Magherescu Delia

Delia Magherescu a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova în anul 1999. Aceasta a obţinut titlul de Doctor în Drept în anul 2005. A urmat o activitate didactică în învăţământul universitar, completată cu activități de cercetare ştiinţifică și a fost parte a unor proiecte, derulate în Belgia, Germania, Austria, Spania și Italia. A publicat numeroase cărți în domeniul juridic, precum și articole în reviste de specialitate și prezentate la conferințe naționale și internaționale. Dintre acestea, cele mai recente sunt următoarele. Cărţi: Drept procesual penal. Partea generală. Partea specială, Ed. Pro Universitaria, 2020; Criminalistică, ed. a 2-a, Ed. Pro Universitaria, 2020; Recunoașterea vinovăției și aplicarea pedepsei, Ed. Hamangiu, 2019; Criminalistică, Ed. Wolters Kluwer, 2017; Modificarea învinuirii în prima instanţă (aspecte comparative), Ed. Wolters Kluwer, 2016; All about Organized Crime. Special Focus on the Phenomenon in Southeast Europe, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, Olanda, 2009. Articole: Achieving defense by means of forensic science during the criminal proceedings in Romania, RBDPP, nr. 1/2020; Particularities of the forensic science investigation of transnational serious crimes, Ius Et Scientia, nr. 2/2019; Îmbinarea metodelor și tehnicilor moderne de investigare a cauzelor penale: Acta Universitatis George Bacovia. Juridica nr. 2/2017; Conferinţe: The victims’ rights on the forensic examination during the penal procedure in Romania: ”Constitutional, Statutory and Criminological Attributes for Crime Victims”, Bratislava, Slovacia, 2018; Fenomenul imigraționist contemporan: De la minimizarea la maximalizarea consecințelor produse: ”Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective”, București, 2018; Crimigrația în Europa: Concept, evoluție, tendințe: ”Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, București, 2018.Afișez toate cele 3 rezultate

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON