Vîlcu Vasilica

Este economist, doctor în domeniul fundamental „Ştiinţe economice”, domeniul „Contabilitate” la Universitatea din Craiova şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor, Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, unde este consilier superior.

Cariera sa profesională include o experienţă de peste 30 de ani în administraţia publică şi contabilitate, unde a ocupat diverse funcţii de conducere şi de execuţie, printre care: director executiv adjunct al Activităţii de Metodologie şi Administrare a Veniturilor Statului, şef serviciu îndrumare colectare venituri, şef serviciu soluţionare contestaţii, şef birou îndrumare şi metodologie proceduri fiscale în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Brăila; contabil şef, director economic al Asociaţiei Academice „Independenţa Economică” Brăila/Fundaţiei de Învăţământ Ştiinţă şi Cultură „Prof.univ.dr. Alexandru Puiu” Piteşti.

Între martie 2014 şi ianuarie 2015 a fost Prefect al judeţului Brăila, asigurând reprezentarea Guvernului pe plan local și conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivel teritorial, iar în perioada martie 2020 – martie 2021 a ocupat funcţia publică de subprefect al judeţului Brăila.

Este expert contabil în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România -Filiala Brăila şi consultant fiscal, membru în Camera Consultanţilor Fiscali din România. A urmat Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi a participat la cursul de specializare Formare formatori.

În paralel, a desfăşurat şi o bogată activitate de lector în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, la disciplinele de studiu: fiscalitate, contabilitate financiară şi managementul pieţelor de capital şi, totodată, a fost şi formator de stagiu pentru membrii corpului înscrişi în această etapă de pregătire, mărturie este Diploma de merit nr.19/21 septembrie 2005 acordată de filiala Brăila a acestui organism profesional.

Este autor/coautor a unui număr de peste 80 de articole/lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi publicaţii economice, volumele unor congrese/simpozioane/sesiuni ştiinţifice naţionale şi conferinţe internaţionale, precum şi autorul/coautorul a trei cărţi din domeniul contabilitate, pentru lucrarea „Contabilitatea şi gestiunea instrumentelor financiare” (Istros a Muzeului Brăilei, 2008) a primit premiul special al Salonului Internaţional de Carte Românească, ediţia a – XVIII – a, care s-a desfăşurat în perioada 29 mai – 02 iunie 2009, la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi.

Este cunoscută prin biografia publicată atât în ediţia 8 a Who is Who Enciclopedia Personalităţilor din România, cât şi în lucrarea „Instituţia Prefectului Brăila de-a lungul vremurilor”, unde sunt menţionate şi aspecte ale mandatului său de prefect al judeţului Brăila (autor, Ioan Munteanu, Editura Proilavia, Brăila, 2021).Afișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON