Stănescu Simona Maria

Simona Maria STĂNESCU este cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română www.iccv.ro. Simona este doctor în sociologie, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti cu o temă de analiză a statului bunăstării. Domeniile de interes ştiinţific sunt: statul bunăstării, politica socială, construcţie instituţională şi cadru legislativ în domeniul social, drepturile omului, grupurile vulnerabile şi economia socială. Simona a lucrat în proiecte de consultanţă pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România. Dintre cele 17 volume co-coordonate amintim: Aderarea României la Uniunea Europeană: impactul asupra sta¬tului bunăstării românesc (coordonator 2004), Enciclopedia dezvoltării sociale (co-coordonator 2007), Politici de incluziune socială în perioada de criză economică (co-coordonator 2010), Legal şi egal pe piaţa muncii pentru comunităţile de romi. Diagnoza factorilor care influenţează nivelul de ocupare la populaţia de romi din România (co-coordonator 2010), Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată (co-coordonator 2010), Solidaritatea, o nouă sursă de putere economică – bune practici din economia socială (co-coordonator 2011), Alt fel de ocupare – cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare Bucureşti Ilfov şi Sud Est (co-coordonator 2011), Între oportunităţi şi riscuri: oferta de economie socială în regiunile de dezvoltare Bucureşti Ilfov şi Sud Est (co-coordonator 2011), Profit pentru oameni – raport de deschidere în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România (coordonator, 2012) Raport de recomandări al economiei sociale. România 2013 (coordonator 2013). simona_vonica@yahoo.comAfișez toate cele 6 rezultate

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON