Voicu Costică

Funcţii ocupate:
-2011 – prezent –Profesor universitar Facultatea de Drept a Universităţii Spiru Haret
-2010 –prezent –expert pe termen lung (62307 cod contract)
–Grantul „Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii
în activitatea judiciară” –Academia de Poliţie „A.I.Cuza”.
-2009 –prezent, avocat definitiv, membru al Baroului Bucureşti
-Martie 2008 –2010–Profesor universitar dr. Catedra Drept Public din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”;
-2000 –2008 –Rector al Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”;
-2003 –2008 –membru în Colegiul Director al Asociaţiei Europene a Colegiilor de Poliţie (A.E.P.C.);
-Preşedinte executiv al Asociaţiei Internaţionale a poliţiştilor (I.P.A.) –Secţia Română, dinanul 1996;<br<
-Preşedinte executiv al Fundaţiei ,,EUROLEX”;
-1997 –2000 –Director al Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului de Interne;
-1996 –1997 –Şef al Inspectoratului General al Poliţiei Române;
-1990 –1996 –adjunct al Şefului Inspectoratului General al Poliţiei Române;
-1986 –1990 –Director adjunct şi Director al Direcţiei Economice –
Inspectoratul General al Poliţiei;
-1982 –1986 –Şef Serviciu în cadrul Direcţiei Economice –Inspectoratul General al Poliţiei;

Lucrari publicate:
1.Istoria statului şi dreptului românesc-Curs universitar -Editura Universului Juridic, Bucureşti, 2012 ,autor unic
2.Teoria generală a dreptului-Curs universitar -Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010. Ediţie revăzută şi
actualizată, autor unic
3.Securitatea financiară a Uniunii Europene în viziunea Tratatului de la Lisabona-Curs universitar pentru masterat, Editura Pro Universitaria, 2010, în colectiv de autori
4.Strategia de Securitate Internă a Uniunii Europene-
Curs pentru masterat -vol. I, Editura Sitech, Craiova, 2010,
autor unic
5.Investigarea fraudelor–Curs universitar pentru masterat
-Editura Sitech, Craiova,2009, coordonator şi autor
6.Teoria Generală a Dreptului-Curs universitar -Editura
Universul Juridic, Bucureşti,2008, autor unic
7.Fundamente de drept, Editura Sitech, Craiova,
2008, în colectiv de autori
8.Istoria statului si dreptului românesc, (ediţie revăzută şi adăugită) Editura Universul Juridic, Bucureşti,2008, autor unic
9.Studii de criminologie si victimologie, Editura Pro Universitaria, 2008, în colectiv de autori
10.Dreptul Penal al Afacerilor-Ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, în colectiv de autori
11.Drept internaţional penal-Editura Pro-Universitaria,
Bucureşti, 2007, în colectiv de autori
12.Teoria Generală a Dreptului,Editura Universul Juridic, Bucureşti,2006,autor unic
13.Introducere în criminologia aplicată-Editura Universul
Juridic, Bucureşti,2004, în colectiv de autori
14.Investigarea criminalităţii financiar-bancare,Editura Polipress, laşi, anul 2003,în colectiv de autori
15.Drept penal al afacerilor,Editura AII Beek, ediţia a II-a, Bucureşti, anul 2003, în colectiv de autori
16.Dreptul penal al afacerilor,Ediţia a III-a, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, anul 2006, în colectiv deautori
17.Globalizarea si criminalitatea financiar-bancară,Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005, în colectiv de autori
18.Management organizaţional în domeniul ordinii publice,
vol. I si v etc.
Articole publicate:
1.Poliţia şi societatea: Formele şi metodele de lucru ce vor întări autoritatea poliţiei în ochii populaţiei în Revista de Investigare a
Criminalităţii, Editura Universul Juridic. Revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut-Indexări internaţionale: EBSCOşiSSRN.
2.Police and society: the forms and methods of work to strengthen
the authority of the police in the publicîn Journal of Criminal Investigation, Editura Universul Juridic, nr. 1/ianuarie -iunie 2012 –
Indexări internaţionale: EBSCO şi SSRN.
3.Financial crisis or financial crime? în Journal of Criminal Investigation, Editura Universul Juridic, nr. 1/2012 – ediţie specială
-Indexări internaţionale: EBSCO şi SSRN.
4.Criza financiară sau crima financiară ?în Revista de Investigare a
Criminalităţii, Editura Universul Juridic, nr. 1/2012 –ediţie specială.
Revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut-Indexări internaţionale: EBSCO şi SSRN, etc.
Sursa: http://www.spiruharet.ro/facultati/drept-buc/cadre/bb472dfcd36f1200bc206fd8dd8b259f.pdfAfișez toate cele 10 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON