Jocuri online română ruleta sigura 2023

  1. Finanțări Europene Pentru Jocuri De Noroc: Există multe cărți bune pe blackjack pe care le puteți citi.
  2. Jocuri Cele Mai Bune Blackjack Pentru Bani 777 - Și dacă vrei să știi, ce este un turneu slot, citiți titlul.
  3. Cate Tipuri De Poker Exista: Faceți un depozit minim și solicitați un bonus decent.

Joc cu poker

Jocuri Cu Septari La Cazino Online Cu Bonusuri Și Rotiri Gratuite
Acestea includ clasice, cum ar fi ruleta, pocher, baccarat, blackjack, zaruri, și mai mult.
Jocuri Slot Gratuite Cu Cele Mai Bune Caracteristici Și Grafică
Ia-l greșit și, da, veți pierde lotul.
Thats de ce jucătorii vor găsi un cadou surpriză adăugat la contul lor de cazino în fiecare joi seara, după ce a depus și a jucat pe tot parcursul săptămânii.

Română păcănele jocuri de noroc

Cum Sa Joci La Aparatele De Sloturi Si Sa Castigi Online In 2023
Vor exista, de asemenea, efecte sonore uimitoare și grafică.
Promoții Actuale La Cazinouri Online Fără Depunere
Cazinoul are, de asemenea, unele bonusuri speciale.
Cele Mai Bune Blackjack Electronic Online Bonus Fara Depunere

Prouniversitaria.ro

Recenzie: Criminalitatea violentă. Semnificaţii şi implicaţii sociale – Simona Mihaiu

Simona Mihaiu’s book makes a unique scientific contribution to the knowledge, explanation and prevention of violent crime, a phenomenon with serious and destructive consequences on the life and physical integrity of individuals and of the society which we are part of. It is the result of the author’s constant preoccupations with the topic of violent crime, supported by a long period of documentation and fundamental scientific research, which began 10 years ago, during her doctoral internship at the Faculty of Sociology and Social Work of the University of Bucharest. Simona Mihaiu’s approach is an integrative one, with a theoretical and an empirical validation stake, starting from the analysis of violent crime (forms, causes, incidence) and arriving at social and criminal policies designed to help prevent and combat the problem addressed. The book is intended both for specialists and the general reader interested in understanding the particularities and social implications of violent behavior. At the same time, due to its clear and concise presentation style, it is a real support for undergraduate, master and doctoral students at faculties with a socio-humanistic profi le. Once read, the book will help the reader understand that it is the right and duty of each of us to protect ourselves and to help counteract actions as harmful as violent and criminal ones.

Keywords: criminality, violence, prevention, social and criminal policies.

Cartea Criminalitatea violentă. Semnifi cații și implicații sociale a apărut la editura Pro Universitaria în anul 2021, sub semnătura Simonei Mihaiu, cercetător științific cu experiență în teme de studiu precum abuz și violență domestică, delincvență și criminalitate, drepturile omului, respectiv incluziunea grupurilor vulnerabile.

Creşterea şi agravarea criminalităţii la nivel global, în ultimele decenii, reprezintă un fenomen ale cărui consecinţe distructive nu pot fi ignorate de comunitatea științifică, societatea civilă ori organismele care elaborează politicile sociale și penale în domeniu. În acest sens, în direcţia studiilor care suplinesc penuria cercetărilor concrete asupra criminalităţii violente în România, lucrarea elaborată de Simona Mihaiu confi gurează o imagine de ansamblu a fenomenului social în cauză, de la caracteristici ale crimelor comise cu violență la modalități de prevenire a lor.

Cartea este structurată judicios în patru mari capitole, care se completează într-o manieră clară şi echilibrată.Primul capitol, denumit sugestiv „Semnifi caţia criminalităţii violente” (pp. 25-76), descrie principalele probleme analizate, anume violența și criminalitatea. Astfel, pornind de la prevederile legiuitorului român (Noul Cod penal) şi de la literatura de specialitate, este avansată o defi niţie a criminalităţii violente. Actele incluse în sfera acesteia sunt cele comise contra vieţii (omor, tentativă de omor, loviri cauzatoare de moarte), împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale (viol) şi contra patrimoniului (tâlhărie). Întrucât tema impune cunoașterea mai multor orientări ştiinţifice, sunt prezentate explicații ale criminalității violente provenite din diferite şcoli de gândire, însă cadrul de referinţă este unul sociologic şi criminologic. Simultan, autoarea examinează diferite caracteristici ale criminalităţii violente, precum forme de manifestare, tipologii sau consecinţe survenite la nivel individual şi social. În contextul dat, sunt ilustrate rezultate ale cercetării realizate asupra mai multor persoane afl ate în detenție pentru că au săvârșit tâlhărie, omor sau viol. Capitolul evidențiază impactul alarmant pe care îl are criminalitatea violentă asupra noastră și a comunităților în care trăim, cu toate că ajungem să conștientizăm acest lucru rareori sau prea târziu.

Cel de-al doilea capitol, „Etiologia comportamentului criminal şi violent” (pp. 77-112), analizează criminalitatea violentă în relație cu biocriminologia şi genetica comportamentală, criminologia, psihologia şi psihopatologia, sociologia şi sănătatea publică. Obiectivul este acela de a-i oferi cititorului o imagine completă asupra factorilor de risc ai criminalității violente, coroborați cu fragmente din poveștile de viață ale unor oameni care au comis omor, viol sau tâlhărie. Autoarea arată că factorii intrinseci ai criminalităţii violente reprezintă o combinaţie de însușiri psihologice (dezechilibru afectiv, frustrare), medicale (tumori cerebrale) sau biochimice (creşterea nivelului de testosteron), iar condițiile extrinseci includ elemente de natură socială (norme, nivel scăzut de trai), circumstanţială (accesul la o armă) şi medii posibil criminogene (familie, grup de prieteni). Așadar, studiul Simonei Mihaiu contribuie la înţelegerea modului în care mai multe experiențe de viață și particularități ale anumitor indivizi interacționează și duc la săvârșirea delictelor violente.

Capitolul al treilea, intitulat „Amploarea criminalităţii violente la nivel european şi naţional” prezintă evoluția din ultimii 20 de ani, în Europa și în România, a principalelor infracțiuni violente. Prin determinările statistice întreprinse, este semnalat faptul că la nivel european şi naţional s-a redus numărul actelor de omor, dar a crescut cel al delictelor de viol. În acelaşi timp, se observă că în România a crescut incidența tâlhăriei, contrar tendinței de scădere înregistrată în cele mai multe state europene. Autoarea analizează mai multe cauze ale criminalității violente, punând accent pe probleme importante pentru țara noastră, precum persistența inegalității de gen, accesul redus la servicii medicale și sociale, consumul ridicat de alcool etc. Această secțiune are rolul de a aduce în prim plan cei mai importanți factori de risc ai criminalității violente, de actualitate și cu incidență foarte ridicată, întâlniți în România.

Cel de-al patrulea capitol, „Politici sociale şi penale de prevenire şi control al criminalităţii violente” (pp. 145-194), evaluează impactul măsurilor penale şi sociale în prevenirea şi combaterea criminalităţii. Astfel, sunt analizate politici şi instrumente naţionale, implementate cu scopul de a contribui la siguranţa, libertatea şi securitatea cetăţenilor (ex. Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024). Acestora li se adaugă măsurile de diminuare și combatere a criminalității violente, așa cum sunt imaginate și descrise de autoare (protecția sporită a grupurilor vulnerabile, creșterea calității vieții, dezvoltarea serviciilor sociale etc.). Trebuie remarcat faptul că pe lângă componentele teoretice şi legislative, utile în conturarea acestor recomandări, Simona Mihaiu are în vedere opiniile mai multor specialiști intervievați (procuror, judecător, avocat, sociolog, psiholog etc.). Capitolul oferă noi modalități de intervenție socială care pot să contribuie la creșterea calității vieții românilor și, implicit, la scăderea numărului de acte violente și criminale. Pe parcursul întregului volum sunt folosite într-o manieră originală rezultatele celor două cercetări calitative derulate; strategie prin care autoarea creează conexiuni foarte utile între puncte de vedere ale persoanelor implicate în acte de criminalitate violentă, oameni de știință și practicieni în domeniu. Fiecare capitol include îndemnuri spre gândire critică şi refl ecţie, întrebări şi sugestii pentru noi studii de specialitate.

Din perspectivă academică, lucrarea oferă o imagine aproape completă a fenomenului de criminalitate violentă, constituind un itinerar atât ştiinţific cât și practic într-un univers pe cât de controversat, pe atât de puţin explorat şi cunoscut. Conținutul ei este unul captivant, redactat într-un limbaj ştiinţific elevat, dar totodată accesibil lecturii publicului larg interesat de subiectul abordat, cu un aparat conceptual şi bibliografi c bine și atent elaborat, însoţit de o iconografi e sugestivă, bazată pe diagrame, tabele şi grafi ce reprezentative. Prin alegerea acestei teme şi prin modalitatea de abordare a ei, Simona Mihaiu subliniază însemnătatea în viața fi ecăruia dintre noi a drepturilor fundamentale ale omului, a valorilor morale şi a principiilor de drept, cât și importanța respectării lor.

Postează un comentariu

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON