Pandele Adina Laura

Studii: Studii doctorale în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Catedra de Drept, Academia de Studii Economice Bucureşti, doctor în drept (drept comercial), 2006; Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea “Ovidius” din Constanţa (2004); Facultatea de Drept, Universitatea “Spiru Haret” din Constanţa, Licenţiată la Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie, Drept şi Ştiinţe Administrative (2002); Facultatea de Hidrotehnică, Institutul de Construcţii din Bucureşti, (1988).

Activitate: inginer stagiar (1988-1990) în cadrul Antreprizei de Construcţii Hidrotehnice Cernavodă; inginer proiectant (1990-1995) în cadrul Institutului Judeţean de Proiectări Constanţa; director tehnic şi administrator (1995-2002) în cadrul S.C.Expo Cupa SRL; jurist (2002-2004) în cadrul S.C.Expo Cupa SRL şi S.C.Cupa Internaţional SRL; asistent universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea “Ovidius”din Constanţa (2002-2004) în regim plata cu ora; asistent universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea “Ovidius”din Constanţa (2004-2007) cu contract de muncă şi norma de bază; lector universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea “Ovidius”din Constanţa (2007-prezent) cu contract de muncă şi norma de bază; avocat, Baroul Constanţa (2007-prezent).

Publicaţii: monografie (unic autor), Conosamentul, Editura C.H.BECK, Bucureşti, 2006; cursuri universitare (în colaborare cu Gheorghe Dinu): Drept procesual civil (2004), Drept procesual civil (2004), ediţia a II-a modificată conform Legii nr. 195/2004, Drept procesual civil (2006), Editura Star Tipp, Slobozia; caiete de studiu individual (unic autor): Drept maritim. Caiet de studiu individual IFR; Dreptul transporturilor. Caiet de studiu individual IFR; Contracte de transport maritim. Caiet de studiu individual IFR, Ovidius University Press, Constanța, 2010; cca 30 de articole publicate în reviste de specialitate, în calitate de unic autor, dintre care menţionăm: Conosamentul- Titlu reprezentativ al mărfurilor transportate, în Revista română de DREPT al AFACERILOR, Editura Rosetti (2005); Elementele constitutive ale conosamentului, în REVISTA de COMERŢ, Editura Tribuna Economică (2005); Transport de mărfuri. Particularităţi privind dreptul de retenţie şi privilegiul cărăuşului asupra încărcăturii, Editura Europolis (2007); Transportul maritim şi pe căile navigabile interioare. Ultimele modificări legislative, Editura Europolis (2008); Transport fluvial internaţional de mărfuri. Despre avarii comune şi contribuţii, Editura Europolis (2009); Several theoretical and practical aspects of the transportation contract: the reglamentation within the new Civil Code, Addleton Academic Publishers, New York (2011); Guaranteeing the carrier’s claims: regulations in the civil code and special legislation, Addleton Academic Publishers, New York (2012); The Status of Road Transport Companies. Aspects of the Direct Application of Community Rules, în Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, (2012); Considerations on the Legal Status of the Forwarding of Goods. Regulations in the New Civil Code, în Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice (2012); Considerations on the Probative Force of the Transport Document. The Implementation of the EU Legislation into the National Law, în Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice (2012); The Combined Transport of Goods. The European and International Legal Framework, în Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice (2012); The Transport of Goods. The Carrier’s Liability under the New Provisions of the Civil Code, Addleton Academic Publishers, New York (2013); The Passenger Transport Contract in the Civil Code, Addleton Academic Publishers, New York (2013); The possibility of unilaterally modifying the contract for the carriage of goods, p. 132-137, Addleton Academic Publishers, New York, 2014; Drafting the contract for the carriage of goods, Addleton Academic Publishers, New York (2014).Afișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON