Sacrul si puterea politica. Abordari psihosociale ale imaginarului colectiv

43,00 lei 38,70 lei

Stoc epuizat

Rezervă Categorie: Cod: 12673Autor: Fitzek SebastianData apariție: 25-09-2020 Cuprins Răsfoiește

Descriere

Cartea abordează subiectul imaginarului colectiv analizat dintr-o perspectivă psihosocială, accentul venind pe raportul dintre sacru şi puterea politică. Autorul Sebastian Fitzek aduce o contribuție de valoare la studiul unor teme de real interes în lumea academică, demonstrând că temele abordate sunt de actualitate și necesare pentru dezvoltarea științelor politice și psihosociale. Complexitatea întrebărilor și a răspunsurilor pe acest subiect dificil se cristalizează printr-o abordare psihanalitică de o deosebită valoare intelectuală adusă printr-un aport metodologic multidisciplinar.   

Sacrul este însăși originea din care derivă puterea politică, împrumutându-i o parte din caracteristicile și trăsăturile genealogice fenomenului religios. Admirația, ca raport între superior și inferior, credința într-o ființă superioară/supranaturală și credința în nemurirea sufletului (teza paradisului și credința într-o lume superioară viitoare) sunt cele trei axiome care pun bazele politicului ca forță de reglare, conservare și conducere a societăților umane. Raportul între oameni și zei se reiterează, pe plan imanent, în raportul dintre guvernanți și guvernați, lumea sacră fiind modelul superior de referință al tuturor aspirațiilor noastre. Teleologia acțiunii umane urmărește teleologia acțiunii divine. Lumea divină este ultimul act al imaginației în care sacrul își impune voința și propria sa versiune. Fericirea supremă este locul ultim, care activează toate credințele umane primind mișcare și sens prin verbele: „a perfecționa” a „îmbunătăți”, a „mântui” aici și dincolo de lumea noastră materială. Corectarea continuă a lumii fizice este prima sarcină a politicului. Puterea politică devine, astfel, un atribut al sacrului. Ambele concepte justifică relația: sacru – puterea politică, un cuplu categorial care face parte din matricea fenomenului politic. Autorul explică în detalii mecanismele psihosociale de manifestare a cuplului categorial sacrul și puterea politică în raport cu imaginarul colectiv și în raport cu dezvoltarea psihanalitică a personalității de la individ la comunitate. De asemenea, autorul prezintă și o serie de studii de caz relevante subiectului care pune în lumină continuitatea sacrului în societatea contemporană. Toate aceste aspecte sunt de interes pentru oricine dorește să aprofundeze studiul societăților, a fenomenului religios și politic dintr-o perspectivă psihanalitică de calitate. 

Referințe bibliografice

 

Abeles, Marc, (1977), Anthropologie politique, Paris: Armand Colin. Allport, W. Gordon, (1937), Personality. A Psychological Interpretation,

New York: Holt Rinehart & Winston.

Allport, W. Gordon, (1958), The Nature of Prejudice, New-York: Doubleday. Andersen,  Hans-Christian, (2007), Privighetoarea, Bucureşti: Editura

Andilandi.ro.

Anderson, Benedict, (2000), Comunităţi imaginate, Bucureşti: Editura Integral.

Andersson, E. Hans, (2010), What Activates an Identity? The Case of Norden. International.

Aquino, Thoma, (1994), De Magistro, Bucureşti, Editura Humanitas. Aristotel, (2001), Politica, Bucureşti: Editura Iri.

Augé, Marc, (1998), A Sense for the Other: The Timeliness and Relevance of Anthropology, Stanford: CA Stanford University Press. Augustin, (1998), De civitate Dei, Xl, 18, (traducere din latina, studiu introductiv şi note de  Gh. I. Şerban),  Bucureşti: Editura Humanitas.

Bachelard, Gaston, (1943), L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Paris: Librairie José Corti.

Bachelard, Gaston, [1943] (2003), Poetica spaţiului, Bucureşti: Editura Paralela 45.

Balandier, Georges, (1998), Antropologie politică, Timişoara: Editura Amarcord.

Battista, Mondin, (1991), Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso De Aquino , Bologna: Edizioni Studio Domenicano.

Beciu, Camelia, (2009),  Comunicare  şi  discurs  mediatic.  O  lectură sociologică, Bucureşti, Editura Comunicare.ro.

Berkowitz, Leonard, (1989), Frustration-Agression Hypothesis: Examination and Reformulation. Psychological Bulletin, Madison: American Psychological Association, pp.59-73.

Bertholet,  Alfred  &  Campenhausen von Hans, (1995), Dicţionarul religiilor, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Bertrand, Russell, (1975), On power. A New Social Analysis, London:

George Allen and Unwin Ltd.

Bierstedt, Robert, (1975), Power and Progress. Essay on sociological theory, New York: McGrand-Hill.

Bob, D. Mircea; Hanga, Vladimir, (2009), Iustiniani institutiones – Instituţiile lui Iustinian, Bucureşti: Editura Universul Juridic.

Bonte, Pierre; Izard, Michel, (2007), Dicţionar de etnologie şi antropologie, Iaşi: Editura Polirom, Ediţia a II-a.

Bourdieu, Pierre, (1996), Champ politique, champ des sciences sociales, champ journalistique, Cahiers de recherche, nr. 15, Lyon: GRS.

Bourdieu, Pierre, [1991] (2005), Language and Symbolic Power, Cambridge: Polity Press.

Bourhis, Richard Y; Leyens, Jacques-Philippe, (1997), Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri, Iaşi: Editura Polirom.

Brunschvicg, Léon, (1950), Heritage  de  mots,  heritage  d’idees, Paris: Presses Universitaires de France.

Burtea, Vasile & all, (2008), Istoria Minorităţilor Naţionale din România – manual  pentru  profesorii  de  istorie  (coautor),  Dumitrescu Doru (ed.), Căpiţă, Carol (ed.), Manea Mihai (ed.) Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Burtea, Vasile, (2002), Romii  în  sincronia  şi  diacronia  populaţiilor  de contact, Bucureşti: Editura Lumina Lex.

Burtea, Vasile, (2010), Locul comun al coabitării active, Revista Inovaţia Socială, vol. 2, nr. 2, revistă online disponibilă la următoarea adresă: www.inovatiasociala.ro.

Caillois, Roger, (2006), Omul şi sacrul, ediţia a II-a (1997), Bucureşti: Editura Nemira.

Carter, Jeffrey, (2003), Understanding religious sacrifice,  London/New York: Publisher Continuum.

Casajus,   Dominuque, (1991), Dictionnaire de  l’ethnologie et  de l’anthropologie, Paris: PUF.

Călinescu, George, (1965), Estetica basmului, Bucureşti: Editura pentru Literatură.

Cesereanu, Ruxandra, (2003), Imaginarul violent al românilor, Bucureşti: Editura Humanitas.

Chelcea, Septimiu; Iluţ, Petru, (2003), Enciclopedie de psihosociologie, Bucureşti: Editura Economică.

Chiciudean Ion; Bîră Monica (ed.), (2015), The Europe we vote for: National and European topics of the 2014 elections for the European Parliament, Bucureşti: comunicare.ro

Chombart De Lauwe, Paul-Henry, (1983), Cultura şi puterea, Bucureşti: Editura Politică.

Cioroianu, Adrian (2007), Pe umerii lui Marx: O introducere în istoria comunismului românesc, Bucureşti: Editura Curtea Veche. Cioroianu, Adrian, (2014), Un Stalinist de catifea: prof. Petre

Constantinescu-Iaşi – militant pro-comunist, abonat la trenurile europene, inculpat într-un proces politic, propagandist al guvernului Petru Groza şi pensionar al lui Nicolae  Ceauşescu, în Comuniştii înainte de comunism: procese şi condamnări ale ilegaliştilor din România, Cioroianu Adrian (coord.), Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

Clastres, Pierre, (1995), Societatea contra statului. Studii de antropologie politica, Bucureşti: Editura Ararat.

Constantinescu, Cornel (ed.), (2000), Stereotipuri, reprezentări şi identitate socială, Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti.

Culas, Christian; Robinne, François (ed.), (2010), Inter-Ethnic Dynamics in Asia, London, New York: Routledge Contemporary Asia Series.

Culianu, Petru-Ioan, (1998), Mircea Eliade, Bucureşti: Editura Nemira. Culianu, Petru-Ioan, (1999), Eros şi magie în Renaştere 1484, Bucureşti: Editura Nemira.

Culianu, Petru-Ioan, (2003), Cult, magie, erezii, Articole din enciclopedii ale religiilor, Iaşi: Editura Polirom.

Dahl, Robert, (1961), Who governs?, New Haven: Yale University Press. Dancă, Wilhelm, (1998), Mircea Eliade – Definitio Sacri, Iaşi: Editura Ars Longa.

De Aquino, Thoma, (1997),  Summa  Theologiae,  Bucureşti:  Editura Ştiinţifică.

Denize, Eugen, (2000), Comunismul românesc de la începuturi până la moartea lui Gh. Dej, Memoria, Revista gândirii arestate, nr. 30, partea 1, pp.21-36.

Diac, Cristian, (2014), Comunişti din România în arhiva Cominternului: Boris Ştefanov, Arhivele Totalitarismului, nr. 1-2, pp. 125-150.

Djuvara, Neagu, (2007), Civilizaţii şi tipare istorice. Un studiu comparat al civilizaţiilor, Ediţia a III-a, Bucureşti: Editura Humanitas.

Dobrescu, Paul; Bârgăoanu, Alina, (2003), Interacţionismul symbolic, Sociologie Românească, Volumul I, nr. 3, pp. 54-69.

Drimba, Ovidiu, (1985), Istoria culturii şi civilizaţiei, Bucureşti: Editura

Ştiinţifică şi enciclopedică.

Duby, Georges, (1998), Vremea catedralelor. Arta şi societatea, 980-1420, Bucureşti: Editura Meridiane.

Dumézil, Georges, (1993), Mit şi epopee, vol. I, II, III, traducere de Francisca Băltăceanu, Gabriela Creţia şi Dan Sluşanski, Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Durand, Gilbert, (1977), Structurile antropologice ale imaginarului,

traducere de Marcel Aderca, Bucureşti: Editura Univers. Durand, Gilbert, (1992), Structurile Antropologice al imaginarului,

Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.

Durand, Gilbert, (1999), Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică, Imaginarul, Bucureşti: Editura Nemira.

Durand, Jean-Dominique, (2004), Europa Democraţiei Creştine, Iaşi: Editura Institutul European.

Durkheim, Emile, (1898) [2002], Représentations individuelles et représentations  collectives,  Québec,  Ediţie  electronică îngrijită de Jean-Marie Tremblay.

Durkheim, Émile, (1995), Formele elementare ale vieţii religioase, Iaşi: Editura Polirom.

Durkheim, Émile, (2001), Diviziunea muncii sociale, Bucureşti: Editura Albatros.

Easton, David, (1952), The political system. An Inquiry into the State of

Political Science, New-York: Alfred Knopf.

Eliade, Mircea, (1927), Religia în viaţa spiritului, eseu publicat în Est- Vest, nr. 1, pp. 28-39.

Eliade, Mircea, (1995) [1970], De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Bucureşti: Editura Humanitas.

Eliade, Mircea, (1990), Încercarea Labirintului, Cluj-Napoca: Editura Dacia. Eliade, Mircea, (1992), Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti: Editura Humanitas.

Eliade, Mircea, (2000), Istoria ideilor şi credinţelor religioase, traducere de

Cezar Baltag, Vol. II, Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.

Eliade, Mircea, (2000), Sacrul şi profanul, Bucureşti: Editura Humanitas. Eliade, Mircea, (2004), Jurnal, Ediţia a II-a, Vol. II, Bucureşti: Editura Humanitas.

Eliade, Mircea; Culianu, Ioan, Petru, (1996), Dicţionar al religiilor, ediţia a II-a, Bucureşti: Editura Humanitas.

Escarpit, Robert şi Peron, René (1964), Contes et legendes du Mexicue, Paris: Fernand Nathan.

Eusebiu  de  Cezareea,  (1991),  Scrieri.  Viaţa  lui  Constantin  Cel  Mare,

partea  a  II-a,  Bucureşti:  Editura  Institutului  Biblic  şi  de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

Ferréol, Gilles; Cauche, Philippe; Duprez, Jean-Marie; Gadrez, Nicole;

Simon, Michel, (1995), Dicţionar de sociologie, Iaşi: Editura Polirom.

Firloramo, Giovanni Massenzio, Marcello; Raveri, Massimo; Scarpi,

Paolo, (2003), Manual de istorie a religiilor, Bucureşti: Editura Humanitas.

Fitzek, Sebastian, (2011), Pericole actuale în formarea personalităţii umane. Pseudo-modele media şi generaţia PRO, Gen90, revistă online disponibilă la adresa: http://gen90.net/

pericole-actuale-in-fomarea-personalitatii-umane-pseudo- modele-media-si-generatia-pro/.

Fitzek, Sebastian, (2015), The ethnical otherness and the interethnic imaginary among the contact areas between the Roma and Romanians, in the Journal of Community Positive Practices,

  1. nr. 3, 14-25.

Fitzek, Sebastian, (2016), A semiotic interpretation of colective

imaginary,  Cristina  Cârtiţă-Buzoianu,  Elena  Nechiţă (ed.),

Social inclusion in digital era, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de

Ştiinţă, pp. 83-96.

Fitzek,    Sebastian; Fitzek, D. Cătălina, (2017), Structural and organizational similarities in the institutional troika: The

Communist Party of Romania, the Comintern and the Communist Party (Bolshevik), Journal of Community Positive Practices, nr. 4/2017, pp. 3-19.

Fitzek, Sebastian; Fitzek, D. Cătălina, (2017), The chimeric personalities of  three professional revolutionaries in the history of the communist mouvement (1921-1924), Journal of Community Positive Practices, nr. 2/2017, pp. 17-30.

Fleer, Marilyn; Peers, Chris, (2012), Beyond Cognitivisation: Creating

Collectively Constructed Imaginary Situations for Supporting

Learning and Development, Australian Educational

Researcher, vol. 39, nr. 4.

Foucault, Michel, (1996), Cuvintele şi lucrurile. O arheologie a ştiinţelor umane, Bucureşti: Editura Univers.

Frazer, J. George, (1980), Creanga de aur, (traducere de Octavian Nistor) Vol. II şi IV, Bucureşti: Editura Minerva.

Freud, Sigmund, (1992) [1904], Introducere în psihanaliză. Prelegeri de psihanaliză. Psihopataologia vieţii cotidiene, Bucureşti: Editura Didactica şi Pedagogica.

Freud, Sigmund, (2010) [1901], Psihopatologia vieţii cotidiene, (traducere din germană de Hertha Spuhn şi Daniela Ştefănescu), Bucureşti: Editura Trei.

Freud, Sigmund, (2011) [1921], Despre vis, (traducere din germană de

Daniela Ştefănescu), Bucureşti: Editura Trei.

Frigioiu, Nicolae, (2001), Politologie şi Doctrine Politice,  Bucureşti,

Editura Comunicare Ro.

Frigioiu, Nicolae, (2004), Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice, Bucureşti: Editura Comunicare Ro.

Frigioiu, Nicolae, (2007), Puterea imaginii şi imaginarul Puterii

Politologie şi doctrine politice, Vol. 2, Bucureşti: Editura Economică.

Frigioiu, Nicolae, (2008), Introducere în Ştiinţele Politice, curs didactic universitar.

Frigioiu, Nicolae, (2009), Antropologie politică, Bucureşti: Editura Tritonic. Frunză, Victor, (1990), Istoria  stalinismului  în România, Bucureşti: Editura Humanitas.

Gaudin, Philippe, (1995), Marile Religii, Bucureşti: Editura Orizonturi şi Editura Lider.

Gavriluţă, Nicu, (2018), Noile Religii Seculare, Iaşi: Editura Polirom. Girard, René, (1995), Violenţa şi sacrul, Bucureşti: Editura Nemira. Girard, René, (1999), Despre cele ascunse de la întemeierea lumii, Bucureşti: Editura Nemira.

Halbwachs, Maurice, (1925), Cadres sociaux de la mémoire, Paris: Librairie Félix Alcan.

Herodot, (1961), Istorii, IV, traducere în română de Adelina Piatkowski şi

Felicia Vant-Stef, Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Herseni, Traian, (1982),  Sociologie,  Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Husserl, Edmund, (1970), Logical Investigation, (trad. Findlay, J.N.), London: Routledge and Kegan Paul.

Ilie, Oana; Ilie, C. Constantin, (2009), Gheorghe Cristescu „Plăpumarul”, Bucureşti: Editura Semne.

Jacoby, L. Larry, Yonelinas P. Andrew, Jennings, M. Janine, (1997), The Relation Beetwen Conscious and Unsconscious (Automatic) Influences: A Declaration of Independence, Scientific Approaches to Consciousness, Jonathan D. Cohen, Jonathan W. Schooler (ed.), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publischers.

Jaspers, Karl, (1986), Texte filosofice, Bucureşti, Editura Politică.

Jordan, Michael,  (2002), Din miturile lumii. Enciclopedie tematică,

Bucureşti: Editura Humanitas.

Jung, C. Gustav, (1996) [1984], Personalitate şi transfer, ediţie tradusă din limba germană de Gabriel Kohn, Bucureşti: Editura Teora.

Jung, C. Gustav, (1997) [1971], Tipuri psihologice, ediţie tradusă din limba germană de Viorica Nişcov, Bucureşti: Editura Humanitas.

Jung,  C. Gustav, (2014) [1985], Arhetipurile şi Inconştientul Colectiv,

Opere Complete, (traducere din germană de Daniela Ştefănescu

şi Vasile Dem. Zamfirescu), 9/1, Bucureşti: Editura Trei. Kenneth, G, Hennshall, (2004), A History of Japan: from Stone Age to

Superpower, Ediţia a II-a, New York: Palgrave Macmillan. Kernbach, Victor, (1984), Biserica în involuţie, Bucureşti: Editura Politică. Kingsley, David, (1949),  Human Society,  New  York: The Macmillan Company.

Kivu, Mircea, (2002), Comentarii pe marginea Barometrului Relaţiilor Interetnie, Rudolf Poledna, François Ruegg, Călin Rus (ed.) Interculturalitate,  cercetări  şi  perspective  româneşti,  Cluj: CCRI (Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice),

Kloppenborg, Ria; Dirk, Jan, Hoens, (1983), „Selected Studies on Ritual

in the Indian Religions”, Studies in the History of Religions, Leiden: Editura E.J. Brill, nr. 24.

Lalouette, Claire, (1987), Istoria Egiptului Antic, vol. I, Bucureşti, Editura Meridiane.

Längle, Alfred, (2006), Sinele ca zonă predilectă a disocierii şi scindării,

Analiză Existenţială, nr. 5, Anul VIII, pp. 35-56.

Lapierre, Jean  William, (1997), Viaţă  fără  stat? Eseu asupra puterii

politice şi inovaţiei sociale, Iaşi: Editura Institutul European. Le Goff, Jacques, (1991), Imaginarul medieval, Bucureşti: Editura Meridiane. Lenski, E. Gerhard, (2002), Putere şi privilegii – O teorie a stratificării

sociale, Timişoara: Editura Amacord.

Mandelbrot, Benoît, (1982), The Fractal  Geometry of Nature. San

Francisco: W.H. Freeman and Company.

Marx, Karl, Friedrich, Engels, (1958), Opere, Vol. 2, Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură Politică.

Mauss, Marcel, Hubert, Henri, (1997), Eseu despre natura şi funcţia

sacrificiului, Iaşi: Editura Polirom.

Măgureanu, Virgil, (1997),  Studii  de  sociologie  politică,  Bucureşti: Editura Albatros.

Michels, Robert, (1921), La sociologia del Partido Politico, Torino: Editura U.T.E.T.

Moncrieffe, Joy; Eyben, Rosalind, (2007), The Power of Labelling: How People are Categorized and Why It Matters, London, Sterling: Earthscan.

Mosca, Gaetano, (1982), Elementi  di  Scienze  Politica,  Torino: Editura Boccam.

Moscovici, Serge, (1997), Psihologia socială sau maşina de fabricat zei, Iaşi: Editura Polirom.

Murray, Susan, (2018), Bright signals. A history of color television, Durham: Duke University Press.

Necula, I., (2011), Ion  Petrovici, Corespondenţă Pamfil Şeicaru – Ion

Petrovici, Bucureşti: Editura Ideea Europeană

Neculau, Adrian; De Visscher, Pierre, (2001), Dinamica Grupurilor. Texte de bază, Iaşi, Editura Polirom.

Neculau, Adrian; Ferréol, Gilles, (1996), Minoritari, marginali, excluşi,

Iaşi: Editura Polirom.

Neuhaus, Norbert,  (2002), Valorile Democraţiei Creştine, în Origini creştin-democrate, Chişinău: Editura Alfa şi Omega.

Obadare, B. Ebenezer, (2010), Statism, Youth and Civic Imagination,

Dakar: Codesria.

Oişteanu, Andrei, (2004), Imaginea evreului în cultura română, Bucureşti: Editura Humanitas.

Olsen, E. Marvin, Marger, N. Martin, (1993), Power in modern societies,

Boulder: Westview Press.

Ortega y Gasset Jose, (1946), La Ribellione delle Masse, Roma: Editura

Scritii politici.

Ostrogovsky, Moisey, (1908), Democracy and the Organization of Political

Parties, London: Editura MacMillan, vol. 2.

Overgaard, Morten, Rote, Julian, Mouridsen, Kim, Ramsøy, Thomas Zoëga, (2006), Is conscious perception gradual or dichotomous? A comparison of report methodologies during a visual task, Consciousness and Cognition, Vol. 15, nr. 4, pp.700-708.

Pareto, Vilfredo, (1971), Manual of Political Economy, New York: Kelly. Parsons, Talcott, (1966), On the concept of  Political Power, Bendix,

Reinhard Lipsed, Seymour M. Lipset. Class, Status  and Power. Social Stratification in Comparative Perspective, 2nd edition, New York: The Free Press.

Pearce, Jenny, (2020), The Monopoly of Violence: From Affect Control to Biopower, Politics without violence? Rethinking Political Violence, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 195-223.

Pérez, J. Antonio; Dasi, Francisco, (1996), Reprezetările sociale ale grupurilor minoritare, Adrian Neculau (ed.), Psihologie, Ştiinţele educaţiei, Iaşi: Editura Polirom.

Piaget, Jean, (1952), The origins of intelligence in children, ediţie tradusă

de Margharet Cook, New York: International Universities Press, versiune online disponibilă la adresa: http://www.pitt.edu/~strauss/origins_r.pdf

Pleşa, Liviu, (2014), Vasile Luca în anii ilegalităţii. Comuniştii înainte de

comunism, în Cioroianu Adrian (coord.) Procese  şi condamnări ale ilegaliştilor din România, Bucureşti; Editura Universităţii din Bucureşti.

Pop, Liviu, (2003), recenzie la lucrarea Simonei Nicoară: Istorie şi imaginar

–  eseuri de antropologie istorică, Journal for the Study of

Religions&Ideologies, Cluj: Editura SCIRI&SACRI, nr. 5.

Racu, Igor; Racu, Iulia, (2015), Comportamentul agresiv la adolescenţii dependenţi de computer, Psihologie, Pedagogie Specială, Asistenţă Socială, nr. 4(41) pp. 113-121.

Relations, 24(1), 46–64.

Ries, Julien, (2000), Sacrul în istoria religioasă a omenirii, Iaşi: Editura Polirom.

Ritzer, George, (ed.), [2000] (2003), The Blackwell Companion to Major Contemporary Social Theorists. Malden, Oxford, Melbourne: Blackwell Publishing Ltd.

Riviére, Claude, (2000), Socio-antropologia religiilor, Iaşi: Editura Polirom. Rudolf, Otto, (2005), Sacrul, Bucureşti: Editura Humanitas.

Sartori, Giovanni, (2006), Homo videns, imbecilizarea prin televiziune şi

post-gândirea, Bucureşti: Editura Humanitas.

Sartre, Jean-Paul, (1936), L’imagination, Paris: PUF, Libraire Alcan. Schifirneţ, Constantin, (1999), Religie şi tradiţie, Revista de Sociologie

Românească, Bucureşti, anul X, nr. 1-2, pp. 52-72

Schifirneţ, Constantin, (2016), Modernitatea tendenţială, Reflecţii despre

evoluţia modernă a societăţii, Bucureşti: Editura Tritonic. Schwarzenberg, Roger-Gérard, (1977), L’État spectacle: essai sur et

contre le star system en politique, Paris: Flammarion.

Sillamy, Norbert, (1998), Dicţionar de psihologie. La Rouse, Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.

Smith, W. Robertson, (1901), Lectures on the Religion of the Semites, first series, London: Adam and Charles Black.

Stancu, Stelian; Constantin, Maria, Alexandra, Constantin; Predescu, Oana, Mădălina; Stancu, Steliana, Violeta, (2013), Chaotic behaviour at micro and macroeconomic level, Scientific Research & Education in the Air Force-AFASES, Vol.1, pp. 89- 94.

Taguieff, Pierre-André, (2001), The Force of Prejudice: On Racism and Its

Doubles, Minneapolis: University of Minnesota.

Tănase, Stelian, (2008), Clienţii  lui Tanti Varvara, Bucureşti: Editura Humanitas.

Teodorescu, Bogdan, (2007), Cinci milenii de manipulare. Bucureşti: Editura Tritonic.

Todorov, Tzvetan, (1994), Cucerirea Americii. Problema Celuilalt, Iaşi: Editura Institutul European.

Turnbull, Stephen, (2000), The Samurai Sourcebook, London: Cassell and Co.

Tylor, B. Edward, (1920), Primitive culture. Researches into the

development of mythology, philosophy, religion language, art and custom, Vol. II, London: John Murray, Albemarle Street, W.

Ullman, Stephen, (1972), Semantics, An introduction to the science of meaning, Oxford: Blackwell.

Vaillant, C. George, (1964), Civilizaţia Aztecă, Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Van Alpen, Ernst, (1991), The Other Within, Alterity, Identity, Image,

Raymond  Corbey & Joep  Leerssen (coord.), Amsterdarm: Atlanta, pp. 1-16.

van Mulukom, Valerie, (2020), The Cognitive Science of Imagination and Religion. Journal for the Cognitive Science of Religion, 5(1), pp. 577-588.

Van der Leeuw, Gerardus, (2002), Phänomenologie der Religion, ediţie tradusă în italiană, Fenomenologia della religione, Torino: Boringhieri.

Velasco, J. Martin, (1997),  Introducere  în  fenomenologia  religiei, Iaşi:

Editura Polirom.

Vidergarr, A. Becerra, (2013), Fictions of destruction: Post-1945 narrative and disaster in the collective imaginary, PhD. thesis, Stanford University.

Vlăsceanu, Lazăr, (2008), (curs universitar) Introducere în metodologia cercetării sociologice, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Weber, Max, (1992), Politica, o vocaţie şi o profesie, Bucureşti: Editura Anima

Willer, David, Lovaglia, Michael, J., Markovsky, Barry, (1997), „Power and Influence: A Theoretical Bridge”, Network Exchange Theory, New York: David Willer Greenwood.

Wilson, John, (1967), Language and the Pursuit of Truth, Cambridge: Cambridge Univeristy Press.

Wittgenstein,  Ludwig,  (1970),  Philosophical  Investigations,  New  York: McMillan.

Wright, C. Mills, (1956), The Power Elite, New York: Oxford University Press. Wunenburger, Jean-Jacques, (1995), L’imagination, Paris: P.U.F. Wunenburger, Jean-Jacques, (2004), Filosofia imaginilor, Iaşi: Editura Polirom.

Zamfir, Cătălin (1974), Psihosociologia organizării şi a conducerii: teorii şi orientări contemporane, Bucureşti: Editura Politică.

Zamfir, Cătălin (1990), Incertitudinea.  O  perspectivă  psiho-sociologică,

Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, (coord.) (1993), Ţiganii între ignorare şi îngrijorare, Bucureşti: Editura Alternative.

Zamfir, Elena, (2013), The Roma Elite as an Upper Social Segment and its Role in Changing the Style of Life within Roma Population Communities, Sociologie   românească, Vol. XI, nr. 4, pp. 55-74.

Zamfir, Elena; Burtea, Vasile, (2012), Prezent şi perspective în cultura

romă în viziunea intelectualilor, liderilor şi oamenilor de succes romi, Bucureşti: Editura Grupul de Presă PPB.

Zannoni, Paolo, (1978), The concept of elite. European Journal of Political

Research, 6(1), pp. 1-30.

Zăloagă, Marian, (2015), Romii în cultura săsească în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, Cluj: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

Rapoarte, note, legi şi dosare de arhivă:

 Monitorul oficial nr. 274 din 6 martie 1919 în care este afişat decretul- lege nr. 1053/1919 privind adoptarea calendarului gregorian pe ziua de 1 aprilie 1919**)

ANIC, colecţia 53, dosar C-156, vol. 1

ANIC, fond P.C.M.-S.S.I., dosar 2379, 4/1931, I şi II ANIC, fond P.C.M.-S.S.I., dosar 2379, 31/1935

ANIC, fond P.C.M.-S.S.I., dosar 2379, 56/1938

ANIC, fond P.C.M.-S.S.I., dosar 2379, 4/1931, I ANIC, fond P.C:M.-S.S.I., dosar 2379, 16/1942

ANIC, fond P.C:M.-S.S.I., dosar 2379, 42/1943

ANIC, fond P.C:M.-S.S.I, dosar 5553, 12/1950

ANIC, fond P.C:M.-S.S.I, dosar 3266 S.II

*** Biblia, (1994), Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al

Bisericii Ortodoxe Române

***  Discovery  Education, (1912), 6 lecţii de psihanaliză, prelegere susţinută de Jung la Universitatea din Fordam, SUA

***  Document vechi bisericesc în care apar cele 102  Canoane ale

Conciliului din Trulo, cunoscut şi sub numele de Quinisexte din 691 (traducere anonimă)

*** Grand Dictionnaire de la psychologie (1994), Paris: Larousse

*** Patrologia Graeca 86a.1164-1186 (Expunerea capitolelor de sfaturi alcătuite de Agapet, Diacon al Preasfintei Măritei Biserici a lui Dumnezeu către împăratul Iustinian)

*** Statutul Partidului Comunist Român, (1965)

 

Surse online:

 

Dosarul Cristescu: Asasinat politic sau crimă pasională? accesibil online la       adresa: http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1254587- dosarul-cristescu-asasinat-politic-sau-crimapasionala.htm (consultat la data de: 20.06.2019)

https://vasilegogea.wordpress.com/2011/04/22/iancu-motuarheologia- unei-marturii-a-lui-gheorghe-cristescuplapumaru-iv-anul-

1924/ (consultat la data de: 28.06.2018)

http://www.paginademedia.ro/2010/06/societatea-civila-protesteazanu-se- asigura-depolitizarea-tvr/ (consultat la data de 23.11.2019)

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/gaming-disorder   (consultat la data de: 3.06.2020)

Iancu Moţu, „arheologia” unei mărturii a lui Gheorghe Cristescu-

Plăpumaru. Racovski şi partidul care nu există accesibilă online la adresa: https://vasilegogea.wordpress.com/2011/  04/18/ iancu-motu-arheologia-unei-marturii-a-lui-gheorghecristescu- plapumaru/ (consultat la data de: 30.06.2018)

Interviu cu Albert Einstein realizat de Viereck G.S., la 26 octombrie 1929,

Ce înseamnă viaţa pentru Einstein „What Life Means to Einstein”, Biographical Portrait, interviul este disponibil la adresa online: http://www.saturdayeveningpost.com/ wpcontent/uploads/satevepost/einstein.pdf  (consultat  la data de: 31.05.2020)

Informații suplimentare

Titlu

Sacrul si puterea politica. Abordari psihosociale ale imaginarului colectiv

Preț

43,00

ISBN

978-606-26-1198-9

Format

Academic

Pagini

282

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Sacrul si puterea politica. Abordari psihosociale ale imaginarului colectiv”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON