Botină Mădălina

Mădălina Botină este în prezent conferenţiar universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative – Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
În perioada 2005-2008, aceasta a urmat stagiul de doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca sub îndrumarea Profesorului Ion Turcu. Cu prilejul acestei colaborări, autoarea a elaborat şi publicat împreună cu conducătorul de doctorat, o serie de articole apreciate în doctrina de specialitate, culminând cu publicarea unor părţi importante din teza de doctorat intitulată „Averea debitorului în procedura insolvenţei”, în Tratatul teoretic şi practic de drept commercial, vol. I şi II, publicat la Editura C.H. Beck, în anul 2008.
Remarcabila activitate didactică şi profesională a doamnei conferenţiar universitar doctor Botină Mădălina, a fost şi este însoţită permanent, de o susţinută activitate ştiinţifică şi publicistică, concretizată în cursuri universitare, studii şi articole publicate în ţară şi în străinătate la edituri şi publicaţii prestigoioase din domeniul dreptului. Majoritatea lucrărilor – de o certă valoare ştiinţifică – au fost publicate în reviste de specialitate cu impact asupra specialiştilor din domeniile abordate: Revista de Drept Comercial, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia, Acta Universitatis Lucian Blaga. Iurisprudentia, Revista de insolvenţă Phoenix, Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale.
De asemenea, activitatea sa de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în elaborarea unui număr important de lucrări prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale de prestigiu, ulterior publicate în reviste de specialitate cotate în baze de date internaţionale. Aceste rezultate demonstrează strădania doamnei Botină Mădălina, de a-şi perfecţiona în mod constant abilităţile de cercetător ştiinţific, contribuind la lărgirea orizontului cunoaşterii în domeniul dreptului privat.Afișez toate cele 3 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON