Revista de etică și deontologie

Preocupările comunității academice privind etica și deontologia, abordarea teoretică și mai ales  practică ale diferitelor aspecte ale eticii, precum și cercetările interdisciplinare ale specialiștilor sunt baza și motorul Revistei de etică și deontologie. 

Revista de etică și deontologie acoperă cercetările și preocupările specialiștilor în domeniul clasic al eticii dar și în domeniile de interdisciplinaritate și actualitate cum ar fi: etica academică, etica profesiilor juridice, etica medicală, biotică, etica in sănătate publică, etica diferitelor profesii inginerești, etica de mediu, etica în media, etica în afaceri, în politică, s.a.m.d. Pe fondul dinamicii dezvoltării actuale a societății revista se adaptează și la domenii emergente cum ar fi neuroetica, etica în IT, nanoetica.

Revista de etică și deontologie invită autorii să publice pe lângă articole de cercetare, lucrări de tip review, scurte prezentări și studii de caz. Încurajăm în mod special lucrările care prezintă probleme de actualitate, explorează noi idei și/sau propun noi direcții de dezvoltare a cercetării, cu impact asupra eticii și deontologiei. Încurajăm, de asemenea, și lucrările interdisciplinare care prezintă cercetări etice și deontologice din perspective diferite și depășesc limitele clasice ale teoriei și practicii.

Vor fi publicate doar articolele care au trecut de procedura de peer-review, și care respectă cerințele de redactare, de originalitate și de etică în cercetare și publicare. Pentru a asigura o înaltă calitate a lucrărilor publicate, revista dispune de un comitet științific specializat în diferite domenii iar procesul de double-blind review este realizat de către specialiști în domeniul articolului. Echipa editorială depune toate eforturile pentru a asigura acuratețea tuturor informațiilor conținute în publicațiile noastre. Cu toate acestea, nici unul dintre membrii echipei nu face nicio declarație sau garantează cu privire la acuratețea, exhaustivitatea sau adecvarea pentru orice, a conținutului informațiilor.

Revista de etică și deontologie este o revistă bilingvă (română-engleză), bianuală, open-acces pentru cititori, ceea ce înseamnă că asigurăm accesul gratuit online la articolul dumneavoastră, imediat după publicare, sporind vizibilitatea, citarea și impactul cercetării dvs.

Prin secțiunile sale, Revista de etică și deontologie devine un reper al cercetării naționale în domeniu, un punct de legătură cu cercetarea internațională și o sursă specifică și specializată pentru practicienii în domeniu și nu numai.

Născută din preocuparea practicienilor în domeniul eticii academice, Revista de etică și deontologie este partenerul organizatorilor conferinței internaționale Valorile etice în societatea actuală (VESA), care în 2022 se va afla la a treia sa ediție.

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON