STUDII DE ADMINISTRAȚIE, MANAGEMENT ȘI BUNĂ GUVERNARE

Proceedings Volume: STUDII DE ADMINISTRAȚIE, MANAGEMENT ȘI BUNĂ GUVERNARE

ISBN 978-606-26-1601-4

COORDINATORS: Nicoleta Adriana ODINĂ, Claudia Livia PAU

DOI: https://www.doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4

Copyright2.jpg © 2022. This is an Open Access volume distributed under the terms of the Creative Commons Attribution – Noncommercial 4.0 Unported License, permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Published: 2022-08-31

Copyright © 2022, Editura Pro Universitaria

 

Articole

 

1. ASPECTE DE LEGISLAȚIE RUTIERĂ ȘI ATRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN CONTEXT EUROPEAN Editorial

Lect. univ. dr. Nicoleta Adriana ODINĂ

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.01

 

2. LIBERUL ACCES AL CETĂȚENILOR EUROPENI LA FUNCȚIILE PUBLICE DIN STATELE EUROPENE

Prof. univ. dr. Claudia Livia PAU

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.02

 

3. RESURSA UMANĂ ȘI PERFORMANȚA ÎN ORGANIZAȚII

Conf. univ. dr. Diana Florența TĂNASE

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.03

 

4. MANAGEMENTUL PUBLIC ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID‐19

Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.04

 

5. POLITICI ȘI VALORI ALE UNIUNII EUROPENE OGLINDITE ÎN ACTIVITATEA EUROPARLAMENTARĂ ROMÂNEASCĂ ‐ PERSPECTIVE DIACRONICE

Lect. univ. dr. Mihaela MARTIN,
Masterand Răzvan VĂDUVA

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.05

 

6. STRATEGII ȘI PROVOCĂRI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL CRIZEI MONDIALE DE SUPRA‐ PRODUCȚIE

Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.06

 

7. PRINCIPALII FACTORI ORGANIZAȚIONALI DE CARE DEPIND DECIZIILE MANAGERIALE

Judecător Dr. Rustin-Petru CIASC

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.07

 

8. ETICA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Cadru asociat. dr. Nicolaie SAVA

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.08 

 

9. e‐GUVERNAREA. IMPACTUL GUVERNĂRII ELECTRONICE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ.PROVOCĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI ALE GUVERNĂRII DIGITALE

Lector univ. dr. ing. Cornelia-Victoria ANGHEL-DRUGĂRIN

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.09

 

10. MANAGEMENTUL CAMPANIILOR ELECTORALE

Lect. univ. dr. Gabriel DINU
Lect. univ. dr. Loredana DINU

https://doi.org/10.52744/978-606-26-1601-4.10

 

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON