Capcelea Valeriu

Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar. Născut în anul 1952 în satul Izvoare r-nul Drochia (actualmente r-nul Florești), Republica Moldova. Licenţiat al Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova (1974). În perioada anilor 1974-1978 a fost profesor de istorie şi ştiinţe sociale la şcoala medie din comuna Geamăna, r-nul Anenii-noi, iar din 1978, timp de 35 de ani a activat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în calitate de conferențiar universitar al Catedrei de Ştiinţe Socio-umane și Drept Public, apoi în anii 2013-2014, în funcția de profesor universitar la Catedra de Drept Public a Universității de Studii Europene din Moldova. În anul 2010, Ministerul Educației din Republica Moldova i-a acordat o diplomă pentru succese remarcabile în domeniul educației, devotament în promovarea procesului educațional, aport considerabil în pregătirea specialiștilor de înaltă calitate și cu prilejul aniversării a 65-a a fondării Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Începând cu anul 2014 activează la Academia de Științe a Moldovei: 2014-2018, secretar științific, din 2018 cercetător științific principal, din 2019 director, al Filialei Bălți al AȘM, iar din 2020 Șeful Secției Nord a AȘM. Pentru rezultate deosebite în cercetarea științifică, management eficient și promovarea imaginii științei pe plan național și internațional, AȘM i-a acordat medalia „Nicolae Milescu-Spătarul”.
Predă cursuri de filosofie generală, filosofie socială, filosofie a dreptului, etică şi deontologia juridică, metodologie a ştiinţei şi etică profesională a funcţionarului public şi a pedagogului. Totodată, începând cu anul de învățământ 2018-2019, promovează cursul de Filosofia dreptului european la specialitatea Drept european (masterat) la extensiunea din Bălți a Facultății de Drept a Universității „Al. I. Cuza” din Iași.
V. Capcelea este autorul a 263 de lucrări ştiinţifice, inclusiv tezele de doctor şi doctor habilitat în filosofie, dintre care, 42 volume (15 monografii, 27 manuale pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior şi un suport didactic pentru pedagogi), 14 broşuri, 152 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, în culegeri naţionale şi internaţionale, 30 teze ale comunicărilor ştiinţifice, 5 lucrări în format electronic, 15 indicaţii metodice şi materiale didactice, 9 teze, 1 raport ştiinţific, 8 programe analitice, 15 curriculumuri universitare. Totodată, el este editor şi redactor ştiinţific a 7 culegeri de articole ştiinţifice.
Reţin atenţia, îndeosebi, lucrările publicate în ultimii ani, dedicate filosofiei teoretice, filosofiei dreptului, filosofiei sociale, precum şi eticii şi deontologiei juridice, rolului tradiţiilor naţionale şi normelor sociale în existenţa socială, esenţei, tipologiei, locul şi rolul intelectualităţii în asigurarea unui proces continuu în dezvoltarea generaţiilor umane şi lucrările care se referă la investigarea fenomenului tranziţiei moldoveneşti de la societatea totalitaristă spre cea democratică.
V. Capcelea a participat la 122 Conferinţe, Simpozioane, Sesiuni Ştiinţifice naţionale şi internaţionale desfăşurate în Republica Moldova, România, Ucraina şi Rusia.
O realizare de proporții o constituie lucrările publicate de V. Capcelea în ultimii ani în România la editurile Universul Juridic și Pro Universitaria – Deontologia profesională a executorului judecătoresc: curs universitar. București: Ed. Universul juridic, 2014; Etica și comportamentul civilizat. București: Ed. Pro Universitaria, 2016; Deontologia profesională a juristului: curs universitar. București: Ed. Universul juridic, 2018; Filosofia juridică. Introducere în istoria filosofiei juridice şi în studiul principalelor domenii ale ei: curs universitar. București: Ed. Universul juridic, 2019; Filosofia socială: curs universitar. București: Ed. Pro Universitaria, 2019; Tractat de filosofie. București: Ed. PRO Universitaria, 2020.Afișez toate cele 5 rezultate

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON