nr. 12;
 3. P.H. Guliver, „Disputes and Negotiations : A Cross-Cultural Perspective”, Academic Press, New York, 197;
 4. P.Poenaru, F.Aaron, G.Hill – Vocabularul franţezo-românesc – Tomul I, Bucureşti, 1840;
 5. P.Pradier-Fodéré – Cours de droit diplomatique – ed.II, Paris, A.Pedone,

1899, vol.I;

 1. Patrick d’Humieres, Management de la communicaţion d’enterprise, Editura

Eyroles, Paris , 1993;

 1. Patrick Lagadec, Preventing Chaos In a Crisis-Strategies for Prevention, Control and Damage Limitation, tradus în engleză de Jocelyn M. Phelps, McGraw-Hill Book Company, London, 1993;
 2. Paul Marinescu, Managementul Institutiilor Publice, ed. Universitatii din

Bucuresti, 2003;

 1. Paul, Vasile, and Ion Coşcodaru. „Centrele de putere ale lumii.” Editura

Ştiinţelor Sociale şi Politice (2003);

 1. Peterson, John. „Decision‐making in the European Union: towards a framework for analysis.” Journal of European public policy 2.1 (1995): 69-93;
 2. Petrescu Stan, Mediul de securitate global şi euroatlantic, Editura Militară, Bucureşti,2005;
 3. Ploeşteanu, Nicolae. „Consideraţii privind proceduri alternative de soluţionare a disputelor în lumina prevederilor Ordananţei nr. 94  din 30 august 1999.” Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative [Online], 14.31 (2012): 91-102. Web. 11 iun. 2015;
 4. Prutianu, Ştefan, Manual de comunicare şi negociere în afaceri, I, Comunicarea, Ed. Polirom, Iaşi, 2000;
 1. Qian,Cheng, The culture of China’s mediation in regional and international affairs,în Conflict Resolution Quarterly,Vol 28,no.1,Fall 2010 ,Wiley Periodicals;
 2. R. J. Holton, „The idea of Crisis in Modern Society”, The British Journal of

Sociology, 1987, vol. 38, nr. 4;

 1. R. Janoff-Bulman, I.H. Frieze, „A theoretical perspective for understanding reaction to victimization”, Journal of Social Issues, 1983, nr. 39;
 2. Raider, S. Coleman, ”Collaborative negociation: skills training”, Ellen Raider

International, New Platz, New York, 1992;

 1. RECOMANDAREA NR. (2002)10 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind medierea în materie civilă (adoptată de Comitetul Miniştrilor în 18 sept. 2002, la a 808-a reunire a delegaţilor miniştrilor);
 2. RECOMANDAREA NR. (98) 1 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind medierea familială (adoptată de Comitetul Miniştrilor în 21 ian.1998, la a 616-a reuniune a delegaţilor miniştrilor);
 3. RECOMANDAREA NR. (98) 1 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind medierea familială (adoptată de Comitetul Miniştrilor în 21 ian.1998, la a 616-a reuniune a delegaţilor miniştrilor);
 4. Ruth Mischnick, ”Transformarea non violentă a conflictelor”, Centre for training and networking in nonviolent action, ed. KURVE Wustrow, 2005-

2006;

 1. S.Bachrach şi E. Lawler – Power and politics in organisations – Editura

Jossey-Bass Publishers, 1980;

 1. S.M Heitler, „From conflict to resolution”, Noiton Company, New York ,

1993;

 1. Sarău, Daniela Elena, Profesia de mediator. O premiză optimistă, Editura

SemnE, Bucureşti, 2013;

 1. Sârbu,M., Gorghiu,A.,Croitoru-Anghel,D.,M., Medierea conflictelor, Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
 2. Serescu,Ruxandra, Medierea la nivel internaţional, în Revista Medierea,Nr.2, Martie, 2011;
 3. Sick, Gary. All fall down: America’s fateful encounter with Iran. IB Tauris,

1985;

 1. Silviu Erusencu, Anca Ciucă, Adrian Bădilă, „Medierea în comunitate”, Bucureşti, 2008;
 2. Sir Henry Brooke, Medierea în Marea Britanie azi.,în Revista Mediere, tehnică şi artă, Nr.8, Mai, 2011;
 1. Slim, Randa M. „Small-state mediation in international relations: the Algerian mediation of the Iranian hostage crisis.” Mediation in international relations. Palgrave Macmillan UK, 1992;
 2. Slim, Randa M. „Small-state mediation in international relations: the Algerian mediation of the Iranian hostage crisis.” Mediation in international relations. Palgrave Macmillan UK, 1992;
 3. Steiner Nicolae, Andriciuc Radu, Elemente Fundamentale ale Managementului Crizelor şi Urgenţelor Civile din Perspectiva Protecţiei Civile, Ed. MPM Edit Consult, 2004;
 4. Steven Fink, Crisis Management : Planning for the Inevitable, New York

Amacom, 1984;

 1. Șerban Iosifescu , ”Negociere și managementul conflictelor”, 2006;
 2. Şuştac Zeno, Ignat Claudiu, „Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor”, editura Universitară, Bucureşti, 2008;
 3. T. Francine Sherman, William R. Torbert, „Transforming Social Inquiry, Transforming Social Action : New Paradigms for crossing the theory/practice divide in Universities and Communities”, Kluwer, Norwell, 2000;
 4. T. Pauchant, I. Mitroff, “Transforming the crisis-prone organization”, The

Academy of Management Executive, 1992;

 1. Teodor Frunzeti, „Soluţionarea crizelor internaţionale. Mijloace militare şi nemilitare”, editura Institutul European , Iaşi, 2006;
 2. Toma Gheorghe; Postolache, Sava; Oros, Ioan, Managementul instabilităţii, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003;
 3. Trocan, Laura Magdalena. „Bunele oficii–mijloc paşnic de soluţionare a diferendelor internaţionale (Good Offices–A Peaceful Way of Settling the International Controversies).” Annals of the Constantin Brancusi University- Juridical Sciences Series 3 (2011);
 4. Vasile Paul, Ion Coşcodaru, Centrele de putere ale lumii, Editura Ştiinţelor

Sociale şi Politice, Bucureşti, 2003;

 1. Visan, Ioana Sabina, Medierea ca soluţie alternativă de rezolvare a disputelor, în Revista „Medierea,tehnică şi artă”, Nr. 11, August,2011;
 2. Webster Encyclopedic Unabridged  Dictionary of the English Language,

1994;

 1. Zartman I , Berman M şi Rubin – International negotiations, 1991, Editura

Jossey-Bass Inc Publishers, San Francisco;

 1. Zeno Şuştac , Claudiu Ignat, „Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor”, editura Universitară, Bucureşti, 2008;

Surse web:

 1. Comitetul Economic şi Social European, http://www.eesc.europa.eu/

?i=portal.ro.home

 1. Council of Europe, http://www.coe.int/web/portal/home
 2. http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/rolul_organismelor_internationale_in_mana gementul_crizelor_in_regiunea_mn.pdf
 3. http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/tema_33.pdf
 4. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3Ar00002
 5. http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_ro.htm
 6. http://usiraq.procon.org/sourcefiles/algiers.accord.pdf
 7. http://www.cmediere.ro/legislatie/7/, Hotărârea 12/07.09.2007 pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului actualizată.
 8. http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/european- union-military-committee/
 9. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/20150201PVL00004/Com peten%C5%A3e-legislative
 10. http://www.iss.europa.eu/
 11. http://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/2015.06.04_conferinta_act_fina l_helsinki.pdf
 12. http://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2009.11.21_brosura_tratatul_

lisabona.pdf

 1. http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm
 2. http://www.parstimes.com/history/algiers_accords.pdf
 3. http://www.un.org/en/about-un/index.html
 4. http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
 5. http://www.usam.com/services/med_qa.shtml
 6. https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states
 7. Ministerul Afacerilor Externe, http://www.mae.ro/node/1577

154. PESC, http://eeas.europa.eu/cfsp/index_ro.htm

Informații suplimentare

Titlu

Solutii de gestionare non-agresiva a conflictelor in contextul securitatii europene si transatlantice

Preț

31,00

ISBN

978-606-26-0502-5

Format

Academic

Pagini

204

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Solutii de gestionare non-agresiva a conflictelor in contextul securitatii europene si transatlantice”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

  Facebook
  LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON