Ursuța Mircea

S a născut la 27 august 1978, în Oradea.Studii: Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept (1996-2000); master Drept şi Administraţie Publică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2000-2001); Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării (2004-2007); Doctor în Drept: Specializarea Drept Administrativ, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, tema tezei „Procedura Contravenţională” – îndrumător prof. univ. dr. Tudor Drăganu (2008); abilitare, IOSUD/IOD – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, titlul tezei de abilitare Dreptul contravenţional şi procedura judiciară în dreptul public. Actualitate şi perspective (2018). Activitate profesională: avocat, Baroul Bihor (2000-prezent); arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bihor (2010-prezent); prodecan, Baroul Bihor (2011-2015); secretar de stat la Ministerul Justiției (februarie-septembrie 2021). Activitate ştiinţifică: comunicări şi prelegeri la conferinţe naţionale şi internaţionale; articole şi studii de jurisprudenţă în materia procedurii civile, dreptului contravenţional şi dreptului administrativ în reviste de prestigiu cum ar fi Revista Dreptul, Curierul Judiciar, Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Executare Silită, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Studia Universitatis Babeş-Bolyai; cărţi publicate în domeniile menţionate mai sus, exemplificativ: Codul de procedură civilă 2021. Jurisprudenţă. Sinteze, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2021; Contravenţiile rutiere,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2 ediţii – 2011, 2010; Procedura contravenţională,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 3 ediţii – 2010, 2009, 2008; coautor la Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat – coordonatori V.M. Ciobanu şi M. Nicolae, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2 volume: vol. II – 2016 [ed. I], vol. I – 2013 [ed. I] şi 2016 [ed. a II-a]. Recunoaştere ştiinţifică: membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” (2004-prezent); membru fondator al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României (2009-prezent); membru în Comisia de redactare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă, Ministerul Justiţiei (2010-2012); membru în Consiliul Ştiinţific al revistei ,,Dreptul” (2018- prezent); membru în Comitetul de redacţie al „Revistei române de jurisprudenţă” (2013-2020). Premii: Premiul ,,Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România (2016) şi Premiul „Traian Ionaşcu” al Revistei Române de Drept Privat pentru cea mai bună carte a anului 2016 din domeniul dreptului privat (2017), pentru lucrarea: V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coordonatori), Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. I, ed. a II-a revizuită şi adăugită, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016. Citări: numeroase citări ale lucrărilor menţionate în tratate, monografii, articole, studii şi alte lucrări de specialitate în materiile procedurii civile, dreptului contravenţional şi dreptului administrativ. Activitate didactică: preparator, Facultatea de Drept. Universitatea din Oradea (2002-2006); asistent universitar, Facultatea de Drept. Universitatea din Oradea (2006-2011); lector, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2011-prezent); lector universitar, Facultatea de Drept. Universitatea din Oradea (2011-2017); conferenţiar universitar, Facultatea de Drept. Universitatea din Oradea (2017-prezent); conducător de doctorat, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București (2021-prezent).Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON