Angheni Smaranda

Este profesor universitar doctor în cadrul Universității Titu Maiorescu din București, Facultatea de Drept. A colaborat, ca profesor asociat, cu instituții de învățământ și de cercetare de renume din țară și din străinătate (în principal din Franța). A realizat, ca unic autor sau în colaborare, peste 40 de lucrări de specialitate (monografii, tratate, cursuri şi alte lucrări) precum și peste 60 articole și studii, publicate în edituri de prestigiu din țară și străinătate, în reviste de renume române și străine, Este conducător de doctorat, coordonator științific şi director de programe de studii de master. Este membru al Academiei de Științe Juridice din România și cercetător științific onorific – Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, membru în colegiul de redacție sau comitetul științific al unor publicații (reviste) cunoscute în domeniu dreptului, din țară și străinătate. A participat la numeroase manifestări științifice internaționale și naționale (congrese, conferințe, colocvii etc.), la elaborarea şi realizarea de contracte de cercetare obținute prin competiție, în calitate de director de proiect, membru sau expert-evaluator. Ca o încununare a activității de cercetare științifică, evidențiem Premiul Uniunii juriștilor din România pentru lucrarea – Enciclopedia juridică română. Volumul I (A-C), Editura Academiei Romane & Editura Universul Juridic București, 2018, coordonator general al volumului I și coautor, precum și Premiul Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea Tratat de Drept comercial, Ed. CH Beck, 2019.Afișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON