Drept civil. Partea generala. Editia a III-a, revazuta si adaugita

49,00 lei 44,10 lei

Categorii: , Cod: 12788Autor: Ciochină-Barbu Ioan, Jora CristianData apariție: 10-12-2020 Cuprins Răsfoiește

Descriere

Încă de la apariţia societăţii umane, între membrii acesteia s-au statornicit anumite reguli determinate de necesităţile social-economice. În timp acestea s-au transformat în norme de conduită obligatorii. În organizarea tribală şi mai apoi în ginte s-a impus o regulă denumită obicei – sau cutumă a cărei nerespectare atrăgea ca sancţiune excluderea din organizaţia tribală, izolarea individului. Odată cu evoluţia societăţii umane spre forme noi de organizare prestatală – obiceiul – dreptul natural (izvorât din regulile naturii şi din raţiune) sau cutumiar, s-a impus prin puterea de constrângere a diferitelor grupuri sociale, cu o poziţie înaltă în comunitatea umană. Pe parcursul evoluţiei comunităţilor umane spre forma superioară de organizare socială, această forţă de constrângere a fost preluată de stat.

BIBLIOGRAFIE

 

  1. I. Tratate. Monografii. Cursuri

 

Academia  Română, (1998), Dicţionarul  explicativ  al  limbii române, Editura Universul

Enciclopedic, Bucureşti, 1998.

Academia Română, (2011), Dicţionarul universal ilustrat al limbii române, vol. II, Editura

Litera, Bucureşti.

Alexandresco, D., (1906), Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în lucrarea Comparaţie cu legile vechi şi cu primele legislaţiuni străine, Tomul I, Ediţia a II-a, Editura Tipografiei Ziarului Curierul Judiciar, Bucureşti.

Almăşan, A.,(2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl. A.

Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Amititeloaie, A., (2009), Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Junimea, Iaşi. Amititeloaie, A., (2011), Dreptul afacerilor, Editura Junimea Iaşi, seria Jus.

Angheni, S., (2014), Cluza penală şi arvuna în Noul Cod civil. Studii şi comentarii, Volumul III.

Partea I, Cartea a V-a Despre obligaţii (art. 1164-1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Angheni, S., (2013), Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Avram, M., (2013), Drept civil. Familia, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Baias, Fl.A., (2003), Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura Rosetti, Bucureşti.

Balan, M.N., (2015), Drept constituţional şi instituţii politice, vol. 1. Teoria generală a statului şi a

Constituţiei. Constituţia română în context european, Editura Hamangiu, Bucureşti. Beleiu, Gh., (1997), Drept civil. Teoria generală, Bucureşti.

Beleiu, Gh., (1987), Drept civil. Persoanele, Bucureşti.

Beleiu, Gh., (2005), Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Beleiu, Gh., (2007), Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţia a IX-a revăzută şi adăugită de Nicolae, M. şi Truşcă, P., Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Bîrsan, C., Gaiţă, M., Pivniceru, M.M., (1997), Drept civil. Drepturile reale, Institutul European, Iaşi. Bîrsan, C., (2005), Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I.

Drepturi şi libertăţi, Editura C. H. Beck, Bucureşti.

Bîrsan, C., (2013), Drept civil. Drepturile reale principale, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Bleoancă, A., (2012), în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă. Vol. II,

art. 953- 1649. Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţiile, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Boilă, L.R., Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664.Coordonatori: Fl.A. Baias, E.

Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

  1. G. Boroi, G., Rădescu, D., (1994), Codul de procedură civilă, comentat şi adnotat, Editura All,

Bucureşti.

Boroi, G., (1997), Drept civil. Teoria generală, Editura All, Bucureşti.

Boroi, G., (2001), Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti.

Boroi, G., (2001), Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. I, Editura All Beck, Bucureşti.

Boroi, G., Stănciulescu, L., (2012), Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Boroi, G., Anghelescu, C.A., (2011), Drept civil. Partea generală. Conform noului Cod civil.

Editura Hamangiu, Bucureşti.

Boroi, G., Anghelescu, C.A., (2012), Drept civil. Partea generală, ediţia a II-a revăzută şi

adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Boroi, G., Angelescu, C.A., Nazat, B., (2013), Curs de drept civil. Drepturile reale principale conform noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Boroi, G., Pivniceru, M.-M., (2016), Fişe de drept civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Boroi, G., (2002), Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti.

Boroi, G., Anghelescu, C.A., (2012), Drept civil. Partea generală, ediţia a II-a revăzută şi

adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Brădeanu, S., Rucăreanu, I., (1967), Tratat de drept civil, vol. I, Partea Generală, Editura

Academiei, Bucureşti.

Buta, Gh., Buta, P.G., (2014), Obligaţiile complexe în Noul Cod civil. Studii şi  comentarii.

Volumul III, Partea I, Cartea a V-a. Despre obligaţii (art. 1164- 1649) coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Buta, Gh., (2013), Reprezentarea, în lucrarea Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii (art. 1164-1649), coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Buta, Gh., Varga, I.V., (2015), Contractul de mandat,, în lucrarea Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea a II-a, Cartea a V-a, Contracte speciale. Garanţii (art.

1650-2499), coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Buta, Gh., Chelaru, I., (2016), Calculul termenelor (art. 2551-2556) în M. Uliescu, coordonator, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Sinteza propunerilor de modificare şi completare a noului Cod civil. Volumul IV, Cartea a VII-a, Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2500-2664), Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Buta, Gh., (2011), Noul Cod civil şi  unitatea dreptului privat, în  volumul Noul Cod civil.

Comentarii. Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti. Cadariu-Lungu, I.E.,  (2012),  Considerarea unei  clauze  contractuale ca  nescrisă  –  o  nouă sancţiune civilă?  în  Ştiinţă şi  codificare în România.  Comunicări prezentate la

Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de cercetări juridice. Editura Universul Juridic,

Bucureşti.

Calmuschi, O., (1989), Tratat de drept civil, vol. I. Partea generală, Editura Academiei, Bucureşti.

Cantacuzino, M., (1921), Elementele dreptului civil, Bucureşti.

Cantacuzino, M.B., (1998), Elementele dreptului civil, Editura, All Educaţional, Bucureşti.

Călin, D., (2012), în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. II,

Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii. Editura Hamangiu, Bucureşti.

Cărpenaru, St.D., (1998), Drept comercial român, Editura All, Bucureşti.

Ceterchi, I., Luburici M., (1983), Teoria generală a statului şi dreptului, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti.

Ciobanu, V.M., (1996), Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, Teoria generală, Editura Naţional, Bucureşti.

Ciobanu, V.M., Briciu, T.C., Dinu, C.C., (2013), Drept procesual civil, Drept execuţional civil.

Arbitraj. Dreptul notarial, Editura Naţional, Bucureşti.

Ciochină-Barbu, I., (2001), Drept procesual civil. Expertiza judiciară, Editura Junimea Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., (2008), Drept civil. Partea generală, Editura PIM, Iaşi.

Ciochină-Barbu,  I.,  (2006),  Dreptul  muncii–  specializarea  Administraţie  Publică,  Editura

Junimea, Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., (2012), Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Ciochină-Barbu, I., (2007), Dreptul mediului – specializarea Administraţie Publică, Editura

Junimea, Iaşi.

Ciochină – Barbu, I., (2009), Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Junimea Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., (2011), Drept instituţional al Uniunii Europene, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti.

Ciochină-Barbu, I., (2012), Drept civil. Partea generală. (În reglementarea Noului Cod civil), Editura PIM, Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., (2012), Drept civil. Persoanele (În reglementarea noului Cod civil), Editura

PIM, Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., (2014), Dreptul familiei şi regimurile matrimoniale. Note de curs, Editura

PIM, Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., (2014), Drept procesual civil. Procedura contencioasă,(în reglementarea

NPCC), Editura PIM, Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., Jora, C., (2015), Drept civil. Partea generală, Editura Pro Universitaria, Bucureşti.

Ciochină-Barbu, I., (2007), Dreptul securităţii sociale – specializarea Administraţie Publică, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Junimea, Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., (2013), Dreptul securităţii sociale. Curs universitar, Editura PIM, Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., (2011), Pensiile în România, Editura PIM, Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., (2012), Drept civil. Obligaţiile (în reglementarea noului Cod civil.) Editura

PIM, Iaşi.

Ciochină-Barbu, I., Popescu, A.M., (2016), Dreptul muncii. Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Ciochină-Barbu, I., Popescu, A.M., (2019), Dreptul muncii. Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Chelaru,  E.,  (2012),  Recunoaşterea  drepturilor  şi  libertăţilor  civile  în,  Noul  Cod  civil.

Comentariu  pe  articole,  art.  1-2664,  coordonatori,  Fl.A.  Baias,  E.  Chelaru,  R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Chelaru, E., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A.

Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Chelaru, E., (2014), Teoria generală a dreptului civil în reglementarea NCC, Editura C.H. Beck,

Bucureşti.

Condor, I., (1994), Drept financiar, Bucureşti.

Constantinescu, M., şi alţii, (2004), Constituţia României – revizuită – comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, Bucureşti.

Cosma, D., (1969), Teoria generală a actului juridic civil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. Cosmovici, P.M., (1994), Drept civil. Introducere în dreptul civil, Editura All, Bucureşti.

Costin, M.N., Costin, C.M., (2007), Dicţionar de drept civil de la A la Z, ediţia a 2-a, Editura

Hamangiu, Bucureşti.

Costea, I.M., (2019), Drept financiar. Note de curs, conform noului Cod fiscal şi noului Cod de

procedură fiscală, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Coteanu, I., Seche, L., Seche, M., (1998), coordonatori, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Universul Enciclopedic, ediţia a II-a, Bucureşti.

Crăciunescu, C.M., (2013), Capacitatea în materie de liberalităţi, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul II, Cartea a III- şi Cartea a IV-a, (art. 535-1163), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Crăciunescu, C.M., (2013), Contractul de donaţie în reglementarea Codului civil, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul II, Cartea a III-a şi Cartea a IV-a, (art.535-1163), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Crăciunescu, C.M., (2014), Efectele contractului, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii,(art.1164-1649), coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Crăciunescu, C.M., (2014), Impreviziunea, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii,(art.1164-1649), coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Deak, Fr., Cărpenaru, St.A., (1993), Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Deak Fr., (2002),Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureşti. Deak, Fr., (1999), Tratat de drept civil. Contracte speciale., Editura Actami Bucureşti.

Dănăilă, V., (2013), Noul Cod de procedură civilă-comentariu pe articole, coord. G. Boroi, Editura Hamangiu,, Bucureşti.

Deleanu, I., Deleanu, S., (2000), Mică enciclopedie a dreptului, Editura Dacia, Cluj-Napoca. Deleanu, I., (1994), Drept constituţional şi instituţii politice. Teoria generală., Bucureşti. Deleanu, I., (1998), Procedura civilă, Editura Servo, Arad.

Deleanu, I., (2002), Părţile şi terţii. Relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice, Editura

Rosetti, Bucureşti.

Deleanu, I., (2011), Tratat de procedură civilă, vol. I, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti. Dogaru, I. (1998), Drept civil român – Tratat, vol. I, Editura Omnia UNI-S.A.S.T.

Dumitrescu, H., (2012), Reprezentarea, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H.

Beck, Bucureşti.

Dumitru, D., (2011), în colectiv, Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii. Editura C.H. Beck

Bucureşti.

Dimitriu, A.P., (2011), în colectiv, Noul cod civil. Note Corelaţii. Explicaţii. Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Dimitriu, R., (2014), Evoluţii în reglementarea nulităţii contractului, în lucrarea Noul Cod civil.

Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art.1164-

1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Durac, Gh., (2012), în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol. II, art.

953-1649. Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Durac,  Gh.,  (2014),  Drept  procesual  civil.  Principii  şi  instituţii  fundamentale.  Procedura

contencioasă, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Duţu, M., (2007), Dreptul mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Duţu,  M.,  (2013),  Noul  Cod  civil  român,  recodificare,  reformă,  progres  juridic,  Editura

Universul Juridic, Bucureşti.

Economu, V., (1967), Efectele actului juridic civil în Tratat de drept civil vol. I, partea generală,

Editura Academiei, Bucureşti.

Eliescu, M., (1967), în Ionaşcu, Tr., ş.a. Tratat de drept civil, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti. Eliescu, M., (1972), Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei RSR, Bucureşti.

Eremia M.I., (1967), Bunurile în Tratat de drept civil, vol. I, Teoria generală, Editura Academiei

Bucureşti.

Făinişi, Fl., (2005), Dreptul mediului, Editura Pinguin Book, Bucureşti. Filipescu, I., (1994), Tratat de dreptul familiei, Editura All, Bucureşti. Filipescu, I., (1992), Drept civil. Drepturi reale, Bucureşti.

Filipescu, I., (1998), Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, ediţie revizuită şi completată, Editura Actami, Bucureşti.

Filipescu, I.P., (1993), Drept internaţional privat, vol. I, Editura Proarcadia.

Filipescu,  I.P.,  Filipescu,  A.I.,  (2004),  Drept  civil.  Teoria  generală  a  obligaţiilor,  Editura

Universul Juridic, Bucureşti.

Florescu, G., (2008), Nulitatea actului juridic civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Florian, E., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A.

Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Frenţiu, G.C., (2012), în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol II,

art. 953-1649.Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Fodor, M., Popa, S., (2017), Drept civil. Teoria generală. Persoanele. Note de curs, Editura

Universul Juridic, Bucureşti.

Gavriş, M., (2012), Incapacitatea de a cumpăra drepturi litigioase, în Colectiv, Noul Cod civil.

Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol III, art. 1650-2664.Contracte speciale. Privilegii  şi  garanţii.  Prescripţia  extinctivă.  Drept  internaţional privat,  Editura Hamangiu, Bucureşti.

  1. M. Gavriş, (2012), în colectiv, Noul Cod civi Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. II,

Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii. Editura Hamangiu, Bucureşti.

Gârbovan, D., (2012), Contractul de mandat, în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol  III,  art.  1650-2664. Contracte speciale.  Privilegii  şi  garanţii. Prescripţia extinctivă. Drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Georgescu-Banc, A., (2011), în colectiv, Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H.

Beck, Bucureşti.

Gheorghe, A., (2013), Efectele rezoluţiunii şi rezilierii[art. 1554 C.civ., în lucrarea Noul Cod civil.

Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii,(art. 1164-

1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Gheorghiu, Gh., (2012), Incapacitatea de a cumpăra drepturi litigioase, în Noul Cod civil.

Comentariu  pe  articole,  art.  1-2664,  Coordonatori:  Fl.A.  Baias,  E.  Chelaru,  R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Gheorghiu, Gh., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Ghimpu, S., Ţiclea, Al., (1994), Dreptul muncii, vol. I, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti.

Ghimpu, S., Ţiclea, Al., Tufan, C., (1998), Dreptul securităţii sociale, Editura All Beck, Bucureşti. Gliga, I., (1994), Drept financiar public, Editura All, Bucureşti.

Hageanu, C.C., (2012), Dreptul familiei şi actele de stare civilă, Editura Hamangiu.

Hamangiu, C., Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al., (2002), Tratat de drept civil român, vol. I, Editura All Beck, Bucureşti.

Hanga, V., (1998), Adagii juridice latineşti, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Iorgovan, A., (1994), Drept constituţional şi instituţii politice. Teoria generală., Bucureşti. Iorgovan, A., (1993), Drept administrativ, vol. I, Editura Hercules.

Ionaşcu, A., (1969), Probele în procesul civil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

Ionaşcu, A., (1963), Drept civil. Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. Ionaşcu, Tr., (1967), Elementele voinţei juridice în Tratat de drept civil. Partea generală, vol. I,

Editura Academiei, Bucureşti.

Irinescu, L., (2012), în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii Doctrină. Jurisprudenţă. Vol. I, art. 1-

  1. 952. Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, Bucureşt Ispas, P.-E., (2019), Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Sinteze. Jurisprudenţă. Grile.,

Editura Hamangiu, Bucureşti.

Jora, C., (2012), Drept civil. Drepturile reale în Noul Cod civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti. Jora, C., Uţă, L., (2013), Curs de drept civil pentru administraţie publică. Elemente de teoria drepturilor reale şi teoria generală a obligaţiilor, Editura Pro Universitaria, Bucureşti.

Jora, C., (2013), Drept civil II. Manual de studiu individual, Editura Pro Universitaria, Bucureşti. Jora, C., (2013), Despre bunuri în general, în lucrarea Noul Cod civil. Studii şi comentarii.

Volumul II, Cartea a III-a şi Cartea a IV-a (art.535-1163), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Jora, C., (2016), Suspendarea prescripţiei extinctive (art. 2532-2536) în Marilena Uliescu, coordonator, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Sinteza propunerilor de modificare şi completare a noului Cod civil. Volumul IV, Cartea a VII-a, Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2500-2664), Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Jora, C., (2016), Întreruperea prescripţiei extinctive (art. 2537-2543) în Marilena Uliescu, coordonator, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Sinteza propunerilor de modificare şi completare a noului Cod civil. Volumul IV, Cartea a VII-a, Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2500-2664),Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Jora,  C.,  (2016),  Repunerea  în  termenul  de  prescripţie.  (art.  2521)  în  Marilena  Uliescu, coordonator, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Sinteza propunerilor de modificare şi completare a noului Cod civil. Volumul IV, Cartea a VII-a, Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2500-2664),Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Jora, C., Ciochină-Barbu, I., (2019), Drept civil. Drepturile reale, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Leş, I., (1998), Principii şi instituţii de drept procesual civil, Editura Lumina Lex, Bucureşti. Leş, I., (2011), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Leş, I., (2001), Comentariile Codului de Procedură Civilă Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti.

Luburici, M., (1996), Teoria generală a dreptului, Bucureşti.

Luburici, M., (2005), Teoria generală a dreptului, Editura Oscar Print, Bucureşti.

Lupan, E., Pop, I.S., (2006), Tratat de drept civil român, Vol. I Partea Generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Lupan, E., (2001), Dreptul mediului, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Lupan, E., (1997), Drept civil. Partea generală, Editura Argonaut, Cluj-Napoca.

Macovei, C., Dobrilă, M.C., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Macovei, C., Dobrilă, M.C., (2012), Transmisiunea moştenirii, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I.

Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Malaurie, Ph., Aynès, L., Stoffel-Münck, Ph., (2010), Drept civil. Obligaţiile, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti.

Mateiaş, J.,  (1962), Domeniul de  aplicare a  prescripţiei extinctive în  lucrarea Prescripţia

extinctivă de Mateiaş, J., Cosmovici, P.M, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. Mateiaş, M., Cosmovici, P., (1962), Prescripţia extinctivă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. Marinescu, D., (1992), Dreptul mediului înconjurător, Editura Tempus S.R.L., Bucureşti. Morozan, Fl.,  (2012), Bunurile şi  drepturile reale în  general, în  Colectiv, Noul  Cod  civil.

comentarii,  doctrină  şi  jurisprudenţă,  Vol.  I,  art.  1-952.  Despre  legea  civilă.

Persoanele. Familia. Bunurile. Editura Hamangiu, Bucureşti.

Moise, A.A., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A.

Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, p. 1233.

Moise, A.A., (2012), Diferite categorii de contracte, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Moise, A.A., (2012), Contractul de adeziune, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-

2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Moise, A.A., (2010), Regulile aplicabile contractelor nenumite, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Moise, A.A., (2012), Libertatea de a contracta în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-

2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Munteanu, C.,  Ungureanu, O.,  (2011),  Drept  civil.  Partea  generală,  Editura  Universităţii „Lucian Blaga”, din Sibiu.

Muraru, I., (1993), Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Bucureşti.

Murzea, C., Şchiopu, S.-D., Bianov, A., (2006), Crestomaţie de texte juridice latine, Editura Romprint, Bucureşti.

Neculaescu, S., (2014), Contractul. Dispoziţii generale, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii.

Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-1649), coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Neculaescu, S., (2014), Libertatea contractuală, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea a I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-1649), coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Neculaescu, S., (2012), Abuzul de drept-sancţiune sau remediu? în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul I, Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534),coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Nicolae, M., (2000), Prescripţia extinctivă în lucrarea Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2000-2001, Editura Press Mihaela.

Nicolae, M., (2000), Prescripţia extinctivă, Editura Rosetti, Bucureşti.

Nicolae, M., (2010), Tratat de prescripţie extinctivă, Editura Universul Juridic, Bucureşti. Ninu,  I., (2012), Efectele rezoluţiunii şi ale rezilierii în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii,

doctrină şi jurisprudenţă, Vol II, art. 953-1649.Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Ninu, I., (2015), Efectele contractului. Practică judiciară şi reglementarea din noul Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Ninu,  I.,  (2014),  Rezoluţiunea  şi  rezilierea,  excepţia  de  neexecutare,  riscul  contractului.

Practică judiciară şi reglementarea din noul Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti. Niţă, N., (2010), Drept financiar şi fiscal, Editura Tipo Moldova, Iaşi.

Paraschiv, M., (2011), Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Pavel, P., (2014), Stingerea obligaţiei de plată prin punerea în întârziere a creditorului, în Noul

Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii,

(art. 1164-1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti. Pavel, F., (2014), Încheierea contractului, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III,

Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pavel, F., (2014), Viciile consimţământului, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III,

Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pavel, F., (2014), Obiectul contractului, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

Pavel, F.,  (2014), Formele de  exprimare a  consimţământului, în  Noul  Cod  civil.  Studii  şi

comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pavel,  F.,  (2016), Termenul prescripţiei extinctive  (art.  2517-2522), în  Marilena Uliescu, coordonator, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Sinteza propunerilor de modificare şi completare a noului Cod civil. Volumul IV, Cartea a VII-a, Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2500-2664), Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pădurariu, I., (2011), în Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Pătraşcu, B., (2012), Interpretarea şi efectele legii civile în Noul Cod civil. Studii şi comentarii.

Volumul I Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534), coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pătraşcu, B., Genoiu I., (2014), Categorii de contracte reglementate expres de Codul civil.

Contractul sinalagmatic şi contractul unilateral, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-164), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pătraşcu, B., Genoiu I., (2013), Consideraţii cu privire la testament în general, în Noul Cod civil.

Studii şi comentarii. Volumul II, Cartea a III-a şi Cartea a IV-a, (art. 535-1163), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pătraşcu, B., Genoiu I., (2013), Aspecte esenţiale ale opţiunii succesorale, în Noul Cod civil.

Studii şi comentarii. Volumul II, Cartea a III-a şi Cartea a IV-a, (art. 535-1163), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pătraşcu, B., Genoiu I., (2013), Diferite categorii de contracte, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pătraşcu, B., Genoiu I., (2014), Interpretarea contractului, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pătraşcu, B., Genoiu, I., (2016), Regimul general al termenelor de decădere în Marilena Uliescu, coordonator, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Sinteza propunerilor de modificare şi completare a noului Cod civil. Volumul IV, Cartea a VII-a, Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2500-2664), Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Perju, P., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, coordonatori: Fl.A.

Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura, C.H. Beck, Bucureşti. Piperea, Gh., (2012), Contractul de mandat, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-

2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Piperea, M., (2011), Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Perju, P., (2012), Comentariu la art. 1 C.civ., în Noul cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-

2664.Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Poenaru, E., (2001), Introducere în dreptul civil. Teoria generală. Persoanele, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj.

Pop,  A.,  Beleiu  Gh.,  (1980),  Drept  civil.  Teoria  generală  a  dreptului  civil,  Tipografia Universităţii Bucureşti.

Pop. A., (2000), Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Pop, I., (1993), Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Cordial, Cluj-Napoca.

Pop, L., (2001), Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti. Pop, L., (2012), Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. II. Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pop L., (1998), Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Pop, L., I.F., Popa, I.F., Vidu, S.I., (2012), Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile,(conform noului Cod civil), Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Pop T., (1993), Drept civil român. Teoria generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Popa, N., (1998), Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti.

Popa, N., (2005), Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti.

Popa, S., (2014), Drept comercial. Persoana fizică. Persoana juridică, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Popescu, T., (1991), Drept civil. Note de curs I, Editura Hyperion, Bucureşti.

Popescu, T. (1991), Drept civil. Teoria actului juridic, Editura Athenaeum.

Prediger, E.J., ( 2011), Introducere în studiul dreptului civil, Editura Hamangiu, Bucureşti. Prisacaru, V., (1998), Contenciosul administrativ român, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti.

Radu, D., Durac, Gh., (2001), Drept procesual civil, Editura Junimea, Iaşi, Seria Jus.

Rauschi, St., (1993), Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi.

Rauschi, Şt., Ungureanu, C.T., (1995), Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi.

Rauschi, Şt., Rauschi, Ştefania, Popa, Gh., (2000), Drept civil, Teoria generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Editura Junimea, Iaşi.

Rauschi Şt., (1993), Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi.

Răducan, G., (2012), Nulitatea contractului, în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină, jurisprudenţă. Vol II, art. 953-1649. Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Rădulescu, T.V., (2012), în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol II, art. 953-1649. Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu.

Rădulescu, T.V., (2012), Contractul de adeziune, în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol II, art. 953-1649. Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Rădulescu, T.V., Viciile de consimţământ, în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol II, art. 953-1649. Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Rădulescu, T.V., (2012), Regulile aplicabile contractelor nenumite, în colectiv, Noul Cod civil.

Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol II, art. 953-1649.Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Rădulescu, T.V., (2012), Libertatea de a contracta în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol II, art. 923-1649. Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Rădulescu,  T.V.,  (2012),  Încheierea  contractului,  în  colectiv,  Noul  Cod  civil.  Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol II, art. 953-1649. Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Răţoi, A., (2011), în colectiv, Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii. Editura C.H. Beck Bucureşti.

Ricu, C.S., (2012), Transmisiunea moştenirii, în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi

jurisprudenţă, Vol II, art. 953-1649.  Moşteniri şi liberalităţi.  Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Reghini, I., Diaconescu, Ş., Vasilescu, P., (2013), Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Roman, E., (1967), Prescripţia extinctivă în Tratat de drept civil, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti.

Rosetti-Bălănescu, I., Sachelarie, O. Nedeleu, N.G., (1947), Principiile dreptului civil român, Editura de Stat, Bucureşti.

Sitaru, D.A., (1997), Drept internaţional privat. Tratat. Editura Actami, Bucureşti.

Safta-Romano, E.,  (1993), Dreptul de  proprietate privată  şi  publică în  România, Editura Graphis, Iaşi.

Săuleanu, L., Răduleţu, S., (2007), Dicţionar de expresii juridice latine, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Stătescu, C., (1970), Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile civile, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Stătescu, C., Bîrsan, C., (1988), Drept civil. Drepturile reale, Tipografia Universităţii din Bucureşti. Stătescu, C., Bîrsan, C., (1994), Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All, Bucureşti. Stătescu, C., Bîrsan, C., (2002), Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a III-a, Editura All Beck, Bucureşti.

Stătescu, C., Bîrsan, C., (2008), Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Stătescu, C., Bîrsan, C., (1996) Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All, Bucureşti. Stângu, L., (2010), Neretroactivitatea legii în statul de drept, în vol. Perspectivele dreptului

românesc în Europa Tratatului de la Lisabona, Editura Hamangiu, Bucureşti. Stângu, L., (2015), Contractul de vânzare, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III,

Partea  a  II-a,  Cartea  a  V-a,  Contracte  speciale.  Garanţii  (art.  1650-2499), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic.

Stoica, V., (2009), Drept civil. Drepturile reale principale. Editura C.H. Beck, Bucureşti. Stoica, V., (2013), Drept civil. Drepturile principale. Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Ştefănescu  Constantinovici, A., (2012), Noul cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664.

Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Ştefănescu, Ion Traian, (2014), Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Ştefănescu, A., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Tabacu, A., (2013), Drept procesual civil, conform noului Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Terzea, V., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A.

Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Terzea, V., (2012), Prescripţia dreptului la acţiune privind drepturile accesorii, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Truşcă P., (2005), Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizică şi persoana juridică, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Truşcă, P., Truşcă, A.M., (2012), Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti. Turcu, I., (2011), Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009. cartea V Despre obligaţii, art. 1164-1649.

Comentarii şi explicaţii. Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Ţiclea, Al., (2007), Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Ţiclea, Al., (2011), Dreptul muncii. Curs universitar. Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Ţiclea, Al., (2014), Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă. Ediţia a VIII-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Ţiclea, Al., Tufan, C., (2003), Dreptul securităţii sociale, Editura Global Lex, Bucureşti.

Ţiclea, Al.,  (2011), Dreptul securităţii sociale. Curs  universitar. Ediţia a  III-a  revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Ţiclea, T., (2012), Capacitatea civilă a persoanei fizice în Noul Cod civil. Studii şi comentarii.

Volumul I Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534),coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Ţiclea, T., (2012), Capacitatea de exerciţiu restrânsă, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii.

Volumul I, Cartea I şi Cartea a II-a, (art. 1-534), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Ţiclea, T., (2012), Recunoaşterea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor civile în Noul Cod civil.

Studii şi comentarii. Volumul I. Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534),coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Ţiţ, N.H., (2012), Prescripţia dreptului la acţiune privind drepturile accesorii, în colectiv, Noul

Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol III, art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii şi  garanţii. Prescripţia extinctivă. Drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Uliescu, M., (2012), Buna-credinţă în noul Cod civil în Noul Cod civil. Studii şi comentarii.

Volumul I Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534), coordonator, M. Uliescu.

Uliescu, M., (2012), Despre legea civilă în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534),coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Uliescu, M. (2012), coordonator, Aplicarea legii civile în Noul Cod civil. Studii şi comentarii.

Vol. I Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534), Editura Universul Juridic, Bucureşti. Uliescu, M., (2012), Uzanţele ca izvor al dreptului civil, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii.

Vol. I Cartea I şi Cartea a II-a, (art. 1-534), Editura Universul Juridic, Bucureşti. Uluitu, A.G., (2011), în colectiv, Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii. Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Uluitu, A.G., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A.

Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Ungureanu, O., (2002), Drept civil. Introducere, ediţia a VI-a, Editura Rosetti, Bucureşti. Ungureanu O., (1999), Manual de drept civil. Partea generală., Editura All Beck, Bucureşti. Ungureanu, O., Munteanu, C., (2013), Drept civil. Partea generală în reglementarea noului Cod civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Ungureanu, D., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Ungureanu, C.T., (2013), Drept civil. Partea generală. Persoanele. Editura Hamangiu, Bucureşti. Ungureanu,  C.T., (2012), în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Ungureanu, C.T., (2012), Comentariu la art. 1 C.civ. în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii.

Doctrină. Jurisprudenţă. Vol. I, art. 1-952. Despre legea civilă. Persoanele. Familia.

Bunurile, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Ungureanu, C.T., (2012), în colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, Doctrină. Jurisprudenţă, vol. II,

Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii. Editura Hamangiu, Bucureşti.

Ungureanu, C.T., Toader, I.Al., (2019), Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a 4-a revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Ungureanu, D., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Urs, I.R., Anghel., S., (1998), Drept civil. Partea generală. Persoanele. Vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti.

Uţă, L., (2013), Proprietatea comună şi proprietatea periodică, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii, Volumul II, Cartea a III- şi Cartea a IV-a (art. 535-1163), coordonator, M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Uţă, L., (2014), Modalităţile obligaţiilor, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III,

Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii,(art.1164-1649), coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Uţă, L.,  (2016), Prescripţia extinctivă. Dispoziţii  generale (art. 2500-2516) în M.  Uliescu, coordonator, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Sinteza propunerilor de modificare şi completare a noului Cod civil. Volumul IV, cartea a  VII-a, Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2500-2664),Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Uţă, L., (2016), Începutul prescripţiei extinctive (art. 2523-2531) în M. Uliescu, coordonator, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Sinteza propunerilor de modificare şi completare a noului Cod civil. Volumul IV, Cartea a VII-a, Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2500-2664), Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Vasilescu, P., (2003), Relativitatea actului juridic civil, Editura Rosetti, Bucureşti.

Vasilescu, P., (2012), Drept civil.  Obligaţii  –  în  reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Varga, I.V., (2014), Punerea în întârziere a debitorului, în Noul Cod civil. Studii şi comentarii.

Volumul III, Partea I, Cartea a V-a, Despre obligaţii, (art. 1164-1649),coordonator

  1. M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti

Vida, I., (2006), Legistica formală – Introducere în tehnica şi procedura legislativă, Ediţia a III-a, revizuită şi completată, Editura Lumina Lex.

Voicu, M., (2007), Introducere în dreptul european, Editura Universul Juridic, Bucureşti. Zamşa, C., (2012), Efectele rezoluţiunii şi ale rezilierii, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole,

art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Zamşa, C., (2012), în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2664, Coordonatori: Fl.A.

Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti. Zamşa, C., (2006), Teoria impreviziunii. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Zamşa,C.,  (2012),  Impreviziunea,  în  Noul  cod  civil.  Comentariu  pe  articole,  art.  1-2664.

Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Zamşa, C., (2012), Comentarii la art. 1246-1248, în Noul cod civil. Comentariu pe articole, art.

1-2664. Coordonatori: Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

 

  1. II. S Articole

 

Adam, I., Contractul de arendare I, în Dreptul nr. 6/1995. Albu, I., Libertatea contractuală în Dreptul nr. 3/1993..

Albu, I., Man A., Utilitatea terminologiei juridice latine, cu referire specială la adagiile „pacta sunt servenda” şi „rebus sic stantibus” Dreptul nr. 2/1996.

Andrei, P., Dolul prin reticenţă în literatura juridică şi practica judiciară în Revista Română de Drept nr. 9/1982.

Beleiu, Gh., Drepturile civile ale omului reglementate de Constituţia României din 8 Decembrie 1991 în Dreptul nr. 10/1992, p. 3 şi urm.

Beleiu, Gh., Repunerea în termen în condiţiile art. 19 din Decretul nr. 167/1958, în Revista Română de Drept, nr. 9-12.

Boroi, G., Boroi, D., Consideraţii referitoare la acţiunea în concurenţă neloială, în Revista Juridică nr. 4/2001.

Cărpenaru, St.D., Dreptul comercial în condiţiile Noului Cod civil, în Curierul Judiciar nr, 10 /2010.

Ciobanu, V.M., Nota II la Dec. nr. 93/E/1985 a Trib. Iaşi, în Revista Română de Drept nr. 8/1986.

Ciochină-Barbu, I., Clauza de hardschip şi teoria impreviziunii în Caiete de drept internaţional nr. 34(1)2012.

Ciochină-Barbu, I., Principiul priorităţii de aplicare a dreptului european în raport cu dreptul constituţional naţional, în Buletinul ştiinţific nr. 21/2012 al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” Iaşi,.

Diaconescu M., Elemente structurale ale violenţei, viciu al violenţei juridice în Dreptul nr. 9/1998.

Deleanu, I., Repunerea în termen, în condiţiile art. 19 din Decretul 167/1958, I, în Revista Română de Drept, nr. 9-12.

Dumitrache, B., Consecinţele ineficacităţii contractelor în  Analele Universităţii Bucureşti, 2001, seria Drept.

Eliescu, M. Unele probleme privitoare la prescripţia extinctivă, în cadrul unei viitoare reglementări legale, în Studii şi cercetări juridice nr. 1/1956.

Fodor, M. Consideraţii asupra reglementării probelor în  noul Cod de procedură civilă, în Dreptul nr. 12/2011.

Gavrilescu, L.C., Rezoluţiunea contractului: remediu subiectiv sau obiectiv? În Revista Acta Universitatis „Lucian Blaga”, seria Jurisprudentia, nr. 1/2014.

Giurcă, Gr. Beleiu, Gh. Teoria impreviziunii-rebus sic stantibus, în dreptul civil, II – în revista Dreptul nr. 10-11/ 1993.

Hilsenrad,  A.  Despre  noua  reglementare  a  prescripţiei  extinctive  în  revista  Legalitatea populară nr. 8/1958.

Ibriş, A.L. Conceptele de drept pozitiv şi de drept negativ, 13 februarie 2017, disponibil pe www. Juridice. ro

Jora, C., Ciochină-Barbu, I., Unele repere privind proprietatea publică, în Dreptul nr. 1/2017. Leş, I., Reglementarea probelor în noul Cod de procedură civilă, în Dreptul nr. 12/2011. Nicolae, M., Consideraţii asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 9/1999.

Mangu, F., Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor-Reglementarea legală, fundamentul, domeniul de aplicare, poziţia şi ierarhia „remediilor „contractuale, dreptul de opţiune al creditorului, felurile, în Pandectele Române, nr. 1/2014.

Mangu, F., Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor-Condiţiile, în Pandectele Române, nr. 2/2014. Mangu, F., Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor. Efectele, natura juridică, noţiunile, în Pandectele Române, nr. 3/2014.

Mangu, F., Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor. Modul de operare, în Pandectele Române, nr. 4/2014.

Nicolae, M., Nulitatea parţială şi clauzele considerate nescrise în lumina noului Cod civil.

Aspecte de drept material şi de drept tranzitoriu, în Dreptul nr. 11/2012.

Panainte, S., Consideraţii referitoare la despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său individual de muncă a fost suspendat de angajator [art. 52 alin. (2) C. muncii] în Dreptul nr. 3/2016.

Perju, P., Probleme de drept civil şi procesual civil din practica secţiei civile şi de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din anii 2007-2008, în Dreptul nr. 5/2010.

Piperea, Gh. Dreptul comercial-specie a dreptului civil, în Curierul Judiciar nr. 7-8/2011.

Pop,  L., Unele  aspecte  în  legătură  cu  răspunderea pentru  prejudiciile  cauzate  prin acte administrative ilegale în Dreptul nr. 9/1994.

Reghini, I., Câteva caractere ale nulităţii contractului desprinse din reglementările noului Cod civil, în Dreptul nr. 4/2013.

Toader,  T.,  Safta,  M.,  Rolul  deciziilor  interpretative  în  procesul  de  constituţionalizare  a dreptului, în Dreptul nr. 9/2014.

Turianu, C., Darul manual reflectat în literatura juridică şi practica judiciară – în Dreptul nr. 6/2000.

Ţăndăreanu, N., Prescripţia extinctivă prin prisma prevederilor noului Cod civil, (Legea nr.

287/2009), Partea I, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2012, Partea a II-a. Uliescu, M., Noţiunea de bun. Accepţiuni posibile, în Studii şi Cercetări Juridice nr. 4/2013

Ungureanu, O., Reflecţii privind eroarea în dreptul civil – în Revista Juridică nr. 4/2001. Ungureanu,  O.,  Munteanu,  C.,  Consideraţii  cu  privire  la  dreptul  de  onoare  –  drept  al personalităţii, Dreptul nr. 7/2014.

Ungureanu, O., Munteanu, C., Privire generală asupra incapacităţilor de drept civil, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2015.

Ungureanu, C.T.,  Proprietatea time-sharing în  dreptul internaţional şi  român, în  Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000-2001.

Ungureanu, C.T., Cel care se obligă trebuie să fie titularul dreptului?, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2013, vol. XXIII.

Vida, I., Codul civil (Legea nr. 287/2009) şi principiile generale ale dreptului, în Dreptul nr. 8/2012.

Vrabie, G., Contribuţii la o nouă definiţie a dreptului, în Studii şi Cercetări Juridice nr. 3/1985.

Informații suplimentare

Titlu

Drept civil. Partea generala. Editia a III-a, revazuta si adaugita

Preț

49,00

ISBN

978-606-26-1201-6

Format

Academic

Pagini

329

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Drept civil. Partea generala. Editia a III-a, revazuta si adaugita”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON