Marinescu Valeriu

– cadru didactic la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și la Universitatea din București
– expert evaluator naţional ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) în Comisia de Ştiinţe umaniste şi teologie, Domeniul Limbă şi literatură
– specialist extern pentru avizarea științifică (evaluarea calității științifice și didactice a proiectelor de manuale școlare) în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale – Centrul Naţional de Evaluare și Examinare și în cadrul unor edituri din România
– referent ştiinţific în comisii de doctorat şi membru în comisii pentru acordarea titlurilor didactice universitare
– realizator de emisiuni culturale la Televiziunea „România de Mâine” (TVRM), denumită ulterior TVH
– expert evaluator în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate)
– colaborator al Centrului pentru Proiecte Europene Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” – Academia Română
– membru al „Grupului de lucru pentru elaborarea programelor de limba şi literatura română, examenele de definitivat şi grade didactice”, grup afiliat Comisiei Naţionale de Limba şi Literatura Română din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
– membru în șapte proiecte de cercetare, obţinute prin competiţie
– participant la un stagiu de formare la Paris, în Franţa (prin Academia Română); schimburi de experiență cu cercetători și cu cadre didactice din mai multe ţări europene: Franţa, Belgia, Italia, Cehia, Polonia, Bulgaria
– domenii de interes și de expertiză: didactică și științele educației, managementul calităţii în învăţământul superior, limba română literară, proiecte europene, literatură română, cultură şi civilizaţie românească în context european
– lucrări științifice elaborate: 16 cărți de autor unic, apărute la edituri acreditate de CNCS sau de CNCSIS, și peste 50 de articole, studii și comunicări publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale, în reviste clasificate de CNCS ca A sau B, în volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale, în Analele ştiinţifice ale universităţilor și ale Academiei Române, în volume colective și omagiale și în alte reviste de specialitate
– numeroase comunicări susținute la zilele universităţilor, la colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţifice, organizate în cadru instituţional de către universităţi și de către Academia Română
– prezenţă în baze de date și în biblioteci din ţară şi din străinătate: CEEOL (5 prezențe), Biblioteca Centrală Universitară București (4 prezențe), Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca (12 prezențe), Biblioteca Centrală Universitară Iași (14 prezențe), Biblioteca Centrală Universitară Timișoara (8 prezențe), Biblioteca Academiei Române (11 prezențe)
– prefațator la lucrări de specialitateAfișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON