Gozo Zeno

Este dascăl la Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, psihoterapeut specialist în Abordarea Sistemică şi Terapie Familială şi specialist consilier în Consiliere Experienţială, individuală şi de grup, şi Consilierea Experienţială a Unificării.
A absolvit Institutul de Învăţământ Superior de Specialitate, profilul Socio-Pedagogie, din Dortmund, Germania. Titlul de „Doctor în Filosofie” l-a obţinut la Universitatea de Vest din Timişoara.
Ariile de specializare şi de interese: filosofie, etică şi deontologie, antropologie, estetică, ecologie, istoria psihologiei, trimiteri filosofice spre psihologie, terapia sistemică de familie: dezvoltări constructiviste şi construcţioniste.

Alte publicații
• Evacuarea sublimului. Demascări antropologico-existenţiale, Editura Universitară, Universul Academic, București, 2023.
• Adultus Rex, Psihologie și posologie a semi-conștientului, Editura Universitară, Universul Academic, București, 2021.
• Forme și formațiuni ale inadaptării. Manifestări posibile, în volum colectiv Filosofie și Economie, Vol. 5: „Antropologie și comportament economic: homo oeconomicus versus homo reciprocans”, Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane, Academia de Studii Economice, Editura ASE, București, pp. 253-274., 2019.
• Despre noi, Reflexii, refracții, reflecții actuale, Editura Paideia, București, 2018.
• Istoria psihologiei, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018.
• Axiomele capitalismului și subconștientul colectiv, în volum colectiv Filosofie și Economie vol. 4: „Temeiuri Axiologice ale Comportamentului Economic”, Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane, Academia de Studii Economice, Editura ASE, București, pp. 122-165., 2018.
• Etică în psihologie, Psihologia eticii, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017.
• Elemente de filosofie timpurie, trimiteri spre psihologic, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013.
• Psihanaliza, Epistemă contemporană, Editura Eurobit, Timişoara, 2011.
• Introducere în pedagogie, aspecte fundamentale, Editura Artpress, Timişoara, 2010.
• Implicaţii filosofice ale ideilor şcolii de la Palo Alto, Editura Eurobit, Timişoara, 2010.
• Între tradiţional şi contemporan în sociologia educaţiei, Editura Artpress, Timişoara, 2010.
• O incursiune în Educaţia adulţilor, Editura Augusta, Timişoara, 2009.Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON