Bălan Sergiu

Studii:
– 1986-1990, Liceul Militar “Stefan cel Mare”, Câmpulung
Moldovenesc.
– 1992–1997, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Filosofie,
specializarea Filosofie.
– 1997-1998, studii aprofundate la Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Filosofie, specializarea Filosofia culturii.
– Doctor în Filosofie la Universitatea din Bucuresti, coordonator
stiintific Prof. univ. dr. Alexandru Boboc, membru al Academiei Române
(01 martie 2008).
Acivitate profesională:
– Începând din anul universitar 1997-1998, preparator universitar la
Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Filosofie si Jurnalism, la
disciplinele: Filosofie modernă si Filosofie contemporană.
– Din anul universitar 1999-2000, asistent universitar la Universitatea
“Spiru Haret”, Facultatea de Filosofie si Jurnalism, la disciplinele: Filosofie
modernă si Filosofie contemporană.
– Din anul universitar 2002-2003 lector universitar la Universitatea
“Spiru Haret”, Facultatea de Filosofie si Jurnalism, la disciplinele Filosofie
contemporanăsi Filosofia istoriei.
– Din anul 2008, redactor sef adjunct la revista “Analele UniversităŃii
Spiru Haret, Seria Studii de Filosofie”.
– Din anul 2009, director al Centrului de Cercetare “Filosofie si
Comunicare Cultural-Politică” al UniversităŃii Spiru Haret.
– Din anul 1997, asistent de cercetare stiinŃifică stagiar la Insitutul de
Filosofie al Academiei Române, colectivul de Filosofie universală.
– Din anul 2002, cercetător stiinŃific la Institutul de Filosofie si
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, colectivul
de Filosofie universală.

În această perioadă, am publicat o serie de articole în reviste de
specialitate (Revista de filosofie a Academiei, Analele Universitătii Spiru
Haret, Revista Astra), studii în volume colective, cărŃi de autor, traduceri si
ediŃii selective. Am participat, de asemenea, la programele de cercetare ale
colectivelor de Filosofie românească si universală, cu teme de filosofie
contemporană, la sesiunile de comunicări ale Institutului de filosofie si ale
Universitătii Spiru Haret si la redactarea unor articole pentru Dictionarul
filosofiei românesti si pentru Istoria logicii românesti. De asemenea, am
participat ca invitat la mai multe emisiuni referitoare la subiecte de filosofie
la Radio România Cultural.
Sursa: https://facultateadefilosofie.files.wordpress.com/2010/05/sergiu_balan_cv1.pdfAfișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON