Ionescu Steluța

Este Conferențiar universitar, cadru didactic titular al Universității „Valahia” din Târgoviște (1998-prezent) – Departamentul Drept, Facultatea de Drept și Științe Administrative, prodecan al Facultății de Drept și Științe Administrative (2016-prezent), auditor intern al Universității „Valahia” din Târgoviște (2006-prezent), consilier juridic definitiv și mediator autorizat (2011-prezent).
 Studii: Doctor în drept, specializarea Teoria generală a dreptului (titlul tezei Jurisprudența și statul de drept), studii doctorale la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, Academia Română, București (2001-2007); stagiu de documentare doctorat, Universitatea Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spania (2005); studii de master, programul Managementul proiectelor, Facultatea de Științe Economice a Universității „Valahia” din Târgoviște (2005-2006); modulul de pregătire psiho-pedagogică, Departamentului pentru pregătirea personalului didactic al Universității „Valahia” din Târgoviște (2002); studii de licență (1997-2000), domeniul Științe Juridice, specializarea Drept, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea „Valahia” din Târgoviște); studii de licență (1993-1997), domeniul Științe Administrative, specializarea Administrație publică (examen de licență susținut la Academia de Studii Economice București);
 Publicații: Monografii, cursuri universitare, note/suporturi de curs, ca unic autor sau în coautorat: Drept procesual civil. Partea generală, Editura Pro Universitaria, București, 2021; Principiile procedurii judiciare, în reglementarea actuală şi în Noile Coduri de procedură, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010; Justiție și jurisprudenţă în statul de drept, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, Contractul de depozit şi varietăţile acestuia – capitolul Varietăți ale contractului de depozit în dreptul procesual, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010; Jurisdicții internaționale și europene, Editura Pro Universitaria, București, 2014. Peste 80 de studii și articole, unele publicate în reviste/volume indexate în baze de date internaționale, altele în volume ale conferințelor publicate în edituri recunoscute în domeniul științelor juridice: About the Law-Creating Power of Jurisprudence. New Dimensions, New Meanings (2023); Right and Law – the Actuality of a Debatable Synonymy. Some Critical Considerations (2022); Communication of Civil Procedure Acts by Modern Means of Communication. Real or Apparent Benefit? (2020); Concept and Structure of Civil Action in the Current Regulation of the Code of Civil Procedure (2019); Decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate referitoare la dispoziții ale noilor coduri de procedură – un prim bilanț (2016); El derecho de defense (2011); Semnificaţia jurisprudenţei şi autoritatea precedentului în marile familii de drept (2009); Teorii privind rolul jurisprudenţei în elaborarea dreptului (2006), La jurisprudence – source de droit (2004).Afișez toate cele 3 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON