Toncean-Luieran Ioana-Raluca

Educație și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, studii universitare de masterat la Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș, studii universitare de licență – drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureș, studii universitare de licență – economie, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș.

Experiență profesională: asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureș (2010-2018); lector universitar, membru al Consiliului Facultății și Secretar științific al Facultății de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureș (2018-prezent); prodecan al Facultății de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureș (2019-prezent);

Activitate de cercetare științifică: Cărți: Adopția conform noilor reglementări interne ale României, monografie, Ed. Universul Juridic, București, 2020; Dreptul Uniunii Europene: istoric, instituții, izvoare, libertăți fundamentale, jurisprudență, Ed. Pro Universitaria, București, 2018 (coautor); Drept constituțional și instituții politice. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, București, 2011 (coautor). Articole: Some administrative aspects on adoption, în Revista Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, nr. 1/2014; Considerații în legătură cu competența instanțelor judecătorești în materie de adopție, publicat în Volumul Conferinței Internațională „Procesul civil și executarea silită. Teorie și practică”, Târgu Mureș, 2015; Forming of local budgets: between fiscal decentralization and social solidarity, în Curentul Juridic nr. 1/2017 (coautor); Analiza noilor dispoziții în materia achizițiilor publice verzi introduse de Directiva 2014/24/UE și Directiva 2014/25/UE în volumul Conferinței naționale „Achiziții publice. Cadru normativ, proceduri și căi de atac, în contextul european al accesării fondurilor structurale”, 2018; Educația juridică online: Oportunități și Provocări, în Revista Universul Juridic nr. 3/2021 (coautor); Adapting legal education to digital transformation: A Romanian study case, Conference Proceedings Edunovatic, 2021, Madrid, Spain (coautor); Remarks on the Publicity of Information on Companies at European Union Level, în „The Proceedings of the International Conference «Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity»”, 2022; Digital formation of companies by Directive 2019/1151 amending directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law, în Journal of Romanian Literary Studies, 2022; peste 40 de studii în volume colective sau în volume ale conferințelor.Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON