Costea Vladimir-Adrian

STUDII

Martie – Iulie 2020: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, Modul psihopedagogic (II), postuniversitar.
2 decembrie 2019 – 23 noiembrie 2020: Doctorand antreprenor, bursier al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, finanțat din fondurile structurale POCU, cod: 380/6/13/123343, Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii (ATRiUM).
1 octombrie 2017 – 24 iulie 2020: Facultatea de Științe Politice, bursier la Școala Doctorală, Universitatea din București. Teză de doctorat intitulată: Traiectorii ale instituţionalizării Grațierii individuale, Grațierii colective și Liberării condiționate. Studiu de caz: România, 1990-2020. Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Georgeta GHEBREA. Calificativul “foarte bine” din partea comisiei de evaluare. Titlul de doctor acordat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 6245 din 21 decembrie 2020.
2015-2017: Facultatea de Științe Politice, Master Politică Europeană și Românească (MPER), Universitatea din București. Teză de disertaţie intitulată: Traiectorii de evoluţie ale instituţionalizării Graţierii individuale şi Graţierii colective în România în perioada 2000-2004. Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Georgeta GHEBREA. Șef de promoție, bursier (media examenului de finalizare a studiilor: 10,00).
Iunie 2017: Modulul Jean Monnet “EU*RO Media, Standarde Europene, Aplicabilitate Românească: Viziunea Media asupra Președinției Române a Consiliului UE”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), co-finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Programului Erasmus +.
2015-2016: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, Modul psihopedagogic (I).
2012-2015: Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București. Teză de licență intitulată: Schimbarea imaginii SUA ca urmare a discursurilor şi activităţilor lui Martin Luther King Jr. Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Georgeta GHEBREA. Șef de promoție, bursier (media examenului de finalizare a studiilor: 9,93).
2009-2012: Colegiul Național “George Coșbuc” Motru (jud. Gorj), profil real, specializarea matematică-informatică (media generală la examenul de Bacalaureat: 9,71).

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

18 aprilie – 13 noiembrie 2018: Referent la cabinetul Ministrului delegat pentru Afaceri Europene (implicarea în procesul de elaborare a documentelor strategice reprezentate de Programul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și Programul pe Trio al Consiliului, verificarea bugetului și a calendarului de evenimente organizate sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, gestionarea și verificarea documentelor înregistrate la cabinetul demnitarului).
1 septembrie 2017 – 31 martie 2018: Consultant birou parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul României (gestionarea documentelor de la cabinetul demnitarului, implicarea în organizarea de evenimente, participarea la ședințele Comisiei pentru politică externă și la activitatea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării).

VOLUNTARIAT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Octombrie 2019 – prezent: Colaborator pentru Revista Pulsul Geostrategic (publicarea de studii de cercetare și realizarea de interviuri focalizate pe aspectele geopolitice şi geostrategice ale vieţii internaţionale contemporane).
Aprilie 2019 – Iulie 2020: Colaborator pentru Știri pe surse (publicarea de articole de analiză și opinie la secțiunea de “Invitați”).
1 martie 2015 – martie 2018: Redactor EuroPunkt, platformă online dedicată tinerilor (peste 500 de interviuri publicate pe tematici dedicate afacerilor europene, justiției, apărării, politicii externe).
27 februarie – 27 aprilie 2017: Internship, Departamentul pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor, Administrația Prezidențială (realizarea documentării și asigurarea comunicării instituționale în contextul inițierii demersurilor pentru amendarea legislației electorale necesare înființării de noi secții de votare în străinătate, desfășurarea de campanii de informare pentru a explica procesul de înscriere în Registrul Electoral – în vederea exercitării votului prin corespondență, gestionarea documentelor înregistrate în cadrul Departamentului, activități desfășurate sub îndrumarea și coordonarea doamnei Consilier de Stat Sandra PRALONG)
8- 26 ianuarie 2018: Internship, Ministerul Justiției.
4 – 8 aprilie 2016: Internship, Curtea Constituțională a României.
12 octombrie – 15 decembrie 2015: Internship, Camera Deputaților, Parlamentul României.
LIMBI STRĂINE: Engleză.

ACTIVITATE ACADEMICĂ

Ianuarie 2018 – prezent: Editor asistent la Revista Studia Politica Romanian Political Science Review, indexată în bazele de date: CEEOL (din 2005), GESIS-GESIS-SSOAR (2005), EBSCO (2011), Scopus (2013), ProQuest (2013) și ERIH PLUS (2018). În această perioadă, au apărut Nr. 1/2018, Nr. 2/2018, Nr. 3/2018, Nr. 4/2018, Nr. 1/2019, Nr. 2/2019, Nr. 3&4/2019, Nr. 1/2020, Nr. 2/2020 și Nr. 3/2020. Printre responsabilitățile îndeplinite, menționez: editarea și promovarea Revistei în mediul academic, verificarea articolelor și recenziilor prin programul Turnitin de detecţie a plagiatului, interpretarea Raportului de similitudine, comunicarea cu autorii și recenzorii Revistei, redactarea și promovarea “Apelului pentru contribuții”, asigurarea comunicării cu Editura și Tipografia Universității din București). Decembrie 2020 – prezent: Membru în Consiliul redacțional al Revistei Române de Studii Electorale. Contribuție la apariția nr. 1-2/2020.
Februarie – Iunie 2019: Seminarist la programul de studii “Științe Politice în limba română” în cadrul disciplinelor “Metode de cercetare aplicate în științele politice” (anul II de Licență) și “Psihosociologia organizațiilor” (anul III de Licență), profesor titular Georgeta GHEBREA la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București.
ARTICOLE PUBLICATE:

În reviste indexate în cel puțin două baze de date internaționale (BDI) sau într-un volum colectiv, publicate în România într-o limbă de circulație internațională
1.Vladimir-Adrian COSTEA, “(Re)defining the complementary institution of Conditional release in Romania (2000-2019), Studia, Romanian Political Science Review, Nr. 1, 2020, pp. 55-86.
2.Vladimir-Adrian COSTEA, “La manifestation du châtiment, fondement du desiderata de la préservation de l’ordre et de la sécurité publique”, Noua Revistă de Drepturile Omului, Nr. 1/2020, pp. 33-44. (studiu finanțat prin proiectul ATRIUM)
3.Vladimir-Adrian COSTEA, “Quo Vadis, European Union?”, CES Working Papers, Vol. X1, Nr. 3, 2019, pp. 269-284.
Într-un volum colectiv, publicat în România în limba română
1.Vladimir-Adrian COSTEA, “Reglementarea condițiilor de detenție: în ce condiții privarea de libertate afectează demnitatea și integritatea persoanelor condamnate?”, în Radu CARP (coord.), Consolidare democratică sau de-democratizare. Conferința doctoranzilor în științe politice, 9 iulie 2018 – București, Editura Universității din București, București, 2020, pp. 101-150.
În reviste BDI sau într-un volum colectiv, publicate în România în limba română
1.Vladimir-Adrian COSTEA, “Considerații asupra consecințelor indezirabile ale recursului compensatoriu. Provocări conceptuale și structurale”, Revista Dreptul, nr. 6/2020, pp. 134-161. (studiu finanțat prin proiectul ATRIUM)
2.Vladimir-Adrian COSTEA, “Explorarea universului carceral. Aspecte de etică și deontologie academică”, Polis, Revistă de Științe Politice, Volum VII, Nr. 4 (22), Serie nouă, septembrie – noiembrie 2019, pp. 99-114. (studiu finanțat prin proiectul ATRIUM)
3.Vladimir-Adrian COSTEA, “Traiectorii ale reformării mediului carceral în spațiul românesc. Raportarea politicilor penale la trupul și sufletul persoanelor condamnate”, Polis, Revistă de Științe Politice, Volum VII, Nr. 3 (25), Serie nouă, iunie – august 2019, pp. 125-152.
4.Vladimir-Adrian COSTEA, “Ce este demnitatea pentru cei ce nu pot face uz de ea? Problematizări privind dezideratul inviolabilității demnității umane în mediul carceral”, Noua Revistă de Drepturile Omului, Nr. 1/2019, pp. 53-66.
5.Vladimir-Adrian COSTEA, “Rolul Curții Constituționale în definirea regimului politic românesc postcomunist”, Revista Dreptul, nr. 2/2019, pp. 96-116.
6.Vladimir-Adrian COSTEA, “Dinamica suprapopulării şi a condiţiilor de detenţie în penitenciarele din România în perioada 1990–2017”, Revista Română de Sociologie, nr. 3-4, 2018, pp. 303-340.
7.Vladimir-Adrian COSTEA, “Evoluţia profilului socio-profesional al prefectului în judeţul Gorj 1990-2015[2]”, Polis, Revistă de Științe Politice, Volum VI, Nr. 4 (22), Serie nouă, septembrie – noiembrie 2018.
8.Vladimir-Adrian COSTEA, “Evoluţia profilului socio-profesional al prefectului în judeţul Gorj 1990-2015[1]”, Polis, Revistă de Științe Politice, Volum VI, Nr. 3 (21), Serie nouă, iunie – august 2018.
9.Vladimir-Adrian COSTEA, “Alegerea Adunării Constituante din 1914. Poziționări privind reforma electorală și reforma agrară”, Sfera Politicii, Volum XXVI, Nr. 2 (196), aprilie-iunie 2018, pp. 48-60.
10.Vladimir-Adrian COSTEA, “Instituţionalizarea, dezinstituţionalizarea şi reinstitu-ţionalizarea Graţierii individuale în România în perioada 2000-2009”, Studia, Romanian Political Science Review, Vol. XVIII, Nr. 2, 2018, pp. 193-212.
11.Vladimir-Adrian COSTEA, “Luminarea și Pacea eternă: problematizări privind proiectele filosofice kantiene”, Sfera Politicii, Volum XXV, Nr. 3-4 (193-194), iulie-decembrie 2017, pp. 84-94.
În reviste BDI sau într-un volum colectiv, publicate în România în limba română și într-o limbă de circulație internațională
1.Vladimir-Adrian COSTEA, “Amnistia și Grațierea. Modele constituționale privind protejarea statului de drept și a drepturilor persoanelor condamnate”, Revista de drept constituțional, nr. 1/2019, pp. 126-142 (cu traducere în limba engleză: “Amnesty and Pardon. Constitutional models on protecting the rule of law and the rights of convicted persons”, pp. 25-42).
2.Vladimir-Adrian COSTEA, “Aplicarea monitorizării electronice în România: Cum şi în ce condiţii supravegherea la distanţă facilitează reintegrarea persoanei condamnate în societate?”, Revista de drept constituțional, nr. 1/2018, pp. 148-181 (cu traducere în limba engleză: “The application of electronic monitoring systems in Romania: how and in what ways does electronic surveillance facilitate a convicted person’s reintegration into society?”, pp. 41-72).
În reviste BDI sau într-un volum colectiv, publicate în România într-o limbă de circulație internațională (împreună cu un alt autor)
1.Vladimir-Adrian COSTEA și Alexis CHAPELAN, “Beyond Conservatism: how the crisis of the American Right shaped Trumpism and the Trump Vote in the 2016 Election”, Romanian Review of Political Sciences and International Relations, Vol XVII, Nr. 1, 2020, pp. 138-152.
2.Ciprian NEGOIȚĂ și Vladimir-Adrian COSTEA, “Why European values matters? A Cross-sectional Study on the Attitudes and Preferences of the Romanian citizens towards 2019 EU elections”, Polis, Revistă de Științe Politice, Volum VII, Nr. 1 (23), Serie nouă, decembrie 2018 – februarie 2019.
În reviste BDI sau într-un volum colectiv, publicate în România în limba română (împreună cu un alt autor)
1.Alexis CHAPELAN și Vladimir-Adrian COSTEA, “Persistențe și discontinuități ideologice și discursive în scrutinele prezidențiale din România postcomunistă”, Polis, Revistă de Științe Politice, Volum VIII, Nr. 1 (27), Serie nouă, decembrie 2019-februarie 2020, pp. 39-56.
2.Ciprian NEGOIȚĂ și Vladimir-Adrian COSTEA, “Criza democrațiilor occidentale: între post-democrație, extremism și ascensiunea populismului”, Polis, Revistă de Științe Politice, Volum VII, Nr. 3 (25), Serie nouă, iunie – august 2019, pp. 67-82.
3.Ciprian NEGOIȚĂ și Vladimir-Adrian COSTEA, “Migrație și mobilitate: provocări conceptuale și structurale definitorii ale secolului XXI”, Revista de Științe Politice și Relații Internaționale, vol. XVI, nr. 1, 2019, pp. 38-50.
În reviste pentru popularizarea cunoașterii, publicate în România, în limba română
1.Vladimir-Adrian COSTEA, “Exercitarea și interzicerea dreptului de vot. Semnificații simbolice și interpretări juridice raportate la natura universului carceral și la jurisprudența CEDO în materie”, Revista Română de Studii Electorale, nr. 1-2/ 2020, pp. 26-50.
2.Vladimir-Adrian COSTEA, “Dirijorul de la Washington. Spectacol și incertitudine”, Pulsul Geostrategic, nr. 283, noiembrie – decembrie 2020, pp. 24-36.
3.Vladimir-Adrian COSTEA, “Refugiu și risipire”, Revista de practică penitenciară, nr. 3/2020, pp. 40-45.
4.Vladimir-Adrian COSTEA, “(Re)integrare in integrum – model alternativ de reformă penală”, Revista de practică penitenciară, nr. 3/2020, pp. 54-64.
5.Vladimir-Adrian COSTEA, “Economia puterii de a pedepsi sub auspiciile jurisprudenței CEDO. Demnitatea ‘monstrului uman’”, Pulsul Geostrategic, nr. 277, noiembrie – decembrie 2019, pp. 45-54.
6.Vladimir-Adrian COSTEA, “A grația și a ierta. Provocări conceptuale și structurale privind natura măsurilor de clemență”, Revista de practică penitenciară, nr. 2/2019, pp. 1-10.
În reviste pentru popularizarea cunoașterii, publicate în România, în limba română și într-o limbă de circulație internațională
1.Vladimir-Adrian COSTEA, “Penitenciarul, potențial focar de extindere a pandemiei de Covid-19”, Pulsul Geostrategic, nr. 279, martie – aprilie 2020, pp. 41-47. (cu traducere în limba engleză: “The Prisons – Potential Sources for the Expansion of COVID-19”, Geostrategic Pulse, no. 279, march-april 2020, pp. 39-44). (studiu finanțat prin proiectul ATRIUM)
2. Vladimir-Adrian COSTEA, “Mirajul ‘Leave’: de la o mai puțină Europă la nevoia cooperării în context post-Brexit”, Pulsul Geostrategic, nr. 278, ianuarie-februarie 2020, pp. 18-26 (cu traducere în limba engleză: “The ‘Leave’ Mirage: from a Lesser Europe to the Need for Cooperation in a Post-Brexit Context”, Geostrategic Pulse, no. 278, January-february 2020, pp. 17-26)
3.Vladimir-Adrian COSTEA, “(Re)definirea spațiului de libertate, securitate și justiție în context Brexit. Limite și perspective asupra executării mandatului european de arestare”, Pulsul Geostrategic, nr. 278, ianuarie-februarie 2020, pp. 27-32. (cu traducere în limba engleză: “Redefining the Area of Freedom, Security and Justice in the Light of Brexit. Limitations and Perspectives with regard to the European Arrest Warrant”, Geostrategic Pulse, no. 278, January-february 2020, pp. 27-32).
4.Vladimir-Adrian COSTEA, “(Re)definirea și delimitarea frontierelor interne și externe ale UE”, Pulsul Geostrategic, nr. 276, septembrie – octombrie 2019, pp. 32-40. ((Re)defining and Designing the Internal and External Borders of the European Union)
5.Vladimir-Adrian COSTEA, “Demersurile UE privind combaterea terorismului și radicalizării în penitenciar. Provocări conceptuale și structurale”, Pulsul Geostrategic, nr. 276, septembrie – octombrie 2019, pp. 22-30. (“EU’s Efforts to Combat Terrorism and the Phenomenon of Radicalization in Prisons. Structural and Conceptual Challenges”)
(*) Recenzie publicată în Revista Studia Politica, vol. XIX, no. 1/2019, pp. 134-141 – ANDREI MURARU, Vișinescu, torționarul uitat: închisoarea, crimele, procesul, Iași, Polirom, 2017, 485 pp.

PREZENTĂRI LA CONFERINȚE:

1.Vladimir-Adrian COSTEA, “Dinamica suprapopulării şi a condițiilor de detenție în penitenciarele din România în postcomunism”, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice C.I.C.R, Cercul de Istorie Contemporană Românească CICR – Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 19-20 aprilie 2018.
2.Vladimir-Adrian COSTEA, “The Dynamics of Overcrowding, Gender and Detention Conditions in Romanian Prisons during 1990-2017. A Case Study on Târgşor Prison”, SCOPE: SCIENCE OF POLITICS – International Interdisciplinary Conference of Political Research “Gender & Politics”, the 5th edition, Centre for Equal Opportunity Policies (CPES) of the Faculty of Political Science at the University of Bucharest, Bucharest, 18-19 May 2018.
3.Vladimir-Adrian COSTEA, “Problematizări privind (re)definirea condiţiilor minime de detenţie în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”, Conferința doctoranzilor în științe politice “Consolidare democratică sau de-democratizare. Incertitudine într-o lume divergentă”, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, București, 6 iulie 2018.
4.Vladimir-Adrian COSTEA, “Quo Vadis, European Union”, EURINT, International Conference, 8th Edition, European Union’s structural challenges: the way forward, Iasi, 17-18 may 2019.
5.Vladimir-Adrian COSTEA, “What is dignity for those who can not use it? Discussing the objective of the inviolability of human dignity in the carceral environment”, SCOPE: SCIENCE OF POLITICS – International Interdisciplinary Conference of Political Research “Gender & Politics”, the 6th edition, Faculty of Political Science at the University of Bucharest, Bucharest, 31 may – 2 june 2019.
6.Vladimir-Adrian COSTEA, “Corupția și anticorupția, linii de diviziune în context post-Brexit”, Conferința doctoranzilor în științe politice “Integrare sau dezintegrare. Incertitudine într-o lume divergentă”, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, București, 5 iulie 2019.
7.Vladimir-Adrian COSTEA, “Reglementări constituționale din statele membre ale UE privind acordarea amnistiei și grațierii”, Conferința Națională a Școlilor Doctorale, Cluj-Napoca, 3-5 septembrie 2019.
8.Vladimir-Adrian COSTEA, “Perspective asupra (re)definirii măsurilor compensatorii oferite persoanelor private de libertate”, Conferinţa națională online a doctoranzilor și post-doctoranzilor în științe sociale, Oradea, 4-5 iunie 2020.
9.Vladimir-Adrian COSTEA, “Criza și sistemul de referință al valorilor sociale. (Re)definirea contractului social”, Conferinţa ştiinţifică studenţească naţională – Noi provocări în Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III, ediția a III-a (online), 5 iunie 2020
10.Alexis CHAPELAN (EHESS/Bucarest), Vladimir-Adrian COSTEA (Bucarest) : “Le Bon, la Brute et le Truand : la crise du Covid-19 et les ambiguïtés de la construction de la figure de ‘l’expert’ dans la grammaire politique populiste”, Le gouvernement des experts dans la gestion du Covid-19 Émergence, rôle et concurrence des experts de la santé, Romanska och klassiska institutionen, 16 november 2020.
11.Vladimir-Adrian COSTEA, “The Institutionalization, De-Institutionalization, Re-Institutionalization of Individual Pardon in Romania during 1990-2014”, SCOPE: SCIENCE OF POLITICS – International Interdisciplinary Conference of Political Research “Democracy in Development Comparative Perspectives on the Governance of the Public Good”, the 4th edition, Centre for Equal Opportunity Policies (CPES) of the Faculty of Political Science at the University of Bucharest, Bucharest, 26-28 May 2017. V
izite de cercetare realizate în perioada iunie 2017 – februarie 2020: Penitenciarele Târgu Jiu, Găești, Gherla, Rahova, Jilava, Târgșorul Nou, Tichilești, Mioveni, Galați, Tulcea, Bacău, Brăila, Ploiești, Focșani, Craiova, Mărgineni, Aiud, Bistrița, Slobozia, Satu Mare, Drobeta Turnu Severin, Botoșani.

Interviuri publicate în revista Pulsul Geostrategic:

1. Interviu/ Valentin Naumescu, conferențiar UBB: “Sistemul internațional actual pare mai fragmentat ca oricând în epoca postbelică”, Pulsul Geostrategic, 21 februarie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/53. (Publicat în versiunea print, Pulsul Geostrategic, nr. 278, ianuarie-februarie 2020, pp. 5-9, cu traducere în limba engleză: Interview/ Valentin Naumescu: “The Current International System Seems More Divided than Ever in the Post-War Era”, Geostrategic Pulse, no. 278, January-february 2020, pp. 5-9)
2. Interviu cu Sergiu Mișcoiu: “Cutremurul Brexit a fost citit în manieră diferită nu doar de către liderii statelor membre, dar și de către mai-marii Uniunii Europene”, Pulsul Geostrategic, 23 martie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/60. (Interview with Sergiu Mișcoiu: “The Brexit Earthquake Was Read Differently Not Just by the Leaders of the Member States, but also by the EU Leaders”, Geostrategic Pulse, March, 23, 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/en/materiale/material/60)
3. Interviu cu Mihnea MOTOC: “Gradul ridicat de interdependență al lumii globalizate de azi își găsește reflectare în articularea geopolitică a Comisiei”, Pulsul Geostrategic, 27 martie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/62. (Interview with Mihnea MOTOC: “The High Level of Interdependence of Today’s Globalised World Is Reflected in the Geopolitical Articulation of the European Commission”, Geostrategic Pulse, April,7, 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/en/materiale/material/62)
4. Interviu cu profesorul Dan Pavel despre alegerile prezidențiale americane: “Partizanii fiecăruia îl percep pe celălalt candidat ca fiind prea bătrân și cu sănătatea mintală șubrezită” (https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/74) / Interview with Professor Dan PAVEL on the US Presidential Elections: “The Supporters of Each Candidate See the Opponent as too Old and Mentally Weak” (https://www.pulsulgeostrategic.ro/en/materiale/material/74)
5. Interviu cu Valentin Lazea, economist şef BNR: “Cea mai mare greșeală ar fi să considerăm că această pandemie constituie un element singular”, Pulsul Geostrategic, 7 mai 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/75. / Interview with Valentin Lazea, Chief Economist at the National Bank of Romania: “The Biggest Mistake Would Be to Consider That This Pandemic is a Singular Happening”, https://www.pulsulgeostrategic.ro/en/materiale/material/75
6. Interviu cu George Vișan: “Populismul, mai ales cel de dreapta, va spori tensiunile etnice și va polariza și mai mult societatea americană”, Pulsul Geostrategic, 17 iunie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/90
7. Interviu cu Radu Magdin, analist politic: “Cooperarea și solidaritatea europeană, transpuse în soluții sustenabile și echitabile, sunt principalele mecanisme care pot scoate Europa din criză”, Pulsul Geostrategic, 22 iunie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/92
8. Interviu cu Iulian F. Popa, cadru didactic asociat al UBB: “Viitorul este (și) al ‘autostrăzilor digitale’”, Pulsul Geostrategic, 24 iunie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/94
9. Interviu cu Luminiţa Odobescu, Reprezentantul Permanent al României la UE: “Singurul scenariu viabil pentru viitorul construcției europene nu poate fi conceput în afara solidarității și coeziunii”, Pulsul Geostrategic, 25 iunie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/95
10. Interviu cu europarlamentarul Dragoș Pîslaru, “Renew Europe”: “Condițiile sanitare nu au fost respectate, în special în locurile cu muncitori transfrontalieri sau sezonieri, și aici putem vorbi fără rezerve despre abuzuri”, Pulsul Geostrategic, 2 iulie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/97
11. Interviu cu europarlamentarul Iuliu Winkler, PPE: “Planul de redresare trebuie să ajute mai consistent statele membre mai puțin dezvoltate și pe cele care au fost cel mai grav afectate de pandemie”, Pulsul Geostrategic, 6 iulie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/98
12. Interviu cu Lectorul Dragoş C. Mateescu (Izmir University of Economics): “Toleranța UE față de derapajele interne din Turcia este doar aparentă”, Pulsul Geostrategic, 6 iulie 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/99
13. Interviu cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE: “Criza generată de pandemia de COVID-19 ne-a arătat că Uniunea Europeană are capacitatea de a răspunde la momentele de criză prin solidaritate”, Pulsul Geostrategic, 18 august 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/124
14. Interviu cu Gabriela Crețu, președinta Comisiei pentru afaceri europene a Senatului: “Poate fi ‘cumpătat’ cine are masa plină, cel care nu are mai nimic pe ea flămânzește!”, Pulsul Geostrategic, 28 august 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/128 15. Interviu cu Anna Borshchevskaya, membru al Washington Institute: “Belarus este mai puțin liberă chiar decât Rusia, din cauza lui Lukașenko”, Pulsul Geostrategic, 28 august 2020, https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/135 Premii: Locul II la Olimpiada de științe socio-umane, disciplina Filosofie, etapa națională (2012).

Premii: Locul II la Olimpiada de științe socio-umane, disciplina Filosofie, etapa națională (2012).Afișez toate cele 3 rezultate

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON