Popa Ioan

Educatie si formare: studii universitare la Facultatea de Drept Economic si Administrativ, Universitatea Lucian Blaga Sibiu (absolvita in 1978), la Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti (absolvita in 1985), studii universitare de doctorat la Facultatea de Drept, Universitatea Lucian Blaga Sibiu (in perioada 2000-2005), titlul de doctor in drept in anul 2005, summa cum laude, cu teza de doctorat in domeniul dreptului civil.
Experienta profesionala: cadru didactic universitar la Facultatea de Drept, Universitatea George Baritiu Brasov (in perioada 2000-2015). Pentru activitatea didactica desfasurata, a fost distins cu medalia Meritul Pentru Invatamant, clasa I, prin Decretul prezidential nr. 1097/2004, publicat in M. Of. nr. 1181 din 13 decembrie 2004. In prezent, este notar in cadrul Camerei Notarilor Publici Brasov, exercitand aceasta profesie de peste 30 de ani.
Activitate de cercetare stiintifica: Carti: Contractul de vanzare cumparare – studiu comparativ de doctrina si jurisprudenta, teza de doctorat, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2006; Curs de drept succesoral, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2008; Curs de drept notarial, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2010; Mosteniri si liberalitati, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013; Drept notarial. Organizarea activitatii. Statutul notarului. Proceduri notariale (coautor), Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013, Curs de contracte civile, ed. 1, Ed. Notarom, Bucuresti, 2018.
Articole: peste 60 de articole, studii, eseuri publicate, pe teme de drept civil (stricto sensu), drept comercial, dreptul familiei. Printre acestea, cu titlu exemplificativ evocam: publicatii in Revista Dreptul, Vanzarea unei mosteniri (nr. 3/2005), Cesiunea contractului (nr. 10/2006), Rezerva succesorala si mostenitorii rezervatari, in reglementarea Noului Cod Civil (nr. 6/20011), Promisiunile de vanzare. Executarea silita a acestora in conditiile Noului Cod Civil (nr. 5/2014), Institutii juridice controversate de drept succesoral mentinute sau existente in noul Cod civil roman (nr. 7/2015); in Revista Romana de Drept Privat, Procedura succesorala notariala (nr. 1/2007), Certificatul de mostenitor si publicitatea imobiliara (nr. 5/2007), Sunt bunurile incorporale susceptibile de posesie? (nr. 5/2010), Contractul de fiducie reglementat de Noul Cod civil (nr. 2/2011), Clauza de preciput reglementata de Noul Cod civil (nr. 4/2011), Liberalitati reciproce (nr. 2/2013), Stapanirea de fapt asupra mostenirii. Sezina (nr. 4/2013), Nulitatile extrinseci in Dreptul civil (nr. 6/2014), Dreptul de optiune succesorala (nr. 3/2014), Despre uzufructul valorilor mobiliare in viziunea Noului Cod civil (nr. 4/2015), Substitutiile fideicomisare in Codul civil (nr. 1/2016). In volumul 5 Ani de Cod civil – perspectiva notariala, Ed. Monitorul Oficial, Bucuresti, 2016 a fost publicat articolul Fiducia si substitutia fideicomisara, doua institutii care nu si-au justificat (inca) utilitatea practica. In volumul In Honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertati si puteri la inceputul mileniului al III-lea, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2018, a fost publicat articolul Cauza actului juridic civil, conditie esentiala pentru validitatea acestuia.
Actualizat in decembrie 2019.Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON